Вытворчасць слупа Амега

omega direk imalat, omega direk istanbul, omega direk fiyatlar?

Omega direk yol kenarlar?nda güvenli?i sa?lamak amac?yla konulan  uyar?c? trafik levhalar?n montaj?na yard?mc? kullan?lan galvaniz kaplamal? çelik direklerdir. твае амега-полюсы galvaniz kaplama çelikten imal edilmesi sa?lam yap?s?, oksidasyona yani korozyona kar?? direnci onu farkl? iklim ko?ullar?na dayan?kl? k?lar. Delikli Omega direkler uyar?c? trafik levhas? ve di?er benzeri levhalar?n montaj?nda yüksekli?i ayarlanabilmesine olanak sa?lar.

Omega Direct Стамбул

Прычыны выбару слупоў для пласцін амега:

 •  Galvaniz kaplamal?d?r,
 • Uzun ömürlüdür,
 • Boru direklerden fark? levhalar sabit kal?r dönme yapmaz,
 • Delik adedi fazla oldu?undan istenilen yüksekli?e levha montaj? yap?labilir
 • Montaj? kolayd?r,
 • Omega direklerin üzerine birden fazla levha ba?lanabilir,
 • Tekrar kullan?m? mümkündür,
 • Omega direklerin bükülmesi zordur,
 • Omega direk ömrü ortalama 20 y?ld?r,
omega-direk-uretimi
амега-прамога вытворчасці

Omega Direk ?malat Ölçüleri

 • Слуп Амега (3 мм) 2 м
 • Слуп Амега (3 мм) 2,5 м
 • Слуп Амега (3 мм) 3 м
 • Слуп Амега (3 мм) 3,5 м
 • Слуп Амега (3 мм) 4 м
 • Слуп Амега (4 мм) 2 м
 • Слуп Амега (4 мм) 2,5 м
 • Слуп Амега (4 мм) 3 м
 • Слуп Амега (4 мм) 3,5 м
 • Слуп Амега (4 мм) 4 м
 • Слуп Амега (5 мм) 2,5 м
 • Слуп Амега (5 мм) 3 м
 • Слуп Амега (5 мм) 3,5 м
 • Слуп Амега (5 мм) 4 м

Omega direk istanbul imalat atölyemizde istenilen ölçülerde omega direk imalat? yapmaktay?z. Ayl?k omega direk üretim kapasitemiz 20000 adet üzerindedir. Omega direk istanbul dudullu da bulunan вытворчасць амега полюса tesisimizde üretmekteyiz. Bir çok büyük firmaya fason olarak omega direk üretmekteyiz. Son 4 y?ld?r Karayollar? genel müdürlü?ünün bir çok ihalesinin omega direk ve trafik levhalar?n?n imalat?n? gerçekle?tirdik.

omega direk imalat
вытворчасць амега полюса

Прамыя цэны Omega?

Omega direklerin fiyatlar? bir kaç farkl? materyale ba?l?d?r. Omega direkler siyah sac?dan ürtilirler. Siyah sac fiyatlar?ndaki de?i?im omega direk fiyatlar?n? da de?i?tirmektedir. Omega direk imalat? 2 metre ile 5 metre aras?nda yap?labilmektedir. Omega direk imalat?nda 2 Metre 5 Metre üretime göre üzerindeki delik say?lar? de?i?mektedir.  Omega direk üzerindeki delik say?s? ayn? zamanda maliyeti yani Omega direk fiyatlar?n? da etkilemektedir.

Omega direk genellikle olarak kara yollar?nda güvenli?i sa?lamak için kullan?lan  uyar?c? trafik levhalar?n zemine montaj?nda kullan?lan galvaniz kaplamal? çelik direklerdir. Galvaniz kaplama yap?lan çelikten imal edilen амега полюсler sa?lam yap?s?, korozyona kar?? direnci ile zorlu iklim ko?ullar?na dayan?kl?d?r. Omega direklerin orta k?sm?ndan delinerek yap?lan delikli yap?s? ile uyar?c? trafik levhas? ve di?er malzemeleri istenilen yüksekli?e kolayl?kla monte edilmesini mümkün k?lar.

Omega direk 149 mm ve 136 mm olarak farkl? ölçülerde imal edilebilirler. Omega direkler siyah çelik sac?dan imal edilmektedir. Omega trafik dire?i istanbul imalathanemizde üretimini gerçekle?tirmekteyiz.

Omega Direk Özellikleri

 • Omega direkler s?cak dald?rma galvaniz kaplamal?d?r. Galvanizli omega direk ortalama 20 y?l ömrü vard?r.
 • Omega direk sac kal?nl?klar? tercihe göre 3 mm , 4 mm veya 5 mm olabilir.
 • Omega direklere birden fazla uyar?c? levha ba?lanabilir
 • 2 метры амега полюс, 2,5 metre omega direk, 3 metre omega direk, 4 metre omega direk veya 5 metre omega direk üretilebilmektedir.
 • Omega direk üzerinde 40 ile 120 aras? delik bulunmaktad?r. Omega direk delik aral?klar? 20 mm dir. Omega direk delik ölçüsü 10 mm?dir.
 • Omega direk bak?m maliyeti yoktur.
 • Omega direk kapal? ve aç?k alanlarda kullan?labilir.
 • Omega direk fiyatlar? ekonomiktir.
 • Omega direk çakma makinas? ile kolayca monte edilebilir.
 • Omega direk imalat? istenilen ölçüde yap?labilir.

Omega direk imalat? için kullan?lacak sac kal?nl??? ve fiyat?
Galvaniz kal?nl??? : 275 gr /m2
Omega direk imalat? için sac kesim ve büküm i?çilik bedeli
Omega direk imalat? için sac fiyalar?na sitemizden ula?abilirsiniz.

Прамыя цэны Omega?

Omega direk fiyatlar? hesaplan?rken en önemli iki kalem sac fiyatlar? ve galvaniz kaplama fiyatlar?na bakmam?z gerekmektedir. Güncel sac fiyatlar?Вы можаце паглядзець яго па гэтай спасылцы. Ацынкаванае пакрыццё fiyatlar? ise kaplanacak alan?n yüzeyine göre veya galvaniz kaplanacak malzemenin tonaj?na göre de?i?mektedir.

Што такое Omega Mast?

амега полюс a??l?kl? olarak kara yollar?nda güvenli?i sa?lamak için kullan?lan  uyar?c? trafik levhalar?n zemine montaj?nda kullan?lan çelik direklerdir. Galvaniz kaplama yap?lan çelikten imal edilen omega direkler sa?lam yap?s?, korozyona kar?? direnci ile zorlu iklim ko?ullar?na dayan?kl?d?r. Omega direklerin orta k?sm?ndan delinerek yap?lan delikli yap?s? ile uyar?c? trafik levhas? ve di?er malzemeleri istenilen yüksekli?e kolayl?kla monte edilmesini mümkün k?lar.

Omega direklerin fiyatlar? bir kaç farkl? materyale ba?l?d?r. Omega direkler siyah sac?dan ürtilirler. Siyah sac fiyatlar?ndaki de?i?im omega direk fiyatlar?n? da de?i?tirmektedir. Omega direk imalat? 2 metre ile 5 metre aras?nda yap?labilmektedir. Omega direk imalat?nda 2 Metre 5 Metre üretime göre üzerindeki delik say?lar? de?i?mektedir.  Omega direk üzerindeki delik say?s? ayn? zamanda maliyeti yani Omega direk fiyatlar?n? da etkilemektedir. Omega direk fiyatlar? kullan?lan siyah haddelenmi? sac fiyatlar? ba?l?  demi?tik. Omega direkler iki buçuk milimetre ile 5 milimetre kal?nl?kta siyah haddelenmi? sacdan Çelikten imal edilebilirler. Omega direk imalat? için kullan?lacak sac?n kal?nl??? Omega direk  fiyat?n? etkilemektedir. Karayollar? Genel Müdürlü?ü genellikle 4 milim kal?nl?k ve iki buçuk metre uzunluk Omega direk tercih etmektedirler.

Örne?in bir 4 milim kal?nl???nda sacdan Omega direk imalat? ve Omega direk fiyat hesaplamas? anlatal?m. Omega direk imalat?  için alaca??m?z sac?n 4 milimetre ve geni?li?inin 1500 milimetre ve Omega direk boyunun iki buçuk metre olarak hesaplayal?m.
Sac a??rl?k hesaplama formülü : kal?nl?k x geni?lik x boy x özgül a??rl?k (7,85)/1000000 = kg

Yani bir plaka sacdan 149 geni?li?inde olan omega direk imal edece?imizi farz edersek. Bir plaka s?cak haddelenmi? sacdan 10 adet omega direk üretilebilir. her bir adet omega direk için sac kesilirken 1 mm fire ayr?l?r. Bundan sebep omega direk geni?li?i 150 mm yerine 149 mm den hesaplanmaktad?r.

Omega direk a??rl?k hesaplamas? : 4 x 149 x 2500 x 7,85 / 1000000 = 11,70 kg omega direk bir adet a??rl???d?r. Bu a??rl?k hesaplamas?na galvaniz kaplama ve delikler hesaba kat?lmam??t?r.

Omega Direk Özellikleri

 • Omega direkler s?cak dald?rma galvaniz kaplamal?d?r. Galvanizli omega direk ortalama 20 y?l ömrü vard?r.
 • Omega direk sac kal?nl?klar? tercihe göre 3 mm , 4 mm veya 5 mm olabilir.
 • Omega direklere birden fazla uyar?c? levha ba?lanabilir
 • 2 метры амега полюс, 2,5 metre omega direk, 3 metre omega direk, 4 metre omega direk veya 5 metre omega direk üretilebilmektedir.
 • Omega direk üzerinde 40 ile 120 aras? delik bulunmaktad?r. Omega direk delik aral?klar? 20 mm dir. Omega direk delik ölçüsü 10 mm?dir.
 • Omega direk bak?m maliyeti yoktur.
 • Omega direk kapal? ve aç?k alanlarda kullan?labilir.
 • Omega direk fiyatlar? ekonomiktir.
 • Omega direk çakma makinas? ile kolayca monte edilebilir.
 • Omega direk imalat? istenilen ölçüde yap?labilir.

Omega direk fiyatlar?

Omega direk fiyatlar? hesaplan?rken en önemli iki kalem sac fiyatlar? ve galvaniz kaplama fiyatlar?na bakmam?z gerekmektedir. Güncel sac fiyatlar?Вы можаце паглядзець яго па гэтай спасылцы. Ацынкаванае пакрыццё fiyatlar? ise kaplanacak alan?n yüzeyine göre veya galvaniz kaplanacak malzemenin tonaj?na göre de?i?mektedir.

2,5 mm omega direk fiyat? 76,46 TL/ADET (Fiyatlar maliyetlere göre de?i?lik gösterir)
3 mm omega direk fiyat? 83,76 TL/ADET (Fiyatlar maliyetlere göre de?i?lik gösterir)
4 mm omega direk fiyat? 98,34 TL/ADET (Fiyatlar maliyetlere göre de?i?lik gösterir)
5 mm omega direk fiyat? 112,93 TL/ADET (Fiyatlar maliyetlere göre de?i?lik gösterir)
2,5 metre omega direk fiyat?
3 metre omega direk fiyat?
4 metre omega direk fiyat?
5 metre omega direk fiyat?

Görüldü?ü gibi omega direk fiyatlar? sac kal?nl???na ve uzunlu?una göre de?i?mektedir. Yukar?da verilen fiyatlar 2500 mm uzunlu?a göre hesaplanm??t?r.

амега полюс genellikle kara yollar?nda güvenli?i sa?lamak için kulland???m?z uyar?c? trafik levhalar?n montaj?nda kullan?lan çelik direklerdir. Galvaniz kapl? çelikten imal edilen omega direkler sa?lam yap?s? ile zorlu iklim ko?ullar?na dayan?kl?d?r. Omega direklerin orta k?sm?ndan delinerek yap?lan delikli yap?s? ile uyar?c? trafik levhas? ve di?er malzemeleri istenilen yüksekli?e kolayl?kla monte edilmesini mümkün k?lar.

Omega direk imalat? nas?l yap?l?r?

Omega direkler siyah sacdan üretilmektedir. S?cak haddelenmi? sac yap?s? gere?i atmosfer korozyonuna aç?k haldedir. Omega direkler d?? mekanda kullan?ld?klar?ndan ya?mur ve benzeri nemli ko?ullara uygun olmas? için omega direk üretimi esnas?nda s?cak haddelenmi? saclar s?cak dald?rma galvaniz ile kaplanmaktad?rlar. S?cak dald?rma galvaniz omega direkleri korozondan korumas?n? sa?lar ve ömrünü uzat?rlar.

Omega direkler tercihe göre 2 metre den 5 metreye kadar üretilebilirler. Karayollar? genel müdürlü?ünün yani KGM nin ?artnamesinde yer alan амега полюс üretim standartlar? ?u ?ekildedir.

Omega direk 4mm kal?nl?kta olmal?d?r,
Omega direkler 275 gr/m2 galvaniz ile kaplanmal?d?r,
Omega direklerin boyu 2,5 metre olmal?d?r,
Omega direklerin üzerinden delik say?s? 70 adet olmal?d?r,
Omega direkler aç?l?m? 149 mm olmal?d?r.

Omega-direk-imalat?-istanbul

Omega Direk Özellikleri

 • Omega direkler s?cak dald?rma galvaniz kaplamal?d?r. Galvanizli omega direk ortalama 20 y?l ömrü vard?r.
 • Omega direk sac kal?nl?klar? tercihe göre 3 mm , 4 mm veya 5 mm olabilir.
 • Omega direklere birden fazla uyar?c? levha ba?lanabilir
 • 2 метры амега полюс, 2,5 metre omega direk, 3 metre omega direk, 4 metre omega direk veya 5 metre omega direk üretilebilmektedir.
 • Omega direk üzerinde 40 ile 120 aras? delik bulunmaktad?r. Omega direk delik aral?klar? 20 mm dir. Omega direk delik ölçüsü 10 mm?dir.
 • Omega direk bak?m maliyeti yoktur.
 • Omega direk kapal? ve aç?k alanlarda kullan?labilir.
 • Omega direk fiyatlar? ekonomiktir.
 • Omega direk çakma makinas? ile kolayca monte edilebilir.
 • Omega direk imalat? istenilen ölçüde yap?labilir.

Omega direkler yol dire?i olarakta an?l?rlar. Trafik direkleri konusunda en kolay ve kullan??l? ayr?ca bak?m gerektirmeyen direklerdir. omega direklerin galvaniz kapl? olmas?ndan kaynakl? uzun ömürlü olu?u ve bak?m gerektirmemesi tercih sebebidir.

Omega direk fiyatlar?

Omega direk fiyatlar? kullan?lacak sac?n kal?nl???na ve omega direk uzunlu?una göre de?i?mektedir. Trafik levhalar?n?n montaj? için kullan?lan Omega direk fiyat hesaplamas? yap?l?rken s?cak haddelenmi? sac kullan?lmaktad?r. S?cak haddelenmi? saclar?n standart geni?lik ölçüsü 1000 mm , 1200 mm ve 1500 mm dir. 1500 mm geni?li?inde ve 2500 mm uzunlu?unda bir plaka sacdan ortalama 10 adet omega direk imal etmek mümkündür. Omega direklerin geni?li?i iki tiptir. 149 mm omega direkler ve 136 mm omega direk imal edilebilmektedir.

Omega direct калькулятар цэн

Omega direk imalat? için kullan?lacak sac kal?nl??? ve fiyat?
Galvaniz kal?nl??? : 275 gr /m2
Omega direk imalat? için sac kesim ve büküm i?çilik bedeli
Omega direk imalat? için sac fiyalar?na sitemizden ula?abilirsiniz.

Omega direk imalat maliyet hesaplama örne?i (2019 ekim)
Siyah Sac fiyat? : 550 usd/ton
S?cak dald?rma Galvaniz kaplama : 310 usd/ton
Sac kesim ve büküm i?çilik + nakliye :
4 mm sac dan 2,5 metre omega direk imalat? örnek al?rsak öncelikle bir adet omega direk için kullanaca??m?z sac a??rl???n? hesaplayal?m.
Not : Omega direkler hesaplan?rken metre veya adet hesab? ile sat?lmaktad?r.
4 mm sac x 150 mm geni?lik (1 mm kesim firesidir) x 2500 mm (Omega direk uzunlu?u) x 7,85 /1000000 = bir adet omega direk a??rl???
4x150x2500x7,85/1000000 = 11,78 кг
Omega direk imal edebilmek için alaca??m?z sac?n fiyat?n? 550usd/ton demi?tik.
bir omega direk a??rl??? 11,78 oldu?una göre
11,78×0,550 = 6,48 usd /adet
S?cak dald?rma galvaniz kaplama fiyat? ton ba?? 310 usd demi?tik. Bir omega direk galvanizle kaplama maliyeti : 11,78x 0,310 = 3,65 usd /adet
Калі мы прымем стаўку 6,48 долара ЗША + 3,65 долара ЗША = 10,13 долара ЗША за штуку 5,83 долара ЗША,
10,13 x 5,83 = 59,06 TL adet ba?? i?çiliksiz ve galvaniz kaplamas?z maliyeti buluruz.
Omega direk için ortalama i?çilik maliyeti adet için 20 TL kabul edebiliriz.

Özet olarak
Omega sac maliyeti adet ba??na : 59,06 TL
Omega direk galvaniz kaplama maliyeti adet ba??na : 21,28 TL
Omega direk yap?m? için sac kesim , sac büküm ve sac delme+ nakliye : 20 TL
Прамы кошт Omega: 59,06 + 21,28 + 20 = 100,34 TL / ШТУКА

bel?????????? ????