060A96 Çelik Kalitesinin Endüstriyel Üretimde Çok Yönlü Uygulamalar?n?n Ara?t?r?lmas?

060A96 Çelik Kalitesinin Endüstriyel Üretimde Çok Yönlü Uygulamalar?n?n Ara?t?r?lmas?

Endüstriyel üretimde 060A96 çelik kalitesini kullanan endüstriler aras?nda otomotiv, havac?l?k, in?aat, makine ve tak?mlar yer almaktad?r.

chyba: Obsah je chráněn!!
cs_CZ?e?tina