лазерно рязане на листове

lazer kesim, lazer sac kesim, lazer metal kesim istanbul,lazer metal kesim dudullu, lazer sac kesim ikitelli

лазерно рязане на листове

Лазерно рязане на листове farkl? amaçlar için kullan?lmaktad?r. Metal plaka yani sac kesimde en çok kullan?lan yöntemdir. Paslanmaz çelik , alüminyum levha kesim ve sac kesiminde lazer kesim makinalar? son derece hassast?r. Лазерно рязане на листове de minimum fire ve ?s? etki alan? dard?r. лазерно рязане на листове karma??k ?ekilleri kolayca kesmek mümkündür. Ayr?ca laser metal kesim küçük deliklerin kesilmesini konusunda da oldukça hassast?r.

Günümüzde, fiber лазерно рязане на листове makineleri, küçük ve büyük ?irketlere, paslanmaz, karbon çeli?i, galvanizli ve hatta alüminyum malzemeler gibi uygun fiyatl? lazerle kesilmi? metalleri lazerle lazerleme imkan? sunmaktad?r. Sonuç olarak, ?irketler evlerinde a?a??dakiler de dahil olmak üzere oldukça karma??k metal parçalar?, prototipleri ve özelle?tirilmi? parçalar? lazerle kesmenin etkin ve verimli bir ?ekilde yap?lmas?n? sa?lar:

ankara cnc lazer kesim

  • Неръждаема стомана
  • листова плоча или стоманена плоча
  • Alüminyum
  • месингова плоча
  • медна плоча
  • Други метални плочи

Peki lazer ????? çelik veya alüminyum bir levhay? nas?l keser?

lazer sac ve metal kesim makinalar?, kesilecek metal malzemeyle do?rudan temas kurmazlar. Yüksek enerjili güç kayna??na ihtiyaçlar? vard?r. Kesme toleranslar? oldukça hassast?r. Bu hassasiyeti sa?lamak için tam için genellikle tam otomatiktir. ?stenirse aç?l? Lazer sac kesim yapmakta mümkündür. Aç?l? lazer kesim genellikle kal?n plakalarda ya da boru , profil gibi metal malzemelerde tercih edilmektedir.

Lazer teknolojisi, ???klar?n yüzeyler etraf?nda e?ilme derecesi k?r?n?m olarak bilinir ve ço?u lazer kesim uzun mesafelerde daha yüksek ???k yo?unlu?u seviyeleri sa?lamak için dü?ük k?r?n?m oranlar?na sahiptir. Elbette bu lazer türüne göre de?i?en faktörlerdir. Endüstriyel lazer kesimin farkl? türleri de bulunmaktad?r. En çok kullan?lan yöntem karbondioksit lazer kesim yöntemidir.

Lazer kesim
Лазерно рязане

Lazer sac kesim yöntemleri

CO2 : Karbon dioksit lazerkesim di?er modellere göre daha güçlü bir metal kesim yöntemidir. I???? odaklamak için kristal yerine bir gaz kullan?l?r. Lazerin gaz püskürtmesinde karbon dioksite göre daha az miktarda azot, helyum ve hidrojen ile kar??t?r?lmas?ndan olu?ur. Kesme gücü sayesinde, CO2 lazer kesim 25 mm kal?nl??a kadar çelik levhalar? kesme yetene?ine sahiptir.Genellikle bu kadar kal?n malzeme kesimi tercih edilmese de lazer kesim makinalar? 25 mm ye kadar metal kesim yapabilmektedir.

???? ?????? ?? ?Lazer sac kesim?

  1. Pingback: Lazer kesim fiyatlar? - Çelik Fiyatlar? - cnc kesim fiyatlar?

??????????? ?? ?????????.

грешка: Съдържанието е защитено!!
bg_BG?????????