Renkli Çat? Kaplama ve Cephe Metal Kaplama, Trapez sac uygulama

boyal? sac, renkli sac, trapez sac, cephe kaplama, çat? kaplama

Renkli Çat? Kaplama ve Cephe Metal Kaplama, Trapez sac uygulama

Renkli Çat? Kaplama Trapez saclar çat? kaplama ve cephe kaplama uygulamar?nda kullan?lan ister renkli isterseniz ise sadece galvanizli olarak kullan?labilen uygun fiyatl? malzemelerdir.

Trapez saclar metre hesab? satabilen firmalar olsa da saclar?n birim fiyatlar? usd/ton olarak hesaplan?r. Çat? kaplamas? malzemesi Trapez saclar?nda sat?? ?ekli kg/m2 de?il TL/ton dur. Çat? kaplama uygulamas? yapt?rmak istiyorsan?z öncelikle trapez sac fiyatlar?n?n hesaplamas?n? ö?renmenizi tavsiye ederiz. Cephe kaplamas? içinde ayn? durum geçerlidir.

Renkli Çat? Kaplama ve Cephe Kaplama

Renkli çat? kaplama malzemesi olarak trapez saclar genellikle beyaz, k?rm?z? ya da mavi gibi renklerde üretilmektedir. Boyal? trapez saclar?n renk kodlar? 9002 , 3009 gibi farkl? renk kodlar? olabilmektedir. Tercihinize göre renkleri de?i?ebilmektedir. Renkli cephe kaplamas? veya çat? kaplamas? olarak kullanaca??n?z boyal? trapez sac geni?likleri 80 cm kapama veya 100 cm kapama olarak üretilmektedir. En çok kullan?lan trapez sac ?ekli 27/200 roll form olan trapez sac ?eklidir.

Metalçat? trapez sac?
Metalçat? trapez sac?

Boyal? Trapez Sac Kal?nl???

Renkli çat? kaplama uygulamas? yapt?rmadan önce uygulama yapt?raca??n?z yerin iklim ko?ullar?n? bilmeniz ve ona uygun kal?nl?kta boyal? veya galvanizli trapez sac temin sipari? etmenizi öneririz. Trapez saclar?n boyal? olmas? ömrünün de uzamas? anlam?na geldi?ini unutmay?n?z. ?klim ko?ullar? yani kar ya????n?n s?kl??? ve buna ba?l? olarak Çat? kaplama uygulamas? yapaca??n?z boyal? trapez sac?n kal?nl??? da belirlenecektir. Renkli Çat? Kaplama  S?cak halaya uygun trapez sac ile -20 derece havalara uygun ve kar ta??y?c? özelli?i olan boyal? trapez saclar?n ta??ma kapasiteleri farkl?d?r. Buradaki ta??y?c? özellik Boyal? trapez sac ?eklinden çok kullan?lan boyal? galvaniz sac? kal?nl???n? de?i?tirmektedir. Boyal? trapez saclar?n standart kal?nl??? 0,50 mm dir. Farkl? iklim ko?ullar?na göre bu kal?nl?k 1 mm ye kadar ç?kabilmektedir.

Çat? Kaplama Fiyatlar?

Renkli Çat? Kaplama ve cephe kaplama fiyatlar?n? yukar?da da belirtti?imiz gibi öncelikle çelik konstrüksiyon yap?n?z?n bulundu?u iklim ko?ular? sonras?nda Renkli ise boyal? trapez sac , de?ilse galvanizli trapez sac fiyat? belirleyecektir. Boyal? Trapez çat? kaplamas? ile galvanizli trapez çat? kaplamas? fiyatlar? aras?nda (boyas?na ve rengine göre de?i?mekle birlikte) minimum 100 usd ton ba??na fiyat de?i?mektedir. Ortalama bir galvaniz trapez sac fiyat?n? 0,50 mm için 800 usd olarak al?rsak boyal? trapez saclar 900 usd yi geçmektedir.

38/151 trapez sac,boyal? sac, renkli sac, trapez sac, cephe kaplama, çat? kaplama
38/151 trapez sac,boyal? sac, renkli sac, trapez sac, cephe kaplama, çat? kaplama
greška: Sadržaj je zaštićen!!
bs_BABosanski