Cnc lazer kəsmə, Cnc təbəqə lazer kəsmə hesablaması, Cnc lazer kəsmə qiymətləri

lazer kesim, lazer sac kesim, lazer metal kesim istanbul,lazer metal kesim dudullu, lazer sac kesim ikitelli

Sənayedə metal kəsmə emal prosesi
Optimal olmaq üçün hər gün daha çox cnc lazer kəsmə istifadə olunur.
Cnc lazerlə kəsmə ən çox yayılmış metal kəsmə üsuludur.
CNC lazerlə kəsmə üçün
ilk cihazlardan biridir
1960-cı illərin əvvəllərində sınaqdan keçirildi.
Cnc lazer kəsmə üsulunun müvəffəqiyyəti ilə
Həm iqtisadi, həm də texnoloji baxımdan fayda verdiyi üçün geniş yayılıb. CNC lazer kəsmə keyfiyyəti, dəqiqliyi və
Alternativ sac kəsmə üsulları ilə müqayisədə sürətinə görə üstünlük verilir. Bu maşınlarda Cnc lazer kəsmə, qaynaq, qazma, istilik müalicəsi aparıla bilər. Cnc lazer kəsmə hər gün ən çox seçilən maşın parkı məhsullarından biridir.

CNC LAZER KƏSİM ÜSULU

Kesici kənar ilə Cnc lazer kəsmə üsulu
fokuslana bilən lazer şüası
son dərəcə kiçik səth yüksəkdir
enerji sıxlığı verir. CNC lazer kəsimində lazer şüası materialın səthi ilə yüksək intensivliklə təmasda olur və kəsmə prosesi başlayır.Sac metal kəsmədə təbəqə səthinə heç bir zərər gəlmədiyi halda, materialın kəsici kənarı
Yüksək həssaslığa malikdir. Cnc lazerlə kəsmə qiymətlər Bucaqlı və ya 3D kəsmə dediyimiz daşınan başlıqlar və boşqabdan başqa müxtəlif materialların kəsilməsində də istifadə olunur. H profil kəsimi və ya Qaynaqsız boru kəsimi kimi bir çox polad və ya metal materialın lazerlə kəsilməsi mümkündür.

CNC LAZER KƏSİM HESABASI FORMULA

Texnologiyanın sürətli inkişafı və
Cnc lazer kəsmə sənayesi də istehsal avadanlıqlarının və istehsal avadanlıqlarının artması ilə uyğunlaşmalı oldu. bəzi proqram təminatı
Tətbiqləri ilə mürəkkəb olan CNC lazer kəsmə hesablamasının riyazi modeli və bəzi giriş parametrləri asanlaşır. Cnc lazer kəsmə dəyəri model analizi aşağıda verilmişdir.

CNC Lazer kəsimində ümumi parametrlər
və simvollar aşağıdakılardır:

n - hazırlanmış hissələrin sayı
ns – bölmə üzrə seqmentlərin sayı
Lcut - bir parça üçün kəsmə uzunluğu, mm
Nsm - növbəli işçilərin sayı
Pr -
növbəli işçilərin sayı, RSD / saat
PM - İnvestisiya edilmiş Kapital
p – vaxt səmərəliliyi, %
nh – ildə bir növbə üzrə saatların sayı, h
TM – maşının istismar müddəti, amortizasiya
vaxt
Beynəlxalq – illik faiz
Ins - Sığorta
S – tələb olunan sahə m2
Pz - icarə sahəsinin dəyəri, RSD / m2
Im – texniki xidmət, qoyulmuş kapitalın faizi
ildə
Tpr - quraşdırma vaxtı (proqramlaşdırma)
Pel – elektrik enerjisi qiymətləri din/kWh (TL/kWh)
El – elektrik istehlakı, kVt
vcut - kəsmə sürəti, m / dəq
Çay qaşığı - kəsmə hazırlıq müddəti, saniyə
nml – ucluqların sayı
Tml – nozzle yaşı, h / nozzle
PML – memin qiyməti, RSD/meme

Cnc lazer kəsmə ümumi dəyərinin hesablanması

Elektrik xərcləri Cel = El Pel, RSDh (TL / saat):
Faiz xərcləri Cint = Cc 0.5 Int 0.01
İllik RSD (TL / illik)
Satınalma dəyəri Cam = Pm / Tm
İllik RSD (TL / illik)
İş saatları nr = nh p Nsm
0.01 h
Sığorta xərcləri Növ = Pm Ins 0,01
İllik RSD (TL / illik)
Xərc sahəsi Cs = S Sun 12 RSD / il
(TL/il)
Baxım xərcləri Co = Pm Im 0.01 RSD
/ illik (TL / illik)
Avadanlığın bir saatlıq dəyəri Cm = (Cint +
Cam + Cins + Cs + Co) / nr RSD / h (TL / h)
Baş başına nozzle sərfi Hml = 1
/ Tml RSD/s (TL/s)
Xərc başlığı Cml = Hml Pml nml RSD / h (TL / h)
Kəsmə ümumi uzunluğu LUcut = n Lcut m
Ümumi hazırlıq vaxtı və hərəkətdən əvvəl
kəsmə TUsp = (ns Tsp n) / 3600 saat
Ümumi kəsmə vaxtıTUcut = (LUcut / (gövdə 60) + TUsp) / nml h
Ümumi kəsmə vaxtı (lazer) TUcut = LUcut / (gövdə
60) + TUsp h
Ümumi əmək haqqı CUr = Pr (Tpr + TUcut) RSD
(TL)
Ümumi elektrik enerjisi dəyəri CUel = Sel
TUcut RSD (TL)
Maşının ümumi dəyəri CUm = Cm TUcut
RSD (TL)
Döşün ümumi dəyəri CUml = Cml TUcut
RSD (TL)

CNC Lazer prosesi:

Əsrin obyektiv, Zaman / obyektiv- Tl
Qiymət linzalar – Pl
İşçi qazın qiyməti, RSD / m3 (TL / m3 )- Prg
İşçi qaz sərfi, l/dəq – Qrg
Lazer qazının qiyməti, RSD / m3 (TL / m3)- Plg
Lazer qaz istehlakı, 1 / dəq – Qlg
Qazın qiyməti, RSD/saat (TL/saat)
Qaz, lens / saat istehlakı
Lens RSD/saat qiyməti (TL/saat)
Ümumi qaz dəyəri, RSD (TL)
Lensin ümumi dəyəri, RSD (TL)
Ümumi xərc kəsimi, RSD (TL)

CNC Lazer Kəsmə Xərcləri

Bugünkü metal emalı sənayeləri
xərclərin hesablanmasında həmişə oxşar problemlər var. Xüsusilə, cnc lazer kəsmə müştəri tələblərinə tez cavab verməklə bağlıdır.
Bundan əlavə, cnc lazerlə kəsiləcək təbəqə materialı
hissələrin dizaynı, optimallaşdırılması və monitorinqi
Texniki istehsalla yanaşı
cnc lazer kəsmə proqramı sənədləşdirmə kimi məsələlərdə həyatını xilas edir. Proqram təminatının funksiyası
düzgün edə bilmək üçün tam məlumat verməlidir.
Çox vaxt cnc lazer kəsmə hesablamaları natamam məlumat səbəbindən səhv ola bilər. Nəzərə alsaq ki, cnc lazer kəsimində tək bir parametrin dəyişməsi bütün hesablamaya təsir edəcək, hər bir dəyişən bizim üçün önəmlidir.
Problemi həll etmək üçün cnc lazer kəsmə qiymətləri yüksəkdir
Bütün təsir edən amilləri nəzərə alaraq yenidən hesablayın. Cnc lazer metal kəsmənin məqsədi vaxta qənaət etməkdir,
texnoloji və iqtisadi təhlil,
xərcləri azaltmaq və səmərəliliyi artırmaq.

CNC LAZER KESİM QİYMƏTLƏRİ

Aşağıdakı cədvəldə misal olaraq qalınlığı olan metal lövhənin lazerlə nə qədər kəsiləcəyi göstərilir. lazer kəsmə qiymətləri Sm/san ilə hesablanır qeyd etdik. Lazer təbəqə metal kəsmə və lazer alüminium kəsmə fərqli strukturlar olduğundan, cnc lazer kəsmə üçün sərf olunacaq vaxt eyni sürətlə dəyişir.

Lazer metal kəsmə qiymətləri

lazer kesim istanbul, lazer kesim dudullu, lazer kesim ikitelli, lazer sac kesim
lazer kəsmə istanbul, lazer kəsmə dudullu, lazer kəsmə iki telli lazer kəsmə, lazer sac kəsmə, lazer metal kəsmə, dudulla lazer sac kəsmə, iki telli lazer sac kəsmə

Lazer kəsmə maşınlarının ölçüləri

Lazer kəsmə maşınlar standartdır.

1200mm x 2500mm
1500mm x 3000mm
2000mm x 3000mm

müxtəlif ölçülərdə ola bilər. İstifadə edəcəyimiz təbəqə metal lövhə ölçüləri də bu lazer kəsmə maşınının ölçülərinə görə müəyyən edilir.

Lövhənin Standart Ölçüləri

1000mm x 2000mm
1200mm x 2400mm
1250mm x 2500mm
1500mm x 3000mm

Bu yazı 0ə dərc edilib və 0ə qeyd edilib.
xəta: Məzmun qorunur !!
azAzərbaycan dili