Карабельны ліст? цэны?

gemi-saci-fiyatlari

Gemi yap?m?nda çelik kullan?m? Haliç tersanesi ile ba?lam?? oldu?u bilinmektedir.

Gemi sac üreticileri

Gemilerde kullan?lan özel gemi çeliklerini Türkiye de ERDEM?R üretmektedir. Gemi saclar? fiyatlar? hem Erdemir’in hem de yurtd??? üreticilerinden Ukrayna ve Rus gibi Demir çelik üreticilerinin belirlemi? oldu?u fiyatlara göre belirlenmektedir. Elbette demir çelik üreticileri gemi sac? fiyatlar?n? belirlerken belli kriterlere ve maliyetlerine göre fiyat vermektedirler.

Gemi sac? fiyatlar? belirlenirken öncelik hammaddesi olan Hurda,demir cevheri veya slab fiyatlar?d?r.

bel?????????? ????