Skraćenice za Elemente

kimyasal elementler ve sembolleri, çelik kimyasal analiz sembolleri, çelik sac kimyasal özellikleri, çelik kimyasal özellikleri,çelik mekanik özellikleri
Kimyasal Elementler için Kullan?lan K?saltma ve Semboller
Sembol                                 Element
C Karbon
mn mangan
P Fosfor
S Sumpor
Si Silicijum
Get Alüminyum
C Bak?r
N Nitrogen
HE Kiseonik
H Vodonik
Ca Kalcijum
Ti Titanijum
V Vanadijum
cr Chromium
Ni Nikl
B.C molibden
nb niobijum (kolumbijum)
B Bor
Gospodin. tin
Fe Iron
Zn Çinko
pb Kur?un
as Arsenic
W Tungsten
Zr Cirkonijum
Rto granica popuštanja
Rm Çekme mukavemeti
Rp0.2 Yüksek s?cakl?kta akma mukavemeti
BH2 Is?tmadan sonra akma
mukavemetindeki art?? miktar?
A Izduženje (%)
A5 Izduženje (L= 5.65x?S0)
A50 Izduženje (L= 50 mm)
A80 Izduženje (L= 80 mm)
A100 Izduženje (L= 100 mm)
A200 Izduženje (L= 200 mm)
S0 Test çubu?unun kesit alan? (mm²)
L0 Test çubu?unun ilk ölçü uzunlu?u
D Nominal kal?nl?k (mm)
t Tona
r Kal?c? uzama oran?
n Uzama sertle?mesi üssü
Ra Yüzey pürüzlü?ü (µm)
Državni udar Test udarca
KVc Energija udara, džuli (J)
S?c. Test s?cakl??? (?C)
Preklapanje test preklapanja
kmy Katlama mandrel yar?çap?
kmç Katlama mandrel çap?
većina. Enine test çubu?u
veličina. Boyuna test çubu?u
HRB Rockwell-B sertli?i
min. Najmanje
max. En çok
= E?it
< Küçük
? Küçük veya e?it
> Büyük
? Büyük veya e?it
bs_BABosanski