Omega Direk Fiyat?

[vc_row][vc_column][vc_column_text]

Omega Direk fiyat? , omega direk trafik ve yol levhalar? montajlamak için kullan?l?r.

Çelikten yap?lmas? ile farkl? iklim ve ko?ullar?na dayan?kl?d?r. Üzerine aç?lan 70 adet delik ile i?aret levhalar?n?n kolay montajlanmas? sa?lanmaktad?r.

omega direk

Omega Direk Fiyat? 

– Omega Direk Fiyat? s?cak dald?rma galvaniz ile üretilir. Bu sebeple atmosferik tahribat için ek boya ihtiyac? duymaz.
– Bir dire?e birden fazla levha ba?lanabilir.
– Omega Direk birbirine ba?lanarak boyu uzat?labilir.
– Üzerindeki deliklere uygun olarak birden fazla i?aret levhas? ba?lanabilir
– Uzun süre dayan?m? olmas?ndan kaynakl? bak?ma ihtiyac? yoktur.
– Di?er Trafik direklerine oranla ekonomiktir.

Omega Direk Fiyat? ve  Montaj? Nas?l Yap?l?r?
Omega direk Fiyat? yol kenar?na omega direk çakma makinas? monte edilebilece?i gibi ayr?ca zemin uygunsa yeterli uzunlukça çukur kazl?r. Ard?ndan beton ile sabitlenerek monte edilebilir.

Ürün Teknik Özellikleri
Profil Kal?nl??? : 4mm
dužina: 10 stopa

OMEGA D?REK ?MALAT ÖLÇÜLER?

 • Omega stub (3mm) 2 mt
 • Omega motka (3mm) 2,5 m
 • Omega stub (3mm) 3 mt
 • Omega motka (3mm) 3,5 m
 • Omega stub (3mm) 4 mt
 • Omega stub (4mm) 2 mt
 • Omega motka (4mm) 2,5 m
 • Omega motka (4mm) 3 mt
 • Omega štap (4mm) 3,5 m
 • Omega stub (4mm) 4 mt
 • Omega motka (5mm) 2,5 m
 • Omega stub (5mm) 3 mt
 • Omega motka (5mm) 3,5 mt
 • Omega motka (5mm) 4 mt

Izrada omega stuba omega stuba u željenim dimenzijama u našoj proizvodnoj radionici u Istanbulu? mi radimo Naš mjesečni kapacitet proizvodnje omega stubova je preko 20000 komada. Omega se nalazi u istanbul dudullu direktno. proizvodnja omega stubova Proizvodimo u našem pogonu. Proizvodimo omega stubove za mnoge velike kompanije kao podizvođač. Autoputevi u posljednje 4 godine? Omega stub i saobraćajni znaci?n?n?n?n?n?n?n?n?n?n?n mnogih tendera generalne direkcije? jesmo.

OMEGA D?REK F?YATLARI

Cijene omega stubova? nekoliko različitih zavisi od materijala. Omega stubovi se proizvode od crnog lima. Promjena cijena crnog lista promijenila je omega direktne cijene. takođe menja. Omega direktna proizvodnja? Može se napraviti između 2 metra i 5 metara. U proizvodnji Omega stuba, broj rupa na njemu prema proizvodnji 2 metra i 5 metara? se mijenja. Broj rupa na omega polu? isto? dakle trošak u to vrijeme Omega direktne cijene?šta? takođe utiče.

Omega jarbol se općenito koristi za osiguranje sigurnosti na autoputevima.  upozoriti?c? saobračajni znakPocinčani premaz koji se koristi za podnu montažu čelični stubovi. Izrađen od pocinčanog čelika omega poleNjegova čvrsta struktura otporna je na koroziju. Svojom otpornošću je otporan na oštre klimatske uslove. Perforirana konstrukcija izrađena bušenjem kroz srednji dio omega stubova. upozoriti sa?c? saobračajni znak? i drugi materijali mogu se lako montirati na željenu visinu.

Omega jarbol različit u 149 mm i 136 mm? veličine mogu biti proizvedene. Omega stubovi su izrađeni od crnog čeličnog lima. Saobraćajni stub Omega proizvodimo u našoj istanbulskoj radionici.

Omega direk fiyat?
Omega direk fiyat?

 

OMEGA D?REK ÖZELL?KLER?

 • Omega stubovi su toplo pocinčani. Pocinčani omega stub ima prosječan vijek trajanja od 20 godina.
 • Omega pole debljine limova? opciono 3 mm, 4 mm ili 5 mm.
 • Omega odgovara na više polova?c? list se može priložiti
 • 2 metra omega pole, 2,5 metra omega štap, 3 metra omega štap, 4 metra omega štap ili 5 metara omega štap može se proizvesti.
 • Omega 40 do 120 na stubu? postoji rupa. Omega razmaci rupa za stupove? To je 20 mm. Veličina rupe za Omega stub je 10 mm.
 • Omega nema direktne troškove održavanja.
 • Omega odmah? i može se koristiti na otvorenim prostorima.
 • Omega direktne cijene? ekonomičan je.
 • Omega mašina za pričvršćivanje stubova? može se lako instalirati sa
 • Omega direktna proizvodnja? Može se napraviti u željenoj mjeri.

Omega direktna proizvodnja? debljina lima za koju se koristi? i cijena?
Pocinkovana debljina? : 275 gr /m2
Omega direktna proizvodnja? troškovi rada za rezanje i savijanje lima
Omega direktna proizvodnja? za cijene listova?Možete nas kontaktirati sa naše web stranice.

OMEGA D?REK F?YATLARI

Omega direktne cijene? Obračun?dvije najvažnije stavke pri obračunu cijena lima? i cijene pocinkovanih premaza?

Trenutne cijene listova?Možete ga pogledati na ovom linku. Pocinčani premaz cijene? s druge strane, varira u zavisnosti od površine površine koja se oblaže ili prema tonaži materijala koji se pocinča.

OMEGA D?REK NED?R?

omega pole a??l?cl? koristi se za osiguranje sigurnosti na autoputevima  upozoriti?c? saobračajni znaklar?n zemine montaj?nda kullan?lan çelik direklerdir.

Omega stubovi, koji su izrađeni od pocinčanog čelika, izdržljivi su i otporni na koroziju. Svojom otpornošću je otporan na oštre klimatske uslove.

Omega direklerin orta k?sm?ndan delinerek yap?lan delikli yap?s? ile uyar?c? trafik levhas? ve di?er malzemeleri istenilen yüksekli?e kolayl?kla monte edilmesini mümkün k?lar.

Cijene omega stubova? nekoliko različitih zavisi od materijala.

Omega direkler siyah sac?dan ürtilirler. Siyah sac fiyatlar?ndaki de?i?im omega direk fiyatlar?n? da de?i?tirmektedir. Omega direk imalat? 2 metre ile 5 metre aras?nda yap?labilmektedir.

U proizvodnji Omega stubova, broj rupa na njemu prema proizvodnji 2 metra i 5 metara? se mijenja.

Broj rupa na omega polu? isto? dakle trošak u to vrijeme Omega direktne cijene?šta? takođe utiče.

Omega direktne cijene? polovni valjani crni? cijene listova? dušo? rekli smo.

Omega stupovi su umotani u crno debljine od dva i po milimetra do 5 milimetara. Mogu se proizvoditi od čeličnog lima. 

Omega direktna proizvodnja? için kullan?lacak sac?n kal?nl??? Omega direk  fiyat?n? etkilemektedir.

Autoputevi? Generalna direkcija uglavnom preferira Omega stubove debljine 4 milimetra i dužine dva i po metra.

Na primjer, proizvodnja Omega stuba od lima debljine 4 milimetra? i Omega direktna kalkulacija cijene? da ti kažem. Omega direktna proizvodnja? Za to izračunajmo lim kao 4 milimetra, širinu kao 1500 milimetara i dužinu Omega stupa kao dva i po metra.
Formula za izračunavanje težine lima: debljina x širina x visina x specifična težina (7,85)/1000000 = kg

Yani bir plaka sacdan 149 geni?li?inde olan omega direk imal edece?imizi farz edersek. Bir plaka s?cak haddelenmi? sacdan 10 adet omega direk üretilebilir.

Her bir adet omega direk için sac kesilirken 1 mm fire ayr?l?r. Bundan sebep omega direk geni?li?i 150 mm yerine 149 mm den hesaplanmaktad?r.

Proračun težine omega jarbola : 4 x 149 x 2500 x 7,85 / 1000000 = 11,70 kg omega motka je jedna težina. Pocinčani premaz i rupe se ne uzimaju u obzir u ovom proračunu težine.

OMEGA D?REK ÖZELL?KLER?

 • Omega stubovi su toplo pocinčani. Pocinčani omega stub ima prosječan vijek trajanja od 20 godina.
 • Omega pole debljine limova? opciono 3 mm, 4 mm ili 5 mm.
 • Omega odgovara na više polova?c? list se može priložiti
 • 2 metra omega pole, 2,5 metra omega štap, 3 metra omega štap, 4 metra omega štap ili 5 metara omega štap može se proizvesti.
 • Omega 40 do 120 na stubu? postoji rupa. Omega razmaci rupa za stupove? To je 20 mm. Veličina rupe za Omega stub je 10 mm.
 • Omega nema direktne troškove održavanja.
 • Omega odmah? i može se koristiti na otvorenim prostorima.
 • Omega direktne cijene? ekonomičan je.
 • Omega mašina za pričvršćivanje stubova? može se lako instalirati sa
 • Omega direktna proizvodnja? Može se napraviti u željenoj mjeri.

OMEGA D?REK F?YATLARI

Omega direktne cijene? Obračun?dvije najvažnije stavke pri obračunu cijena lima? i cijene pocinkovanih premaza? Trenutne cijene listova?Možete ga pogledati na ovom linku.

Pocinčani premaz cijene? s druge strane, varira u zavisnosti od površine površine koja se oblaže ili prema tonaži materijala koji se pocinča.

2,5 mm omega stub cijena? 76,46 TL/kom (Cijene variraju ovisno o troškovima)
3mm omega stub cijena? 83,76 TL/kom (Cijene variraju ovisno o troškovima)
4 mm omega stub cijena? 98,34 TL/kom (Cijene variraju ovisno o troškovima)
5 mm omega stub cijena? 112,93 TL/kom (Cijene variraju ovisno o troškovima)
2,5 metara omega stub cijena?
3 metra omega stub cijena?
4 metra omega stub cijena?
5 metara omega štap cijena?

Kao što se može vidjeti, omega direktne cijene? Razlikuje se u zavisnosti od debljine i dužine lima. Gore navedene cijene su obračunate prema dužini od 2500 mm.

omega pole uglavnom ga koristimo da osiguramo sigurnost na autoputevima. upozoriti?c? saobračajni znaklar?n montaj?nda kullan?lan çelik direklerdir.

Galvaniz kapl? çelikten imal edilen omega direkler sa?lam yap?s? ile zorlu iklim ko?ullar?na dayan?kl?d?r.

Omega direklerin orta k?sm?ndan delinerek yap?lan delikli yap?s? ile uyar?c? trafik levhas? ve di?er malzemeleri istenilen yüksekli?e kolayl?kla monte edilmesini mümkün k?lar.

OMEGA D?REK ?MALATI NASIL YAPILIR?

Omega stubovi se proizvode od crnog lima. Hot rolled? lim Otvoren je za atmosfersku koroziju. Omega stubovi d?? Da li su pogodni za kišu i slične vlažne uslove pošto se koriste na mestu? toplo valjani tokom proizvodnje omega stuba za limovi su prekriveni vrućim pocinčavanjem.

Toplo pocinčani omega stubovi zaštita od korozije? obezbeđuju i produžavaju im životni vek.

Omega stubovi se mogu proizvesti od 2 do 5 metara u zavisnosti od želje. Autoputevi? uključeno u specifikacije generalne direkcije KGM-a, omega pole proizvodnja standardi? Ovako je.

Omega stub mora biti debljine 4 mm,
Omega stubove premazati pocinčanim 275 gr/m2,
Omega stubovi bi trebali biti dugi 2,5 metara,
Broj rupa preko omega polova? Trebalo bi da bude 70 komada,
Omega stubovi se otvaraju? Trebao bi biti 149 mm.

[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row]
bs_BABosanski