Skraćenice za Elemente

kimyasal elementler ve sembolleri, çelik kimyasal analiz sembolleri, çelik sac kimyasal özellikleri, çelik kimyasal özellikleri,çelik mekanik özellikleri
Skraćenice i simboli koji se koriste za hemijske elemente
Simbol Element
C Karbon
mn mangan
P Fosfor
S Sumpor
Si Silicijum
Get Aluminijum
C Bakar
N Nitrogen
HE Kiseonik
H Vodonik
Ca Kalcijum
Ti Titanijum
V Vanadijum
cr Chromium
Ni Nikl
B.C molibden
nb niobijum (kolumbijum)
B Bor
Gospodin. tin
Fe Iron
Zn Cink
pb Bullet
as Arsenic
W Tungsten
Zr Cirkonijum
Rto granica popuštanja
Rm zatezna čvrstoća
Rp0.2 Granica tečenja na visokoj temperaturi
BH2 Teče nakon zagrijavanja
količina povećanja snage
A Izduženje (%)
A5 Izduženje (L= 5,65x√S0)
A50 Izduženje (L= 50 mm)
A80 Izduženje (L= 80 mm)
A100 Izduženje (L= 100 mm)
A200 Izduženje (L= 200 mm)
S0 Površina poprečnog presjeka ispitne šipke (mm²)
L0 Početna mjerna dužina test štapa
D Nazivna debljina (mm)
t Tona
r Stopa trajnog istezanja
n Eksponent stvrdnjavanja izduženja
Ra Hrapavost površine (µm)
Državni udar Test udarca
KVc Energija udara, džuli (J)
temp. Testna temperatura (˚C)
Preklapanje test preklapanja
kmy Radijus preklopnog trna
kmch Prečnik preklopnog trna
većina. poprečna ispitna šipka
veličina. Uzdužni test štap
HRB Rockwell-B tvrdoća
min. Najmanje
max. Većina
= Isto
< Mala
manje ili jednako
> Veliko
veći ili jednak
greška: Sadržaj je zaštićen!!
bs_BABosanski