Cnc lasersko rezanje, Cnc lasersko sečenje limova izračun, Cnc lasersko sečenje cene

lazer kesim, lazer sac kesim, lazer metal kesim istanbul,lazer metal kesim dudullu, lazer sac kesim ikitelli

Proces strojne obrade metala u industriji
Svakim danom se koristi sve više i više cnc laserskog rezanja kako bi bilo optimalno.
Cnc lasersko rezanje je najčešća metoda rezanja metala.
Za CNC lasersko rezanje
jedan od prvih uređaja
Testiran je početkom 1960-ih.
Uz uspjeh CNC metode laserskog rezanja
Postalo je široko rasprostranjeno jer pruža prednosti i ekonomski i tehnološki. CNC lasersko sečenje kvaliteta, tačnosti i
Poželjan je zbog svoje brzine u odnosu na alternativne metode rezanja limova. Cnc lasersko rezanje, zavarivanje, bušenje, termičke obrade mogu se raditi na ovim mašinama. Cnc lasersko rezanje je jedan od najpoželjnijih proizvoda za park mašine iz dana u dan.

CNC METODA LASERSKOG REZANJA

Cnc metoda laserskog rezanja sa oštricom
laserski snop koji se može fokusirati
izuzetno mala površina visoka
daje gustinu energije. Kod CNC laserskog rezanja, laserski snop dolazi u kontakt sa površinom materijala sa visokim intenzitetom i počinje proces rezanja.
Ima visoku osjetljivost. Cnc lasersko rezanje cijene Također se koristi u rezanju različitih materijala osim pokretnih glava i ploče koju nazivamo kutno ili 3d rezanje. Moguće je lasersko rezanje mnogih čeličnih ili metalnih materijala, kao što je rezanje H profila ili rezanje cijevi bez zavarivanja.

FORMULA ZA PRORAČUN CNC LASERSKOG REZANJA

Brzi razvoj tehnologije i
Industrija Cnc laserskog rezanja morala se prilagoditi porastu proizvodne opreme i proizvodne opreme. neki softver
Matematički model proračuna CNC laserskog rezanja, koji je kompliciran sa svojim primjenama, i nekim ulaznim parametrima postaje lakši. Analiza modela troškova Cnc laserskog rezanja je data u nastavku.

Uobičajeni parametri u CNC laserskom rezanju
a simboli su sljedeći:

n - broj napravljenih komada
ns – broj segmenata po particiji
Lcut – dužina reza za jedan komad, mm
Nsm – broj smjenskih radnika
Pr –
broj smenskih radnika, RSD/h
PM – Uloženi kapital
p – vremenska efikasnost,%
nh – broj sati po smjeni godišnje, h
TM – vijek trajanja mašine, amortizacija
vrijeme
Međunarodna – godišnja kamata
Ins – osiguranje
S – potrebna površina m2
Pz – cena zakupa prostora, RSD/m2
Im – održavanje, procenat uloženog kapitala
godišnje
Tpr – vrijeme podešavanja (programiranje)
Pel – cijene struje din/kWh (TL/kWh)
El – potrošnja električne energije, kW
vcut – brzina rezanja, m/min
Kašičica - vrijeme pripreme rezanja, sekunde
nml – broj mlaznica
Tml – starost mlaznice, h / mlaznica
PML – cena mema, RSD/mem

Opći obračun troškova Cnc laserskog rezanja

Troškovi električne energije Cel = El Pel, RSDh (TL/h):
Troškovi kamata Cint = Cc 0,5 Int 0,01
Godišnji RSD (TL / godišnje)
Cijena otkupa Cam = Pm / Tm
Godišnji RSD (TL / godišnje)
Radno vrijeme nr = nh p Nsm
0,01 č
Troškovi osiguranja Vrsta = Pm Ins 0,01
Godišnji RSD (TL / godišnje)
Područje troškova Cs = S ned 12 rsd/god
(TL / godina)
Troškovi održavanja Co = Pm Im 0,01 RSD
/ godišnje (TL / godišnje)
Cijena opreme po satu Cm = (Cint +
Cam + Breed + Cs + Co) / nr RSD / h (TL / h)
Potrošnja mlaznice po glavi Hml = 1
/ Tml RSD / s (TL / s)
Cena mlaznice Cml = Hml Pml nml RSD/h (TL/h)
Ukupna dužina rezanja LUcut = n Lcut m
Ukupno vrijeme pripreme i prije pokreta
cut-off TUsp = (ns Tsp n) / 3600 sati
Ukupno vrijeme rezanja TUcut = (LUcut / (telo 60) + TUsp) / nml h
Ukupno vrijeme rezanja (laser) TUcut = LUcut / (body
60) + TUsp h
Ukupni troškovi rada CUr = Pr (Tpr + TUcut) RSD
(TL)
Ukupni trošak električne energije CUel = Cel
Tcut RSD (TL)
Ukupna cijena mašine CUm = Cm TU rez
RSD (TL)
Ukupna cijena dojke CUml = Cml TUcut
RSD (TL)

CNC laserski proces:

Century lens, Time / lens- Tl
Cijena objektiva – pl
Radna cena gasa, RSD/m3 (TL/m3)- Prg
Potrošnja radnog gasa, l/min – Qrg
Cena laserskog gasa, RSD/m3 (TL/m3)- Plg
Potrošnja laserskog gasa, 1/min – Qlg
Cena gasa, RSD/h (TL/sat)
Potrošnja plina, sočiva/sat
Cena objektiva RSD/sat (TL/sat)
Ukupna cena gasa, RSD (TL)
Ukupna cena sočiva, RSD (TL)
Ukupno smanjenje troškova, RSD (TL)

Troškovi CNC laserskog rezanja

Današnja metaloprerađivačka industrija
uvijek ima slične probleme u obračunu troškova. Konkretno, CNC lasersko rezanje je brzo odgovaranje na zahtjeve kupaca.
Osim toga, cnc laser za limove koji se režu
projektovanje delova, optimizacija i nadzor
Pored tehničke proizvodnje
cnc softver za lasersko rezanje spašava živote u pitanjima kao što je dokumentacija. Funkcija softvera
moraju dati potpune informacije da bi to mogli ispravno učiniti.
Većinu vremena, proračun cnc laserskog rezanja može biti pogrešan zbog nepotpunih informacija. S obzirom da će promjena jednog parametra u cnc laserskom rezanju utjecati na cijeli proračun, svaka varijabla nam je važna.
Za rješavanje problema ako su cijene cnc laserskog rezanja visoke
Ponovo izračunajte, uzimajući u obzir sve faktore koji utiču. Svrha cnc laserskog rezanja metala je ušteda vremena,
tehnološke i ekonomske analize,
za smanjenje troškova i povećanje efikasnosti.

CNC LASERSKO REZANJE CIJENE

U donjoj tabeli je kao primjer prikazano koliko dugo će se metalna ploča koje debljine rezati laserom. cijene laserskog rezanja Izračunato prema cm/s spomenuli smo. Budući da su lasersko rezanje lima i lasersko rezanje aluminija različite strukture, vrijeme koje se troši na cnc lasersko sečenje varira istom brzinom.

Cijene laserskog rezanja metala

lazer kesim istanbul, lazer kesim dudullu, lazer kesim ikitelli, lazer sac kesim
lasersko sečenje istanbul, lasersko sečenje dudulu, lasersko sečenje dvožično, lasersko sečenje lima, lasersko sečenje metala, lasersko sečenje lima sa dudulom, dvožično lasersko sečenje lima

Dimenzije mašina za lasersko sečenje

Lasersko rezanje mašine kao standard.

1200 mm x 2500 mm
1500mm x 3000mm
2000mm x 3000mm

mogu biti različitih veličina. Prema dimenzijama ove mašine za lasersko sečenje, određuju se i veličine limova koje ćemo koristiti.

Standardne dimenzije limova

1000 mm x 2000 mm
1200 mm x 2400 mm
1250mm x 2500mm
1500mm x 3000mm

greška: Sadržaj je zaštićen!!
bs_BABosanski