Tag Arxivləri: çelik üreticileri

Polad təbəqə istehsalı necə aparılır?

təbəqə istehsalçıları

Polad təbəqə istehsalı necə aparılır? Polad son əsrdə dünyada ən çox istehlak edilən materiallar arasındadır. Dünyanın illik polad istehlakının orta hesabla 750 milyon ton olduğu təxmin edilir. Plastik və dəmir-polad istehlakının dəyişməsi də həmin ölkənin iqtisadi vəziyyətini əks etdirir. Polad istehlakı artırsa, bu, ölkədə yatırılan investisiyaların artdığını və ya sənaye istehsalının artdığını göstərir. […]

Polad necə istehsal olunur?

Polad necə istehsal olunur? 1800-cü illərin sonlarında sənaye istehsalına ehtiyacın yaranması ilə poladqayırma və poladqayırma üsulları əhəmiyyətli dərəcədə təkmilləşdi. Bununla belə, Yeni üsullar hələ də dəmirdəki karbon miqdarını azaltmaq üçün oksigen istifadəsinə əsaslanır. Bu gün polad emalı təkrar emal edilmiş, qırıntı materiallardan, həmçinin dəmir filizi, kömür və əhəngdaşı kimi ənənəvi xammaldan istifadə edir. Polad istehsalçıları adətən iki […]

xəta: Məzmun qorunur !!
azAzərbaycan dili