?????? ?????: Galvaniz Çelik Profil

Galvanizli Çelik Profil Faydalar?

Galvanizli Çelik Profil

Galvanizli Çelik Profil Faydalar? Galvanizli Çelik Profil kullanman?n birçok faydas? vard?r. Galvanizli olmayan çelik profil ile kar??la?t?r?ld???nda, galvanizli çeli?in kesit faktörü 109 kata kadar daha yüksektir ve bu da kullan?m?n? yakla??k yüzde yetmi? oran?nda art?r?r. En küçük kesit faktörü, yüz yetmi? bir kesit faktörüne sahip olan 2 mm dedir. Galvanizli çeli?in en büyük faydas? yang?na […]

bel?????????? ????