Tag Arxivl?ri: çelik üreticileri

Polad təbəqə istehsalı necə aparılır?

sac-ureticileri

Polad təbəqə istehsalı necə aparılır? Polad son əsrdə dünyada ən çox istehlak edilən materiallar arasındadır. Dünyada illik polad istehlakının orta hesabla 750 milyon ton olduğu təxmin edilir. Plastik və dəmir-polad istehlakında dəyişiklik eynidir. Bu, həm də həmin ölkənin iqtisadi vəziyyətini əks etdirir. Polad istehlakı artarsa, ölkəyə qoyulan investisiyalar da artacaq. və ya sənaye istehsalının artması. […]

Polad necə istehsal olunur?

Polad necə istehsal olunur? Polad istehsalı və polad istehsalı üsulları, 1800-cü illərin sonlarında sənaye istehsalına ehtiyac? əhəmiyyətli dərəcədə yaxşılaşmışdır. Bununla belə, yeni üsullar hələ də dəmirdəki karbon miqdarını azaltmaq üçün oksigen istifadəsinə əsaslanır. İndiki vaxtda polad istehsalı təkrar emal olunur? yəni qırıntı materialların tərəfi? sonra dəmir filizi, kömür və əhəng gəlir kimi ənənəvi xammallardan da istifadə edir Polad istehsalçıları adətən iki […]

azAz?rbaycan dili