Tag Arxivləri: gemi sac

Gəmi Vərəqlərinin Qiymətləri

Gəmi Vərəqinin Keyfiyyəti Gəmi sac və digər polad materiallar, Gəmi təbəqələri gəmiqayırmada istifadə olunan aparıcı materiallardır. Gəminin bütün konstruksiyası poladdan hazırlanır. Polad gəmiqayıranlar üçün ən vacib xammaldır. Gəmilərin onurğasından tutmuş xarici örtüyə qədər poladdan olan bütün hissələri gəmi poladdan hazırlanır. Gəmi istehsalçıları adətən st 37 keyfiyyət və ya st52 [...]

xəta: Məzmun qorunur !!
azAzərbaycan dili