?stanbul tavan u profili imalat?

tavan-u-profili-imalat

?stanbul Tavan U Profil ?malat?

?stanbul ?ekerp?nar da bulunan Tavan u profil imalat tesisimizde 1 kalite malzemeden yapt???m?z alç? tavan u profil imalat?m?z ile Türkiye’nin her yerine sevkiyat yapmaktay?z. Asma Tavan u profilleri fiyatlar? galvaniz sac fiyatlar?na ba?l?d?r. Asma tavan u profili 22 mm yan geni?li?e sahiptir. Tavan c profil içerisine girece?inden kaynakl? taban geni?li?i 28 mm dir. Tavan u profili tavan c profiilerini birbirine ba?lamada kullan?labilmektedir.

Tavan U Profil Ölçüleri

ÜRÜN ADI ПАМЕРЫ (мм) Даўжыня (мм) A?IRLIK (kg) AMBALAJ (ba?/adet)
TAVAN U PROF?L? 0.40 mm 22/28/22 3000 мм 0,223 24
TAVAN U PROF?L? 0.45 mm 22/28/22 3000 мм 0,251 24
TAVAN U PROF?L? 0.50 mm 22/28/22 3000 мм 0,279 24
TAVAN U PROF?L? 0.60 mm 22/28/22 3000 мм 0,334 24

 

Tavan U Profil A??rl?klar?

 • 0,40 мм столь і профіль 3 метры з іх - 0,223 кг
 • 0,45 мм столь і профіль 3 метры - 0,251 кг
 • 0,50 мм столь і профіль 3 метры гэта 0,279 кг
 • 0,60 мм столь і профіль 3 метры з іх - 0,334 кг

Tavan U Profili galvaniz rulo dilme sacdan imal edilmektedir. Galvaniz dar bant kal?nl??? 0,40 mm veya 0,50 mm tercih edilir.

Tavan u profili Bölme duvar , asma tavan projelerinde ta??y?c? sistemi olu?turmaktad?r.

Asma tavan u profil asma tavan?n yap?lmas?ndaki en önemli malzemedir. Asma tavan yüksekli?ine göre duvara vidalan?r.

Tavan u profili hem kot belirleyici hem de terazi yani düzgünlük kontrolünü sa?lamaktad?r.

Ma?aza vitrinleri gibi giydirme duvar yap?lacaksa farkl? alç?pan profilleri tercih etmek daha yerinde olacakt?r

TAVAN U PROF?LLER? ?MALATI ?STANBUL ÖZELL?KLER?

 • Korozyona dayan?m?ndan kaynakl? s?cak dald?rma galvaniz kaplanm?? 0,40 mm , 0,50mm  veya 0,60 mm kal?nl???nda dilinmi? galvaniz çelik saclar kullan?lmaktad?r.
 • Galvaniz rulo dilme saclar?n so?uk ?ekillendirme yani roll form hatt?nda geçmesi ile imal edilirler.
 • Galvaniz rulo dilme bant standart galvaniz kaplama kal?nl??? 100 gr/m2 ? dir.
 • Tavan u profilin üzerinden bulunan desenler montaj yap?l?rken ve sonras?nda hem kaymay? engeller hem oynama katsay?s?n? azaltmaktad?r.
 • TS EN 14195 (Alç? Levha Sistemlerinde Kullan?lan Metal Çerçeve Bile?enleri) standard?na uygundur.
tavan u profil imalat?
tavan u profil imalat?

Tavan U Alç?pan Profili Kullan?m yerleri

Alç?pan profilleri uygulama aç?s?ndan oldukça geni? bir alan?na sahiptir.

Alç?pan profili baz? uygulama alanlar?na örnek verecek olursak

 • Havaland?rma kanal sistemleri gizleme
 • ?klimlendirme tesisleri ve asma tavan yap?m?
 • Yang?n ?zolasyonu ve gizleme yap?m?
 • Tavan kaplama i?lemleri
 • Çat? ve cephe ve tavan kaplamalar?
 • Alç?pan bölme duvar yap?m?
 • Asma tavan sistemlerinin yap?m?
 • Prefabrik yap? sistemleri
 • Binalarda bölme duvar ve tavan kaplamalar?
 • Ma?azalar?n vitrin ve iç düzenlemeleri
 • Ofislerin iç mekan düzenlemeleri

 

TAVAN U PROF?L? ?MALATI

Malzeme Kal?nl??? (mm): 0,40 мм / 0,50 мм / 0,60 мм

Колькасць упакоўкі / пакет: 24/24

bel?????????? ????