Цени на листа 16mo3? – Котелни листове?

kazan sac? fiyatlar?, erdemir kazan sac? fiyatlar?i erdemir bas?nçl? kap çelikleri,16mo3 kazan sac?, p235 kazan sac?, p265 kazan sac?

16mo3 sac fiyatlar?  –  Kazan saclar?

16mo3 sac Fiyatlar? bas?nca dayan?kl? saclar yani kazan çelikleri olarak da denilmektedir. P265GH, P295GH, P355GH, P460NH, P355NH, P355NL1-2, P460NH,-NL,ASTM A516Gr.60 ve 70 , 16Mo3, 13CRMo4-5 kalitelerinin hepsi kazan çelikleri ailesindedir. Bas?nca dayan?kl? sac mekanik de?erleri S235 gibi ticari kalite saclardan farkl?l?klar gösterir. Akma ve çekme test sonuçlar?na göre sac kalitleri de?erlendirirsek bas?nca dayan?kl? kazan saclar? ticari kalite saclardan çok daha mukavemetlidir.

16MO3 SAC F?YATLARI

16MO3 sac fiyatlar? ticari kalite S235JR , S275JR gibi kalitelerden çelik üretimi zorlu?undan ve sipari? miktar?n?n azl???ndan kaynakl? daha pahal?d?r.

16mo3 Качествен лист
16mo3 Качествен лист

16mo3 Sac Kullan?m Yerleri

Su/Ya?/Gaz/Petrol borular?n imalat?nda, LPG / LNG tüpleri imalat?nda , s?v? depolama tanklar? imalat?nda kullan?l?rlar. котлен лист özellikli bükme ve kesme i?lemi yap?lmal?d?r. Yüksek mukavemeti sebebiyle k?r?lganl??? da yüksektir.16mo3 sac Kazan çelikleri yüksek mukavemet yani bas?nç gerektiren tüm i?lerde kullan?labilir. Yüksek ?s? alt?nda çal???labilen tek kalite kazan çelikleridir. Котелни листове? 450 derece ve üzeri ?s?larda kullan?labilmektedir.

16MO3 SAC MEKAN?K ÖZELL?KLER?

     Механични свойства
Стандартен еквивалент ERDEM?R
Номер на хартията
Рда се n/mm(кг/мм2) Р (1)
м
n/mm(кг/мм2)
А5 (%)
мин.
Преврат(3)(4) (Напречно) Р   (1)(2) p0.2
n/mm(кг/мм2)
S?cakl?k= 300°C
S?c.
°C
KV° С мин.
Дж
d?16
мин.
16<d?40
мин.
40<d?60
мин.
d?16
мин.
16<d?40
мин.
40<d?60
мин.
Стандартно Качество
EN 10028-2 16Mo3 6345 275
( 28.1 )
270
( 27.6 )
260
( 26.5 )
440 ? 590
( 44.9 ? 60.2 )
22 20 31 194
( 19.8 )
190
( 19.4 )
183
( 18.7 )

Kazan saclar? ad?ndan anla??laca?? üzere kazan imalat?nda kullan?lan çelik plaka türüdür. Kazanlar?n genellikle kazanlar?n iç yap?lar?nda kullan?l?rlar. Kazan saclar? bas?nca dayan?kl? çeliklerdir. Ticari kalite çelikler S kalite ismlendirmesiyle ba?lar örne?in S235JR gibi, kazan saclar? ise P grubu çeliklerdir. P235GH kalite ,P265GH kalite , P355GH kaliteler, 16MO3 Kalite ,P295GH Kalite , P355NH Kalite ,P355NL1 Kalite gibi farkl? mukavemente göre çe?itleri vard?r.

Kazan saclar? fiyatlar? , hurda ve demir cevheri fiyatlar?na göre yani hammadde maliyetlerine göre de?i?ir. Kazan çelik fiyatlar? dolar/ton olarak yani usd/ton olarak fiyatland?r?l?r. Kazan saclar? st 37 kalite çelik saclara göre bas?nca mukavementleri çok yüksektir.

kazan sac? fiyatlar?, erdemir kazan sac? fiyatlar?i erdemir bas?nçl? kap çelikleri,16mo3 kazan sac?, p235 kazan sac?, p265 kazan sac?
kazan sac? fiyatlar?, erdemir kazan sac? fiyatlar?i erdemir bas?nçl? kap çelikleri,16mo3 kazan sac?, p235 kazan sac?, p265 kazan sac?
грешка: Съдържанието е защитено!!
bg_BG?????????