Rayhaber -Demiryolu ve Toplu Ta??mac?l?k Haberlerinde Lider Marka

Demiryolu ve Toplu Ta??mac?l?k Haberlerinde Lider Marka RayHaber

Türkiye?de 2023 y?l?na kadar, 29 ?ehre yüksek h?zl? tren getirilmesi, toplamda 25 bin kilometre hat uzunlu?una ula??lmas? ve hem hatlara hem de yeni trenlere 250 milyar dolar yat?r?m yap?lmas? planlan?yor. 2035 y?l?nda ise bu rakam 31 bin kilometreye ula?acak. Tüm bunlar?n yan?nda uluslararas? ba?lant?lar ve lojistik merkezleriyle demiryollar?n?n kullan?m? ciddi oranda artacak.

Büyük ?ehirlerin yan?nda di?er geli?en ?ehir ve ilçelere planlanan metro, hafif rayl? sistem, tramvay, monoray ve halatl? ta??mac?l?k projelerini ve mevcut yat?r?mlar?m bak?mlar?n? da katarsak, yat?r?m miktar?n?n 500 milyar dolara ula?mas? bekleniyor!

Zašto je RayHaber osnovan?

Böylesine h?zl? geli?en sektördeki habercilik anlay???na yön vermek için ÖzenRay Medya aspekt, RAYHABER?i kurduk. ÖzenRay firmas? taraf?ndan yönetilen RayHaber?e RaillyNews, TeleferikHaber ve KarayoluHaber?i web sitemize dahil ettik!

Genel Tan?t?m

Güncel rayl? sistemler, teleferik ve karayolu ta??mac?l?k sistemleriyle ilgili haberleri bulabilece?iniz rayhaber.com, 23.11.2011 y?l?nda test yay?n?na, 01.01.2012?de ise resmi yay?n?na ba?lad?. Ulusal ve uluslararas? platformdaki tüm rayl? sistem haberlerini takip edebilece?iniz sitemizde, ihaleleri ve sonuçlar?n? da günlük ve güncel izlemeniz mümkün. Özel haberler, haritalar, videolar ve kö?e yaz?lar?yla zenginle?tirilmi? içeri?iyle hizmetinizdeyiz. ?llere ve alt sektörlere göre s?n?fland?r?lm?? haberleri de sitemizde bulabilirsiniz!

Toplamda 60 bin?e yak?n 20 y?ll?k haber içeren sitemiz, di?er haber kaynaklar?ndan çok daha zengin olup, ücretsiz günlük haber bültenleriyle 3 bin ki?iden fazla demiryolu çal??an?na gönderilmektedir. Ayr?ca 10 bin RSS takibiyle sitemize abone olan pek çok ki?i, kurulu? ve web sitesi vard?r.

Siz de firman?z?n tan?t?m?n? daha etkili bir ?ekilde yapmak istiyorsan?z, bizimle ileti?ime geçin ve size uygun reklam seçeneklerini birlikte de?erlendirelim.

Farkl? Yanlar?m?z

 • 70 hiljada vijesti
 • iCalendarpodržani kalendar aukcija/događaja   
 • Güncel ihale sonuçlar?
 • Günde ortalama 22 güncel haber
 • 100 farkl? dilde yay?n
 • Sektöre ve yere göre kategori
 • 25 y?ll?k haber ar?ivi
 • Yeni ç?kan ihalelerin yay?nlanmas? ve demiryolu ihale bülteni
 • Tarihte bugün
 • Kö?e yazarlar?m?z
 • Tarafs?z habercilik
 • Sosyal mecralarda otomatik payla??m
 • Yenilikçi ve teknolojik yakla??m

Dil Seçenekleri

Naše vesti 100 farkl? lisanda yay?nlanmakta olup ve ana dillerinde sektörel haberleri takip eden ki?i ve ajanslar taraf?ndan takip edilmektedir.

 1. Afrikaans
 2. Albanac
 3. amharski
 4. arapski
 5. Jermenski
 6. Azerbejdžanski
 7. basque
 8. bjeloruski
 9. bengali
 10. bosanski
 11. bugarski
 12. katalonski
 13. Cebuano
 14. Chichewa
 15. kineski (pojednostavljeni)
 16. kineski (tradicionalni)
 17. Korzikanac
 18. hrvatski
 19. czech
 20. danski
 21. Dutch
 22. engleski
 23. esperanto
 24. estonski
 25. Filipino
 26. Finski
 27. francuski
 28. galicijski
 29. Gruzijski
 30. njemački
 31. grčki
 32. gudžarati
 33. haićanski kreolski
 34. Hausa
 35. Hawaiian
 36. hebrejski
 37. Turska
 38. hmong
 39. Mađarski
 40. islandski
 41. Igbo
 42. indonezijski
 43. Irish
 44. talijanski
 45. japanski
 46. Javanese
 47. kanada
 48. kazahstanski
 49. kmerski
 50. korejski
 51. kurdski (kurmandži)
 52. kirgiski
 53. Latinski
 54. Latvian
 55. litvanski
 56. luxembourgish
 57. makedonski
 58. malgaški
 59. malajski
 60. malajalam
 61. Maltezer
 62. Maori
 63. Marathi
 64. mongolski
 65. mjanmar (burmanski)
 66. nepalski
 67. norveški
 68. pashto
 69. perzijski
 70. Poljski
 71. portugalski
 72. punjabi
 73. rumunski
 74. ruski
 75. Scottish Gaelic
 76. srpski
 77. Sesotho
 78. Šona
 79. Sindhi
 80. Sinhala
 81. slovački
 82. slovenački
 83. Somalija
 84. španski
 85. Sudanac
 86. svahili
 87. švedski
 88. Tajik
 89. tamilski
 90. telugu
 91. tajlandski
 92. turski
 93. ukrajinski
 94. Urdu
 95. Uzbek
 96. Vijetnamski
 97. velški
 98. xhosa
 99. jidiš
 100. Yoruba

Sosyal a?lardaki payla??mlarla de desteklenen RAYHABER, her geçen gün artan izlenirli?i ile hedef kitlenize tan?nma ?ans?n?z? art?r?yor.

Facebook: Rayhaber Sayfas? 12K+ RayHaber Group 5K
Twitter: Levent Özen 14K
Instagram: RayHaber 5K
Feedburner: RayHaber 12K
LinkedIn: Levent Özen 30K+ RayHaber 3 K

Ziyaretçi say?s?

 • Günlük 60.000 tekil ziyaretçi
 • 10000 email pretplatnika

Ziyaretçi Profili

%70 Türkiye
%20 Avrupa Ülkeleri
%10 Di?er Ülkeler

%75 Erkek
%25 Bayan

 • Okuyucu kitlesi genelde demiryolu çal??anlar?d?r
 • Yurtd???ndan çeviriyle okuyan yayg?n bir yabanc? kitleside sitemizi düzenli takip etmektedir.

S?ralama

Genel s?ralama olarak Alexa Dünya s?ralamas?nda prvo 150.000 lokacija içinde, Türkiye?nin ise ilk 3.000 sitesi içinde yer alan RayHaber yükselmeye devam ediyor. Hedefimiz Dünya?da ilk 100.000, Türkiye?de ise ilk 1.000 site içinde olmak.

 

 

bs_BABosanski