истанбул трапец лист цени?

boyal? sac, renkli sac, trapez sac, cephe kaplama, çat? kaplama

?stanbul Trapez Sac Fiyatlar? siz de?erli mü?terilerimiz için özel istanbul ata?ehir de sat?? noktalar? olu?turduk art?k Sipari?leriniz Bir Telefon Kadar Yak?n.

 трапецовиден лист 27/200 formu kapatma eni 100 cm uzunluk istedi?iniz boyda üretilir.

Geni?lik ölçüsü 1 metre olan galvanizli trapez sac fiyat listesi a?a??daki gibidir.

galvaniz çelik
galvaniz çelik

Поцинкована ламарина цени?

Galvaniz saclar daha önce de belirtti?imiz üzere so?uk haddelenmi? rulo saclardan üretilmektedir.
So?uk haddelenmi? saclar?n çinko havuzuna dald?r?lmas? ve istenilen mikron kadar çinko ile kaplanmas? ile galvaniz rulo saclar üretilir.
?stanbul Trapez Sac Fiyatlar? Galvaniz saclar?n üzerine kaplanacak çinko malzemenin ömrününde uzun olmas?n? sa?lamaktad?r.
Korozyona aç?k halde olan so?uk haddelenmi? saclar çinko kaplanmas? ile en az 15 -20 y?l korozyondan korunmas? sa?lanmaktad?r.
Galvaniz sac fiyatlar? so?uk haddelenmi? sac fiyatlar? ve çinko külçe fiyatlar?na ba?l?d?r.
Galvaniz sac fiyatlar?n? çelikfiyatlari.com sitemizden ya da mü?teri temsilcilerimizde ö?renebilirsiniz.

  • TRAPEZ SAC F?YATLARI

Трапецовидна дебелина на листа мм 0,50 мм 0,60 мм 0,70 мм 0,80 мм 0,90 мм 1,00 мм
Trapez Sac A??rl?klar? 1m net kapat?r. 4,80 кг 5,76 кг 6,72 kg 7,68 kg 8,64 kg 9,64 kg
Trapez Sac Kilo fiyat? tl/kg tl/kg tl/kg tl/kg tl/kg tl/kg tl/kg
Trapez sac 1 m2 Fiyat? tl/m2 tl/m2 tl/m2 tl/m2 tl/m2 tl/m2
trapez-sac
трапецовиден лист

Galvanizli çat? ve cephe trapez sac fiyatlar?

Trapez sac kapatma geni?li?i ve form detaylar?.

  • 27/200 Trapez sac formu kapatma eni 81 cm uzunluk istedi?iniz boyda üretilir.
  • Geni?lik ölçüsü 81 santim galvaniz trapez sac fiyatlar? a?a??daki listededir.
  • Trapez saclar DX51 standartlar?nda galvanizlenmi? ticari kalitedir.
  • Oluklu ve trapez saclar?n galvaniz kaplama kal?nl??? 0,80 ile 100 mikron aras?nda galvanizlenmi?tir.

Geni?li?i 0,80 cm kapat?r трапецовиден лист fiyat listesi

Трапецовидна дебелина на листа мм 0,50 мм 0,60 мм 0,70 мм 0,80 мм 0,90 мм 1,00 мм
Trapez Sac A??rl?klar? 0,80m2 Kapat?r 4,00 кг 4,80 кг 5,60 kg 6,40 kg 7,20 kg 8,00 kg
Trapez Sac Fiyat? tl/kg tl/kg tl/kg tl/kg tl/kg tl/kg tl/kg
Trapez Sac Fiyat? tl/0,80 m2 tl/m2 tl/m2 tl/m2 tl/m2 tl/m2 tl/m2

TRAPEZ SAC F?YATLARI

  • Galvaniz trapez saclar Gebze ve ?stanbul Dudullu fabrika teslimidir.
  • Trapezlerin nakliyesi esnas?nda üzeri ya?murdan korunmal?d?r.
  • Aksi halde galvanizli sac beyaz pas yapmaktad?r.

galvaniz trapez saclar sipari? ile Pe?in Ödemedir.

F?YATLAR + KDV dir.

Kredi kart? sat???m?z vard?r.

25 ton ve üzeri ürün sat??lar?nda fiyatlarda özel indirim yap?labilir.

bg_BG?????????