Свойства на листа P355GH – свойства на стомана P355GH

p295 kalite sac

P355gh çelik özellikleri

P355gh kalite çelik özellikleri inceledi?imizde p235 ve p295 kalite çeliklere göre mukavemeti yüksek oldu?unu görmekteyiz. Is? dayan?m? daha yüksek olan p355 kalite çelik saclar?n kal?nl?klar? genellikle 3mm den ba?lamaktad?r.

P355GH sac özellikleri

 

Качество ° С Si мн П С н Вземиобща сума кр Ni пр.н.е ти V nb
макс. макс. макс. макс. мин. макс. макс. макс. макс.
P235GH1,2) макс. 0,16 0.35 0,603) – 1,20 0.025 0.010 0,0124) 0.020 макс. 0,30 0.30 макс. 0,08 0.03 0.02 0.030
P265GH1,2) макс. 0,20 0.40 0,803) – 1,40 0.025 0.010 0,0124) 0.020 макс. 0,30 0.30 макс. 0,08 0.03 0.02 0.030
P295GH1,2) 0,08 – 0,20 0.40 0,903) – 1,50 0.025 0.010 0,0124) 0.020 макс. 0,30 0.30 макс. 0,08 0.03 0.02 0.030
P355GH1,2) 0,10 – 0,22 0.60 1,10 – 1,70 0.025 0.010 0,0124) 0.020 макс. 0,30 0.30 макс. 0,08 0.03 0.02 0.040
16Mo31) 0,12 – 0,20 0.35 0,40 – 0,90 0.025 0.010 0.012 5) макс. 0,30 0.30 0,25 – 0,35
13CrMo4-51) 0,08 – 0,18 0.35 0,40 – 1,00 0.025 0.010 0.012 5) 0,706) – 1,15 0,40 – 0,60

 

 

1- Cu ?% 0,30. Daha dü?ük bir Cu içeri?i ve maksimum kalay içeri?i sipari?te kararla?t?r?labilir, örn. ?ekillendirilebilirlikle ilgili olarak.
2- Cr + Cu + Mo + Ni ?% 0,70
3- 6,0 mm'den küçük kal?nl?klar için, belirtilenden% 0,20 daha küçük olan minimum Mn içeri?ine izin verilir.
4-Al / N ? 2
5-Eritmenin tüm içeri?i, sertifikasyonda belirtmek ve belirtmektir.
6- Yüksek bas?nçl? hidrojene kar?? direnç önemliyse, sipari?te minimum% 0,80 Cr a??rl?k yüzdesi kararla?t?r?labilir.

EN 10028 – P355GH

Petrokimya endüstrisinde yayg?n olarak kullan?lan P355GH, ?ngiliz Standard? ve DIN standard? e?de?erlerinin yerini alan Euro Norm standard? (EN10028) alt?nda belirtildi?i gibi bir bas?nçl? kap çeli?idir.

Bu normalle?tirilmi? çelik, dünya çap?nda kaynakl? bas?nçl? kaplar, endüstriyel kazanlar ve ?s? e?anjörleri imalatç?lar? taraf?ndan kullan?l?r ve 
p355 kalite çelikler yüksek s?cakl?kta çal??acak ?ekilde tasarlanm??t?r.
Stoktan P355GH her daim temin ediyoruz. 
p355 kalite saclar stoklar?m?zda genellikle 3mm ile 50 mm aras? bulunmaktad?r.
Tüm çeliklerimizde oldu?u gibi, malzeme test sertifikas? ile birlikte gönderilmektedir.

P355GH MEKAN?K ÖZELL?KLER? EN 10028 ? P355GH

 

Лекарство Kal?nl?k (MM)
AKMA DAYANIMI
MPA (MIN)
Çekme Dayan?m? MPA
UZAMA% (MIN)
ETK? ENERJ?S? (KV J) (MIN)
-20° +20°
нормализиран ? 16 355 510 – 650 21 27 34 40
16> to ?40 345 510 – 650 21 27 34 40
40> to ?60 335 460 – 580 21 27 34 40
60> to ?100 315 490 – 630 21 27 34 40
100> to ?150 295 480 – 630 21 27 34 40
150> to ?250 280 470 – 630 21 27 34 40

kazan saclar? akma ve çekme dayan?mlar?

Качество
Min. akma dayan?m?
Çekme Dayan?m? 
Min. toplam uzama
[MPa] [MPa] [%]
e ? 16 e > 16
P235GH 235 225 360 – 480 24
P265GH 265 255 410 – 530 22
P295GH 295 290 460 – 580 21
P355GH 355 345 510 – 650 20
16Mo3 275 270 440 – 590 22
13CrMo4-5 300 290 450 – 600 19

 

1-Enine örnekler
2- e = mm cinsinden nominal kal?nl?k

P grubu kazan saclar? ola?an kaynak teknikleri kullan?larak kaynaklanabilir.

 
bg_BG?????????