????? ?? ???????: çelik direk

Стълбове за пътни знаци – Стълб Омега

omega direk

Омега полюс? и т.н. Omega Mast, известен още с имената си, е монтиран върху табели за пътни знаци с болтове, поцинковани по метода на горещо поцинковане и погледнат отгоре изглежда като ?W? т.е. ?Омега? Това са стълбовете, използвани в сферата на трафика и пътната безопасност под формата на. Стълбове за пътни знаци Стълбовете Omega могат да бъдат произведени с желана дължина и височина. Но често използвани видове стълбове: 2 mt омега […]

Омега поляци

omega-direk

Стълбовете Omega са стоманен продукт, използван при монтажа на пътни знаци и пътни знаци, използвани за осигуряване на безопасност по пътищата. Може да се използва навсякъде, където не са необходими големи пътни знаци. Стълбовете Omega са поцинковани? Подходящ е при всякакви климатични условия и е устойчив на корозия. Дължината на омега кол е 2м, 2,50м, 3м, 3,50м и 4м според предпочитанията на клиента.

?stanbul Trafik Dire?i – Omega direk istanbul

?stanbul Trafik Dire?i - Omega direk istanbul

?stanbul Trafik Dire?i – Omega direk istanbul a??l?kl? olarak kara yollar?nda güvenli?i sa?lamak için kullan?lan  uyar?c? trafik levhalar?n zemine montaj?nda kullan?lan çelik direklerdir. Galvaniz kaplama yap?lan çelikten imal edilen omega direkler sa?lam yap?s?, korozyona kar?? direnci ile zorlu iklim ko?ullar?na dayan?kl?d?r. Omega direklerin orta k?sm?ndan delinerek yap?lan delikli yap?s? ile uyar?c? trafik levhas? ve di?er […]

bg_BG?????????