Tag Archives: sac

Oluklu Çat? sac?

[vc_row][vc_column][vc_column_text]Oluklu Çat? sac? Kaplama Levhalar?, s?cak dald?rma galvanizli çelikten yap?lm?? oluklu desenli çat? kaplama saclar?d?r. Bunlar?n tamam? so?uk haddeleme tekni?i ile ondüle edilmektedir. Bu tabakalar?n e?ilme mukavemetini artt?rmak için tabakalarda oluklar sa?lanm??t?r.   Oluklu çat? sac?n?n özellikleri: 1. mükemmel i?lenebilirlik. 2. Yüksek korozyon direnci. 3. ?yi kaynaklanabilirlik. 4. Yüksek sertlik. 5. Uzun servis ömrü. [/vc_column_text][vc_single_image […]

Betonsko dno? proizvodnja trapeznih limova

beton alt? trapez sac makinas?
[vc_row][vc_column][vc_column_text] Beton Alt? Trapez Sac Üretimi Beton alt? trapez sac üretimi esnas?nda bilinmesi gereken teknik bilgiler ve trapez sac üretilirken dikkat edilmesi gereken noktalar? inceleyece?iz. Öncelikle trapez sac üretiminde kullan?lan malzeme olan çelik hakk?nda biraz bilgi verelim. Çeli?in kesilebilmesi kesme i?lemi dedi?imiz bir i?leme tabi tutulur. Kesme kuvveti : malzemenin ba?l? bulundu?u malzemeden ayr?lmas?na kar?? […]

Betonsko dno? težine listova

38-151 BETON ALTI TRAPEZ SAC- TEMEL SACI

Debljina lista??? (mm) 38/151 91 cm Poklopac (mt/kg) 38/151 76 cm Poklopac (mt/kg) 60/940 94 cm Poklopac (mt/kg) 75/750 75 cm Poklopac (mt/kg) 0,60 5,77 4,71 5.69 6.09 0.70 6.73 5.49 6.64 7.10 0.80 7.69 6.28 7.59 8.11 0.90 8.65 7.06 8.53 9.13 1.00 8.64 7.10 0.80 7.69 6.28 7.59 8.11 0.90 8.65 7.06 8.53 9.13 1.00 9.13 1.00 8.62 4.1 8.13 1.00 9.62 4.1 81 4.1 4.1 . […]

Karakteristike lista kvaliteta P235GH

P235 kalite sac P235 kalite saclar bas?nçl? kap çelikleri olarak da an?lmaktad?r. p235 kalite çelikler bas?nca dayan?kl? olmas?ndan kaynakl? kazan imalat? , bas?nca dayan?kl? ya? kazanlar? gibi imalatlarda kullan?l?r.   P235GH kalite sac özellikleri   Kalite C Si Mn P S N Altotal Cr Ni Mo Ti V Nb max. max. max. max. min. max. […]

Betonsko dno? Trapeze Istanbul

beton-alt?-trapezi-istanbul

Betonsko dno? Trapezi ?stanbul Betonska podloga? trapezius istanbul drugačiji? mogu se proizvoditi u oblicima. Najpoželjniji oblici? 27/200 betonski trapez 38/151 betonski trapez 60/940 betonski trapez 75/750 betonski trapez. ISPOD BETONSKOG TRAPEZA? ?STANBUL Betonska podloga? Trapez istanbul Treba ga postaviti okomito na njegov smjer. Zaptivač za beton za otvorene prostore zgrade? čelična ploča […]

Betonski trapez

27-200 beton trapezi

Betonski trapez je izrađen od pocinkovanog lima. Valjani galvanizirani lim da poprimi oblik prolazom forme. sa trapez konstrukcijom emerge. Drugačije? betonsko dno u oblicima? može se proizvesti trapezni lim. Šta je tu presudno? dubina nagiba i rasponi nagiba trapeza. Uglavnom se proizvodi od pocinčanog lima debljine 0,70 mm. 0,70 mm betonsko dno? težina trapeznog lima To je oko 6,7 kg/mt. Takozvana minus tolerancija […]

DX52 + Z pocinčani lim

dx52d

DX52 Kalite Galvaniz Rulo Sac Nedir? DX52 kalite galvaniz rulo sac kimyasal özellik olarak dx51 kalitesine yak?n olmas?na kar??n s?vamaya dx51 kalite galvaniz çeli?e göre daha uygundur. Dx52 kalite çelik galvaniz sac asl?nda so?uk haddelenmi? rulo sac olan dc02 nin çinko kaplanm?? halidir. Çinko kaplama neticesinde dkp malzeme korozyona kar?? korunmaktad?r. Bu i?leme galvaniz kaplama […]

farbati? Kosa

Boyal? sac

Boyal? Sac, Yass? ürünler kategorisinde yer almaktad?r. Rulo olarak boyanan saclar?n geni?likleri 1000mm, 1200mm, veya 1500mm, olabilmektedir. Boyal? saclar ral kodlar?na yani renk kodlar?na göre adland?r?l?rlar. Genellikle tercih edilen boyal? sac renk kodlar? 9002 9006 3006 3009 gibi renklerdir. 9002 ral kodu boyal? sac kirli beyaz renkte oldu?unu belirtmektedir. Çat? kaplamalar?nda tercih edilen 3006 ral […]

bs_BABosanski