ASTM A27/A27M – Metal Standart

 

Designation: ASTM A27/A27M − 10

1.     Kapsam*
Bu spesifikasyon, 70 ksi’ye (485 MPa) kadar minimum çekme kuvveti gerektiren genel uygulamalar için karbon çeliği dökümlerini kapsar.
NOT 1—Bu şartnamenin kapsadığı kaliteler, diğer çelik dökümler veya dövme çelik parçalar ile ergitme kaynağı ile birleştirilmeye uygun malzemeleri temsil eder. Tüm bu kalitelerin aynı derecede kaynaklanabilirliğe sahip olduğu veya tüm dökümlerde aynı kaynak tekniklerinin kullanılabileceği ima edilmemektedir. Kendisi için uygun bir kaynak tekniği oluşturmak alıcının sorumluluğundadır.
Belirtildiği gibi birkaç sınıf ve iki sınıf çelik döküm kapsanmaktadır. İstenen kalite ve sınıf, alıcı tarafından belirtilecektir.
Derece N-1—Kimyasal analiz
Sınıf N-2—Isıl işlem görmüş ancak mekanik olarak uygulanmamış
Kalite U-60-30 [415-205]—Mekanik olarak test edildi ancak ısıl işlem görmedi.
1.2.4 60-30 [415-205], 65-35 [450-240], 70-36. Sınıflar
[485-250] ve 70-40 [485-275]—Isıl işlem görmüş ve mekanik olarak test edilmiştir.
1.2.5 1. Sınıf ve 2. Sınıf çelik dökümler, 9.2’ye göre belirtilecektir.
SI birimlerinde veya inç-pound birimlerinde belirtilen değerler ayrıca standart olarak kabul edilmelidir. Her sistemde belirtilen değerler tam eşdeğer olmayabilir; bu nedenle her sistem birbirinden bağımsız olarak kullanılacaktır. İki sistemden alınan değerlerin birleştirilmesi, aşağıdakilerle uyumsuzluğa neden olabilir:
Bu standart, varsa, kullanımıyla ilgili tüm güvenlik endişelerini ele alma iddiasında değildir. Uygun güvenlik ve sağlık uygulamalarını oluşturmak ve kullanımdan önce düzenleyici sınırlamaların uygulanabilirliğini belirlemek bu standardın kullanıcısının sorumluluğundadır.
2.     Referans Verilen Belgeler
Çelik Ürünlerin Mekanik Testi için A370 Test Yöntemleri ve Tanımları
A732/A732M Genel Uygulama için Döküm, Hassas, Karbon ve Düşük Alaşımlı Çelik ve Yüksek Sıcaklıklarda Yüksek Mukavemet için Kobalt Alaşımı Şartnamesi A781/A781M Döküm, Çelik ve Alaşım Spesifikasyonu,
Genel Endüstriyel Kullanım için Ortak Gereksinimler A957/A957M  Yatırım  Dökümleri, Çelik için Spesifikasyon
ve Alaşım, Genel Gereksinimler, Genel Endüstriyel Kullanım için
3.     Genel Teslimat Koşulları
Çelik hassas dökümler dışında, bu spesifikasyona göre sağlanan malzeme, satın alma siparişinde belirtilen tüm ek gereklilikler dahil olmak üzere, Spesifikasyon A781/A781M’nin gerekliliklerine uygun olacaktır. A781/A781M Spesifikasyonunun genel gerekliliklerine uyulmaması, spesifikasyona uygunsuzluk teşkil eder. Bu spesifikasyonun gereklilikleri ile A781/A781M Spesifikasyonu arasında bir çelişki olması durumunda, bu spesifikasyon önceden
Bu spesifikasyona göre sağlanan çelik hassas dökümler, satın alma siparişinde belirtilen tüm ek gereklilikler dahil olmak üzere, Spesifikasyon A957/A957M’nin gerekliliklerine uygun olacaktır. A957/A957M Spesifikasyonunun ortak gerekliliklerine uyulmaması, bu spesifikasyona uygunsuzluk teşkil eder. Bu spesifikasyonun gereklilikleri ile A957/A957M Spesifikasyonu arasında çelişki olması durumunda, A957/A957M Spesifikasyonu
4.     Sipariş Bilgileri
Bu spesifikasyon kapsamındaki malzeme siparişleri, uygun şekilde aşağıdaki bilgileri içermelidir.
Miktar
Şartname, derece (1.2) ve sınıf (9.2)
Kalıp numarasına veya çizime göre dökümün açıklaması
Spesifikasyondaki seçenekler ve
Kabul standartları da dahil olmak üzere istenen ek gereklilikler

TABLE 2 Çekme Gereksinimleri

 Tensile Strength min

Yield Point, min,

Elongation in 2 in.

Reduction of Area,

ksi (MPa)

ksi (MPa)

(50 mm), min, %B

min, %

Grade U-60-30 (415-205)

60 (415) 30 (205) 22 30
Grade 60-30 (415-205)

60 (415)

30 (205)

24

35

Grade 65-35 (450-240)

65 (450)

35 (240)

24

35

Grade 70-36 (485-250) 70 (485) 36 (250) 22

30

Grade 70-40 (485-275)C

70 (485)

40 (275)

22

30

5.    Isı tedavisi

5.1 N-2, 60-30 [415-205], 65-35 [450-240], 70-36 [485-250] ve 70-40 [485-275] Sınıflarının tüm dökümleri ısıl işleme tabi tutulacaktır. tam tavlama, normalleştirme, normalleştirme ve temperleme veya su verme ve temperleme. Talep, sözleşme veya siparişte aksi belirtilmedikçe, dökümler, üreticinin tercihine bağlı olarak bu ısıl işlemlerin herhangi biri veya kombinasyonu ile ısıl işleme tabi tutulabilir.

5.1.1 Isıl işlem, dökümlerin döküm sıcaklığından dönüşüm aralığının altına soğumasına izin verildikten sonra yapılacaktır.

5.2 Isıl işlem için fırın sıcaklıkları, pirometreler kullanılarak ayarlanacaktır.

6.  Kimyasal bileşim

 • Çelik, Tablo 1’de belirtilen kimyasal bileşim gereksinimlerine uygun olacaktır. Ürün analiz toleransları, Spesifikasyon A781/A781M’de gösterilen Ürün Analiz Toleranslarına uygun olacaktır. Artık element kimyasal içeriği alıcı için önemli olduğunda.

7.    Çekme Özellikleri

 • N-1 ve N-2 Sınıfları hariç, her ısıda bir çekme testi yapılmalı ve bu şekilde belirlenen mekanik özellikler Tablo 2’de belirtilen gerekliliklere uygun olmalıdır. Çekme testi, Test Yöntemleri ve Tanımlar A370’e uygun olarak yapılmalıdır. .
  Test çubukları, A781/A781M Spesifikasyonunun Şekil 1’inde gösterilenlere benzer özel bloklara ve dökümle aynı ısıda dökülmelidir.
  Test kuponları, ısıl işlem görmüş (gerekirse) dökümlerden kesilebilir veya üreticide dökümlerle bütünleşik olarak dökülebilir.
  Isıl işlem görmüş dökümler için test çubukları, temsil ettikleri dökümlerle aynı prosedüre göre üretim fırınlarında ısıl işleme tabi tutulacaktır. Alıcı tarafından belirtildiğinde, test çubukları dökümlerle birlikte ısıl işleme tabi tutulacaktır.
  Test numuneleri, Şekil 4’te Test Yöntemleri ve Tanımlar A370’te gösterilen biçim ve boyutlara göre işlenecek ve uçları, kullanılacak çekme testi makinesindeki çenelere uyacak şekilde işlenecektir. Standart yuvarlak gerilim test numuneleri için önerilen uç tipleri, Test Yöntemleri ve Tanımlar A370’in Şekil 5’inde gösterilmektedir.
  Test numuneleri, Şekil 4’te Test Yöntemleri ve Tanımlar A370’te gösterilen biçim ve boyutlara göre işlenecek ve uçları, kullanılacak çekme testi makinesindeki çenelere uyacak şekilde işlenecektir. Standart yuvarlak gerilim test numuneleri için önerilen uç tipleri, Test Yöntemleri ve Tanımlar A370’in Şekil 5’inde gösterilmektedir.
  Test numuneleri, Şekil 4’te Test Yöntemleri ve Tanımlar A370’te gösterilen biçim ve boyutlara göre işlenecek ve uçları, kullanılacak çekme testi makinesindeki çenelere uyacak şekilde işlenecektir. Standart yuvarlak gerilim test numuneleri için önerilen uç tipleri, Test Yöntemleri ve Tanımlar A370’in Şekil 5’inde gösterilmektedir.
 • 2.    Yeniden testler

 • Herhangi bir ısı, parti veya döküm için mekanik testlerin sonuçları belirtilen gerekliliklere uymuyorsa, Test Yöntemleri ve Tanımlar A370’te belirtildiği gibi yeniden testlere izin verilir. Üreticinin tercihine bağlı olarak, dökümler yeniden ısıl işleme tabi tutulabilir ve yeniden test edilebilir. Dökümler yeniden tavlandığında, alıcının onayı olmadan 3 defadan fazla östenitleme yapılamaz. Yeniden ısıtma işleminden sonraki testler, spesifikasyona veya siparişe uygun yerlerden alınan tam sayıda numuneden oluşacaktır.

TABLE 1 Kimyasal Gereksinimler

Carbon,B max Manganese,B max Silicon, max Sulfur, max Phosphorus, max
Grade N-1 (J02500) 0,25 0,75 0,80 0,035 0,035
Grade N-2 (J03500) 0,35 0,60 0,80 0,035 0,035
Grade U-60-30 [415-205] (J02500) 0,25 0,75 0,80 0,035 0,035
Grade 60-30 [415-205] (J03000) 0,30 0,60 0,80 0,035 0,035
Grade 65-35 [450-240] (J03001) 0,30 0,70 0,80 0,035 0,035
Grade 70-36 [485-250] (J03501) 0,35 0,70 0,80 0,035 0,035
Grade 70-40 [485-275] (J02501) 0,25 1,20 0,80 0,035 0,035

A Sınıf tanımına ek olarak Sınıf 1 veya Sınıf 2’yi belirtin (bkz. 9.2).

B Belirtilen maksimum değerin altındaki her %0,01 karbon azaltımı için, belirtilen maksimum değerin %0,04 manganez artışına Grade 70-40 [485-275] için maksimum %1,40’a ve diğer sınıflar için %1,00’e kadar izin verilecektir.

1.    Yeniden İşleme ve Geri Çekilme

 • Tüm kaynaklar, malzemeyi incelemek için kullanılanla aynı kalite standartlarında denetlenecektir.
  Kaynak sonrası ısıl işlem isteniyorsa, kalite ile birlikte Sınıf 1 belirtilmeli ve ısıl işlem yapılacak kaynaklar tanımlanmalıdır. Kaynak sonrası ısıl işlem gerekmiyorsa, kalite ile birlikte Sınıf 2 belirtilmelidir.
 • 1.      EK GEREKLİLİKLER

 

Alıcının tercihine bağlı olarak kullanım için standartlaştırılmış ek gereksinimlerin bir listesi, A781/A781M Spesifikasyonunda açıklanmıştır. Bu spesifikasyon ile kullanıma uygun görülenler aşağıda sadece başlık olarak listelenmiştir. Alıcının tercihine bağlı olarak bu spesifikasyonla kullanım için uygun olan ek tamamlayıcı gereklilikler aşağıda açıklanmıştır. Aşağıda belirtilen ek gerekliliklerden bir veya daha fazlası, alıcının siparişinde veya sözleşmesinde yer alabilir. Bu şekilde dahil edildiğinde, ek bir gereklilik, şartnamenin gövdesindeymiş gibi aynı güce sahip olacaktır. Tam olarak açıklanmayan ek gereklilik detayları, alıcı ve tedarikçi arasında kararlaştırılacaktır, ancak şartname metnindeki gerekliliklerin hiçbirini geçersiz kılmayacaktır.

S1. Manyetik Parçacık Muayenesi S2. Radyografik Muayene

S3. Sıvı Penetrant Muayenesi S4. Ultrasonik Muayene
S6. Sertifika S8. İşaretleme
S9. Charpy Darbe Testi
S10. Sertlik testi
S12. Test raporu
S13. Belirtilmemiş Öğeler
Tasarım Boyutlarından Boyutlar
S14. Dökümlerden Çekme Testi
S51. Montajlı Modellerden Yapılan Dökümler İçin Boyut Toleranslarında İzin Verilen Değişiklikler

S51.1 Monte edilmiş modellerden ve işlenmeyecek yüzeylerden yapılan ticari çelik dökümler (S51.1.1) için toleranslar Tablo S51.1’e göre olacaktır. Metal kibrit plakası kalıpları ve hassas kalıplama yöntemleri, Tablo S51.1’de gösterilen değerlerden daha yakın toleranslar üretebilir. Karmaşık döküm tasarımları, Tablo S51.1’de listelenenlerden farklı izin verilen varyasyonlar gerektirebilir.

TABLO S51.1 Doğrusal Dökümün Normalde Beklenen Sapması

Tasarım Boyutlarından Boyutlar

Taslak Boyut, in. (mm)                                      Toleranslar, in. (mm)

Up to 3 (75), incl
Over 3 to 7 (75 to 175), incl
+4⁄32 (3)

+5⁄32 (4)

    −3⁄32 (2)

−4⁄32 (3)

Over 7 to 20 (175 to 500), incl +6⁄32 (5) −5⁄32 (4)
Over 20 to 100 (500 to 2500), incl +8⁄32 (6) −6⁄32 (5)

S51.1.1 “Ticari dökümler” terimi,
Ölçme veya bitirme için özel fikstürler gerektiren dökümler
ötesinde özel tolerans ölçülerine göre taşlanarak dökümler
Tablo S51.1’de listelenen normal gereksinimler.
S52. Malzemeden Yapılan Dökümler İçin Kapı ve Riser Projeksiyonları
Takılı Modeller
S52.1 Dökümlerin kapıları ve yükselticileri bu şekilde çıkarılmalıdır.
hiçbir yükselticinin veya kapı saplamasının çıkıntı yapmayacağı veya bir çöküntünün olmayacağı bir şekilde
miktarda döküm tasarım konturunun altında veya ötesinde yapılır.
Tablo S52.1’de verilen değerleri aşan,

TABLE S52.1Kapı ve Yükseltici Projeksiyon Toleransları

Yükseltici veya Kapı Maksimum Boyutu, in. (mm)      Maksimum Projeksiyon, in. (mm)                Maksimum Depresyon, in. (mm)

Up to 4 (100), incl                                                                                   1⁄8 (3)                                     1⁄8 (3)
Over 4 to 8 (100 to 200), incl                                                                  1⁄4 (6)                                     1⁄8 (3)
Over 8 to 20 (200 to 500), incl                                                               3⁄8 (10)                                     1⁄8 (3)
Over 20 to 30 (500 to 750), incl                                                             1⁄2 (13)                                      1⁄4 (6)
Over 30 (750)                                                                                        3⁄4 (19)                                       1⁄4 (6)

S53. Montajlı Kalıplardan Yapılan Dökümlerde Ağırlık Sapması

S53.1 Ortalama döküm ağırlığından izin verilen sapmalar Tablo S53.1’de gösterilmektedir.

TABLE S53.1Ortalama Döküm Ağırlığından İzin Verilen Sapma

Döküm Ağırlığı, lb (kg)                                                            pozitif sapma, %                                       Negatif Sapma, %

Up to 100 (45), incl                                                                                 8.0                                                           8.0
Over 100 to 500 (45 to 230), incl                                                            6.5                                                           5.0
Over 500 to 10 000 (230 to 4540), incl                                                   5.0                                                           3.0
Over 10 000 (4540)                                                                                 3.0                                                           2.5

A Sapmalar, bir tasarım çiziminden hesaplanan kütle için geçerli değildir.

S54. Kalıntı Elementler İçin Kimyasal Analiz
S54.1 İmalatçı,
belirtilen prosedürler kullanılarak aşağıdaki şekilde belirtilen unsurlar
Spesifikasyon A781/A781M. Bu şekilde belirlenen kimyasal analiz aşağıdaki gereklilikleri karşılamalıdır:

Bakır, max, % 0,50
Nikel, maks, % 0,50
Molibden, maks, % 0,25
Krom, maks, % 0,50
S54.2 Bu artık elementlerin toplam içeriği, maksimum yüzde 1,00.