28Mn6 Çeli?in Parlak Gelece?i: Yenilikler ve Gelecek Olanaklar?

28Mn6 Çeli?in Parlak Gelece?i: Yenilikler ve Gelecek Olanaklar?

28Mn6 çeli?i kullanan endüstriler aras?nda otomotiv, in?aat, makine ve imalat bulunmaktad?r. Bu tür çelik genellikle di?liler, miller, akslar ve yap?sal parçalar gibi çe?itli bile?enlerin üretiminde kullan?l?r. Yüksek mukavemeti ve iyi toklu?u, onu dayan?kl?l?k ve a??nma ve y?pranmaya kar?? direnç gerektiren uygulamalar için uygun k?lar.

chyba: Obsah je chráněn!!
cs_CZ?e?tina