Naxışlı sac metal, damalı? Kisə və Gözyaşı?? naxışlı vərəq, Ceta vərəqi

Desenli sac, baklaval? sac ve Gözya?? desenli sac, Çeta sac

Naxışlı sac metal, damalı? Kisə və Gözyaşı?? naxışlı vərəq, Ceta vərəqi S?cak haddelenmi? saclar?n düz yüzeyleri yürüme yolu veya merdivende kullan?lmaya uygun de?ildir.

Düz yüzeyli saclar?n yüzeylerinin farkl? desenli sac haline getirilmesi için baz? i?lemlerden geçirilirler. Desenli yap?ya sahip saclara uygulanan bu yönteme haddeleme denilmektedir.

S?cak haddelenmi? rulo halindeki sac önce plakalar haline getirilir.

Rulo saclar?n plaka haline getirilmesi i?lemine boy kesim denilmektedir.

Rulo boy kesme hatlar? 12 metre uzunlu?a kadar plaka sac kesebilse de desenli çelik sac haddeleme makineleri kapasite olarak 5 metre uzunlu?undad?r.

Bu sebepten ötürü desenli yani baklaval? , gözya?? ve çeta desenli çelik saclar?n uzunlu?u en fazla 5 metredir.

Baklava Desenli Sac
Almaz Naxışlı Vərəq

Baklaval? Saç Üreticileri ve Fiyatlar?

Baklaval? saclar s?cak haddelenmi? saclardan üretilirler. Baklaval? sac üretimi ülkemizde uzun y?llard?r yap?lmaktad?r ve bu konuda bir çok ülkeye de ihracat?m?z bulunmaktad?r.

Baklaval? sac üreticileri kapasite olarak 2 mm den 8 mm ye kadar farkl? geni?liklerde baklaval? sac üretimi yapabilmektedirler.

Baklaval? sac model olarak en çok tercih edilen desenli saclardand?r.

Motifli saclar?n yap?l?? ?ekli olarak s?cak haddeleme kullan?lmaktad?r.

Ad?ndan da anla??laca?? üzere sac 600 ila 800 derece aras?  s?cakl??a kadar ?s?t?l?r ve tek taraf yüzeyine ?ekil vermesi için merdaneler aras?ndan geçilir.

Naxışlı sac metal, damalı? Kisə və Gözyaşı?? naxışlı vərəq, Ceta vərəqi

s?cak haddeleme nedir? S?cak haddeleme nas?l yap?l?r? S?cak haddelenmi? saclar, s?cak haddelenmi? çelik sac plaka, desenli sac üretimi, desenli sac fiyatlar?, baklaval? sac fiyatlar?, gözya?? desenli sac fiyatlar?

Bu i?lem tek seferde yap?lmaktad?r.

Yukar?daki ?ekilde s?cak haddelemenin nas?l yap?ld???n? anlatmaktad?r.

Sac?n Baklava desenini alabilmesi için ayn? ?ekilde levha yani plaka sac?n üst yüzeyine baka merdane motifli oldu?u için kor halindeki çelik sac plaka üst yüzeyinde desenler olu?mas? yolu ile yap?l?r.

Baklaval? saclar?n kullan?m alan? ; yang?n merdivenleri, yürüme yollar?, makine yüzeyleri, araç üstü ekipmanlar, bahçe ve villa kap?lar? gibi çok farkl? alanlarda kullan?labilmektedir.

Baklava Desenli Sac Kal?nl?k Ölçüleri

  • 1,5/2 mm
  • 2/3 mm
  • 3/4 mm
  • 4/5 mm
  • 5/6 mm
  • 6/7 mm
  • 7/8 mm
  • 9/10 mm

almaz naxışlı təbəqə metallar?n ölçülerinden de anla??laca?? üzere baklava desen yüksekli?i 1 mm dir.

Baklava desenli çelik saclar?n deseli k?s?m?n kal?nl??? 4 mm olan desensiz olan k?sm? ise 3 mm gelmektedir.

Baklava desenli çelik sac?n uzunluklar? istenilen ölçüde yap?labilmektedir. Baklaval? saclar?n s?cak haddeleme yap?lmas?ndan kaynakl? olarak geni?likleri standart sac ölçülerinden farkl?d?r.

Baklava deseni verilirken olu?an 1 mm bask? sac geni?li?ine yans?maktad?r.

Yani normalde standart geni?li?i 1200 mm olan sac plakan?n geni?li?inde baklava deseni uyguland?ktan sonra 20 mm genle?me olmaktad?r.

Sonuç olarak 1220 mm olarak baklava desenli sac elimizde bulunur.

Gözya?? Desenli Sac Üreticileri ve Fiyatlar?

Bu yaz? 0? d?rc edilib v? 0? qeyd edilib.
xəta: Məzmun qorunur !!
azAz?rbaycan dili