A143/A143M-07(2014) Çelik Spesifikasyonuna İlişkin Kapsamlı Kılavuz

A143/A143M-07(2014) Çelik Spesifikasyonuna İlişkin Kapsamlı Kılavuz

A143/A143M-07(2014) Kapsamlı Kılavuzu, inşaat sektöründe kullanılan yapısal çeliğe yönelik bir spesifikasyondur. Bu kılavuzda özetlenen teknik özellikler ve kimyasal bileşim, onu bina inşaatı, köprüler, altyapı ve diğer yapısal mühendislik projeleri dahil olmak üzere çeşitli endüstriyel uygulamalar için uygun kılar. Bu çelik spesifikasyonunu yaygın olarak kullanan endüstriler arasında inşaat, mühendislik, mimari ve altyapı geliştirme yer almaktadır.

Bir yanıt yazın