ceny cnc laserového řezání Istanbul

cnc lazer kesim fiyatlar? ?stanbul

cnc lazer kesim fiyatlar? Istanbul her daim güncel ve iyi fiyatlar ile gebze , dudullu ve ikitelli tesislerimiz ile hizmetinizdeyiz.

Cnc Lazer kesim sistemleri metal parçalar? kesmek için uygun bir yöntemdir.

Cnc Lazer kesim makineleri, Sac ve metal nesneleri kesmek için h?zl? ve verimli bir yol sa?lamaktad?r.

Lazer makineleri kesimi, di?er kesme yöntemlerinin ço?undan daha temizdir ve kesimlerden sonras?nda daha az çapak alma ve son i?lem gerektirir.

Bu, elbette kesti?iniz malzemelere ba?l? olsa da, lazer kesim net ve do?ru kesimler yapmaktad?r.

cnc lazer kesim fiyatlar? Istanbul sonras? çapak alma i?lemine ço?u zaman ihtiyaç duyulmamas? ile i?çilik maliyetlerinden de tasarruf sa?lan?r.

sac lazer kesim
řezání plechu laserem

Ceny řezání laserem? ve maliyetleri, lazerin modeline, tipine ve gücüne bak?l?rsa büyük farkl?l?klar gösterir.

Metal , sac plaka yada di?er kal?n malzemeleri kesmeyi planl?yorsan?z, yüksek bir watt lazer ihtiyac?n?z olacakt?r.

Bununla beraber, lazerin watt gücü ne kadar yüksek olursa, cnc lazer kesim makinesinin de fiyat? o denli yüksek olur. Maliyet ve ihtiyaçlar? dengelemek size kalm??.

1. Bilgisayar?n?z?n yaz?l?m?n? ve donan?m?n? temin etmeniz gerekir, bilgisayar?n?z?n i?lem kapasitesi ne kadar yüksek ise cnc lazer kesme makinenizin daha h?zl? çal??mas?na yard?mc? olabilir.

2. Giri? seviyesi lazer kesim üniteleri ço?u zaman sadece hafif gravür yada kesim için uygun olan çok zay?f lazerler içerir.

Kal?n yada sert bir malzemeyi kesmek için dü?ük güçlü bir lazer kullanmak, yüzeye zarar verebilir ve pahal? araç-gereç de?i?imi gerektirir.

Bu durum size ileride ekstra maliyetler do?uraca??ndan  yat?r?m öncesi cnc laser makinelerini incelemeniz yerinde olacakt?r.

3. Lazer kesim makineleri tedarikçilerinin ço?u çe?itli boyutlarda modeller satmaktad?r. Daha büyük nesneleri kesmek için daha pahal? bir makine gerekir.

Lazer kesim makinalar? boyutlar?

Laserové řezací stroje jako standard

1200 mm x 2500 mm
1500 mm x 3000 mm
2000 mm  x 3000 mm

gibi farkl? ebatlarda olabilmektedir. Bu lazer kesim makinesi ebatlar?na göre kullanaca??m?z sac plaka ebatlar? da belirlenmektedir.

Sac Plaka Standart Ebatlar?

1000 mm x 2000 mm
1200 mm x 2400 mm
1250 mm x 2500 mm
1500 mm x 3000 mm

cs_CZ?e?tina