Tag Arxivləri: çelik üretimi

Polad necə istehsal olunur?

Polad necə istehsal olunur? 1800-cü illərin sonlarında sənaye istehsalına ehtiyacın yaranması ilə poladqayırma və poladqayırma üsulları əhəmiyyətli dərəcədə təkmilləşdi. Bununla belə, Yeni üsullar hələ də dəmirdəki karbon miqdarını azaltmaq üçün oksigen istifadəsinə əsaslanır. Bu gün polad emalı təkrar emal edilmiş, qırıntı materiallardan, həmçinin dəmir filizi, kömür və əhəngdaşı kimi ənənəvi xammaldan istifadə edir. Polad istehsalçıları adətən iki […]

xəta: Məzmun qorunur !!
azAzərbaycan dili