Дебелина на поцинкованото покритие

galvaniz-kaplama-kalinliklari

Дебелина на поцинкованото покритие Как се измерва?

Целта на използването на метали? Поцинкованото покритие е направено така, че да могат да издържат най-дълго време. За това се използват методи на горещо потапяне и електролиза. Как ще се използва материалът? изборът на метод може да бъде направен според местоположението. ? Алуминиево-цинкова сплав върху стоманен лист според нуждите? Продуктите Alusi се получават чрез покритие.

Дебелина на поцинкованото покритие Изчисляване

Поцинковано покритие, количеството цинк на квадратен метър? представляват. Дебелина на поцинкованото покритие при спазване на всички световни стандарти. Стойностите на напречното сечение на материала бяха взети предвид при определянето на материала. се вижда. Ако знаете стойностите на ширината, дължината и дебелината на вашата плоча, можете да изчислите поцинкованото тегло. Можете да направите.

Тегло на поцинкованото покритие с количество цинк единица обем?n? теглото на цинка, умножено на квадратен метър? можете да намерите. Единично тегло на цинка 6,9 до 7,0 kg/dm3?мил. 6900-7000 kg/m2 в килограми3 ще бъде. Например, ако ще направите покритие със стойност 40 µ;

  • (7000 kg/m3) x (40×10)-6 метра) = 0,28 кг. ?1µ = 10-6метри.? 
  • Ако искаме резултата в грамове, това ще направи (0,28 kg) x (1000) = 280 грама.

* Вашето изчисление правилно ли е? Преобразуването на единици е много важно. Дебелина на покритието? Когато се прави над стандарта зависи от материала на покритието. намалява. Заради това? Възможно е да има разливи в покритието.

Таблица за тегло на поцинкована ламарина

Нанася се върху 650 gr покривни листове. Причината за направата на такова високо покритие е потокът от цинк върху откритата повърхност след нарязване на листа. Възможно е да се покрият всички повърхности чрез рязане за кратко време без покритие. предоставени. Този метод е много полезен при производството на продукти като рязане на рулони.

Дебелина на поцинкованото покритие Стандартен

Електро поцинковано покритие дебелината на материала става 8-12 µ. При горещо поцинковано покритие дебелината се определя според размера на стоманата. варира, но средно може да се каже, че е 50 µ. Заради разликата? Електропоцинкованите материали са затворени. в района се затварят покрити с горещо поцинковане. Подходящ е за използване в райони.

Дебелина на покритието? референтна таблица ?TS 914 EN ISO 1461 Изработено от желязо и стомана?? Материали за горещо потапяне Поцинковани покрития - свойства и методи за изпитване?? дадено в.

Дебелина на поцинкованото покритие Колко корозията променя живота му?

Образуването на корозия за метални материали зависи от атмосферните условия. се развива като Д?? Когато металните материали, които ще се използват в околната среда, са изложени на вода и влага, се наблюдава корозия. Тъй като ръждясването е бързо протичащ процес, е необходимо да се вземат предпазни мерки. Следователно устройствата?вътрешни и външни? Поцинковано покритие е нанесено върху частите, използвани в компонентите. Срокът на експлоатация на поцинкованите материали е устойчив на корозия. право пропорционално на тъй като се променя. Материали, които ще загубят своята функция след няколко години без покритие, ще корозират 15 до 100 години по-късно. Няма друг начин да получите толкова добра защита, освен чрез поцинковане. Поцинкована ламарина? Може да се боядисва за по-продължителна употреба. Този начин е предпочитан и за декоративен външен вид в жилищата.

Фактори, влияещи върху устойчивостта на корозия на поцинковани листове

В поцинковани листове;

  • Химични свойства на материала, който ще се поцинкова,
  • атмосферни условия,
  • Повърхностни несъвършенства?,
  • Етап на грапавост на повърхността,
  • Химични свойства на цинковия басейн и цинковото покритие,
  • Избор на метали, които да се използват при пасивиране,
  • Защитник? използвам ли Фактори като влияние върху устойчивостта на корозия.

Дебелина на поцинкованото покритие Как се измерва?

Дебелина на поцинкованото покритие? контролирани от служители по качеството или инженери за контрол на качеството във фабриката. Покритие? Компанията, която произвежда материала, и компанията, която получава материала, са две различни? прави измерване. Уред за измерване на дебелина. се използва. Дебелината може да се определи и с помощта на цифров микрометър. Ако резултатът от измерването не е със стандартната дебелина или е неправилен, продуктите могат да бъдат изпратени за повторно нанасяне на покритие. Получените резултати се документират и изпращат по пощата на фирмата, на която ще бъде изпратен материалът.

bg_BG?????????