Hüquqi xəbərdarlıq


“CelikFiyatlari.com” internet saytındakı hər cür məlumat, şərh və qiymətləndirmələr hazırkı bazar şərtləri və hazırlanma tarixi etibarilə etibarlı hesab edilən mənbələr əsasında “Çelik Qiymətlər” tərəfindən hazırlanmışdır.

Buradakı investisiya məlumatları, şərhlər və tövsiyələr investisiya məsləhətçiliyinin əhatə dairəsinə daxil deyil. İnvestisiya üzrə məsləhət xidməti fiziki şəxslərin risk və gəlirlilik üstünlükləri nəzərə alınmaqla fərdi şəkildə təklif olunur. Buradakı məzmun, şərhlər və tövsiyələr heç bir şəkildə rəhbər deyil, ümumi xarakter daşıyır. Bu tövsiyələr maliyyə vəziyyətinizə və risk və gəlir seçimləriniz üçün uyğun olmaya bilər. Buna görə də, yalnız buradakı məlumatlara əsaslanaraq investisiya qərarı vermək gözləntilərinizə cavab verən nəticələr verməyə bilər.

Buradakı məlumatlar ümumi məlumat məqsədləri üçün “Steel Prices” tərəfindən hazırlanmışdır. Buradakı şərhlər və tövsiyələr şərh və tövsiyələr verənlərin şəxsi rəylərinə əsaslanır və hər hansı investisiya alətinin alqı-satqı tövsiyəsi və ya geri qaytarılması vədi kimi şərh edilməməlidir. Bu baxışlar maliyyə vəziyyətinizə və risk və gəlir üstünlükləriniz üçün uyğun olmaya bilər. Buna görə də, yalnız buradakı məlumatlara əsaslanaraq investisiya qərarı vermək gözləntilərinizə cavab verən nəticələr verməyə bilər. Heç bir şəkildə istiqamətləndirici olmayan bu məzmun ümumilikdə məlumat vermək məqsədi daşıyır; Qeyd etmək lazımdır ki, bu məzmunda müştərilərin və digər investorların ticarət qərarlarını dəstəkləmək üçün kifayət qədər məlumat olmaya bilər. Celikfiyatlari.com, partnyorları və əməkdaşlıq etdiyi şirkətlər bu səhifələrdəki müxtəlif məlumat və rəylərə əsaslanaraq gələcək investisiyaların və kommersiya əməliyyatlarının nəticələrinə və ya yarana biləcək zərərlərə görə məsuliyyət daşımır.

Buradakı qiymətlərin, məlumatların və məlumatların tamlığı və düzgünlüyünə zəmanət verilə bilməz; Məzmun xəbərdarlıq edilmədən dəyişdirilə bilər. Bütün məlumatlar “Steel Prices” tərəfindən etibarlı hesab edilən mənbələrdən götürülüb. “Steel Prices” bu resurslardan istifadə nəticəsində yarana biləcək hər hansı səhvlərə görə məsuliyyət daşımır.

Saytımızdakı Məzmunun hamısı və ya hər hansı bir hissəsi yalnız onun sahibləri və ya sahiblərinin yazılı icazəsi ilə istifadə edilə bilər. Məzmunu icazəsiz dəyişdirmək, kopyalamaq, icarəyə vermək, borc vermək, ötürmək və dərc etmək qadağandır. Bu saytın məzmunu heç bir kommersiya məqsədi ilə istifadə edilə bilməz.

 

CelikFiyatlari.com internet ünvanlarına digər qurumların internet ünvan keçidlərini (linklərini) daxil edə bilər. Bununla belə, qeyd olunan internet keçidləri vasitəsilə daxil olan ünvan və səhifələrdəki məlumatların və məzmunun düzgünlüyünə və qanunauyğunluğuna zəmanət vermir və məsuliyyət daşımır. CelikFiyatlari.com saytı və sosial media platformaları istisna olmaqla, CelikFiyatlari.com adından dərc edilən məzmunlar nəzərə alınmamalıdır. Yuxarıda göstərilənlərdən başqa, bu saytda CelikFiyatlari.com brendi və loqosu olan məlumat və sənədlər üzərində əqli mülkiyyət hüquqları CelikFiyatlari.com və onun tərəfdaşlarına məxsusdur.

xəta: Məzmun qorunur !!
azAzərbaycan dili