Turecká výroba oceli v roce 2019 poklesla?

VÝROBA OCELI V TURECKU?

Türkiye ham yani s?v? çelik üretimi, 2019 A?ustos ay?nda, 2018’in ayn? ay?na göre %12,3 oran?nda azald?. 2019 A?ustos ay? üretim miktar? 2.6 milyon ton oldu. 2019 Ocak-A?ustos Türkiye Ham Çelik üretim miktar? %10,5 oran?nda azal??la 22.6 milyon ton oldu?u kaydedildi.

SPOTŘEBA OCELI V TURECKU?

Çelik tüketimi 2019 A?ustos ay?nda 2018 A?ustos ay?na k?yasla %3,6 azal?? gerçekle?ti. 2019 A?ustos ay?nda toplam çelik üretimi 2.3  milyon ton olmu?tur. 2019 y?l Ocak-A?ustos aras?dan sekiz ayl?k üretimi ise %27,7 azal??la, 16.7 milyon ton oldu.

DO TURECKA DI? OBCHOD

vývozní

měsíc srpen? Vývoz ocelářských výrobků podle údajů činil 1,7 mil. tun při nárůstu množství o %3,1 a poklesu cen. Z hlediska hodnoty se hodnota snížila o %6,1 na 1,2 miliardy dolarů.

Ocak-A?ustos döneminde 2018 y?l?n?n ayn? dönemine k?yasla ihracat, miktar itibariyle %12,1 art??la 14.7 milyon ton, de?er itibariyle %0,2 azal??la 10.9 milyar dolar seviyesinde gerçekle?ti.

?import

A?ustos ay? ithalat?, 2018 y?l?n?n ayn? ay?na göre, miktar yönünden %30 art??la 1.2 milyon ton, de?er yönünden ise, %2,3 art??la 870 milyon dolar seviyesinde kald?.

2019 y?l?n?n ilk sekiz ay?nda ithalat, tüketimdeki daralmaya ba?l? olarak bir önceki y?l?n ayn? dönemine göre, miktar yönünden %25 azal??la 8 milyon ton, de?er yönünden %27,8 azal??la 6.7 milyar dolar seviyesinde gerçekle?ti.

D?? Obchodní bilance

2018 y?l?n?n ilk sekiz ay?nda %118 olan ihracat?n ithalat? kar??lama oran?, bu y?l?n ayn? döneminde %163 seviyesine yükseldi.

SVĚTOVÁ VÝROBA OCELI?

Rok 2019 vyhlášený World Steel Association (worldsteel) měsíc srpen? Podle údajů, světová produkce surové oceli, v loňském roce? V porovnání se stejným měsícem to bylo 156 milionů tun při nárůstu o %3,4 a 1,2 miliardy tun při nárůstu o %4,4 za prvních osm měsíců roku.

Během sledovaného období zůstala čínská výroba surové oceli stejná jako v loňském roce. Zatímco produkce surové oceli v Indii, která je na druhém místě, vzrostla na 664,9 milionů tun s nárůstem o %9,1 oproti předchozímu období, činila 75,7 milionů tun s nárůstem o %4,4.

En fazla ham çelik üreten ilk 15 ülke aras?nda Vietnam, Ocak-A?ustos döneminde %56,9 oran?yla en yüksek üretim art??? sa?layan ülke oldu.

2019 y?l?n?n Ocak-A?ustos döneminde, Türkiye %10,5 ile, ilk 15 ülke aras?nda, ham çelik üretimi en fazla dü?ü? gösteren ülke oldu.

POSOUZENÍ

Obchodní komise EU postupně zvyšuje bariéry vývozu tureckých ocelářských výrobků na trhy evropských zemí.

AB?nin 27 Eylül 2019 tarihinde kabul edilen yeni uygulamalar? ile ikinci dönem kotalar?ndan, halihaz?rda global kota uygulanan tek kategori olan s?cak haddelenmi? saclara yönelik çeyreklik kota miktar?ndan, bir ülkenin en fazla %30 ve uzun ürünler için son çeyrekte bir ülkenin di?erleri kotas?ndan en fazla %30 faydalan?labilecek olmas?, her iki s?n?rlaman?n da alenen Türkiye?yi hedef ald???n? ve AB Komisyonu?nun aram?zdaki Serbest Ticaret Anla?mas?n? tümüyle göz ard? etti?ini ortaya koymaktad?r.

Je EU nejrozvinutější? Zatímco tvrdí, že mají tržní podmínky, tyto aplikace? nadále ignoruje preference výrobních odvětví spotřebovávajících ocel v zemích EU a vytváří překážku pro spravedlivý a konkurenceschopný obchod s ocelí.

Vývoz turecké oceli z EU? přijatelné obchodní porozumění z hlediska Tyto aplikace nejsou? Jasně se ukázalo, že STA mezi ním a námi nebude plnit své závazky. Z tohoto důvodu je potřeba urychleně přijmout odpovídající opatření.

cs_CZ?e?tina