Ceny Omega Direct?

Co je Omega Mast?

omega pól a??l?kl? olarak kara yollar?nda güvenli?i sa?lamak için kullan?lan  varovat? c? dopravní značkalar?n zemine montaj?nda kullan?lan çelik direklerdir. Galvaniz kaplama yap?lan çelikten imal edilen omega direkler sa?lam yap?s?, korozyona kar?? direnci ile zorlu iklim ko?ullar?na dayan?kl?d?r. Omega direklerin orta k?sm?ndan delinerek yap?lan delikli yap?s? ile uyar?c? trafik levhas? ve di?er malzemeleri istenilen yüksekli?e kolayl?kla monte edilmesini mümkün k?lar.

Omega direklerin fiyatlar? bir kaç farkl? materyale ba?l?d?r. Omega direkler siyah sac’dan ürtilirler. Siyah sac fiyatlar?ndaki de?i?im omega direk fiyatlar?n? da de?i?tirmektedir. Omega direk imalat? 2 metre ile 5 metre aras?nda yap?labilmektedir. Omega direk imalat?nda 2 Metre 5 Metre üretime göre üzerindeki delik say?lar? de?i?mektedir.  Omega direk üzerindeki delik say?s? ayn? zamanda maliyeti yani Omega direk fiyatlar?n? da etkilemektedir. Omega direk fiyatlar? kullan?lan siyah haddelenmi? sac fiyatlar? ba?l?  demi?tik. Omega direkler iki buçuk milimetre ile 5 milimetre kal?nl?kta siyah haddelenmi? sacdan Çelikten imal edilebilirler. Přímá výroba Omega? için kullan?lacak sac?n kal?nl??? Omega direk  fiyat?n? etkilemektedir. Karayollar? Genel Müdürlü?ü genellikle 4 milim kal?nl?k ve iki buçuk metre uzunluk Omega direk tercih etmektedirler.

 Örne?in bir 4 milim kal?nl???nda sacdan Omega direk imalat? ve Omega direk fiyat hesaplamas? anlatal?m. Omega direk imalat?  için alaca??m?z sac?n 4 milimetre ve geni?li?inin 1500 milimetre ve Omega direk boyunun iki buçuk metre olarak hesaplayal?m.
Sac a??rl?k hesaplama formülü : kal?nl?k x geni?lik x boy x özgül a??rl?k (7,85)/1000000 = kg

Yani bir plaka sacdan 149 geni?li?inde olan omega direk imal edece?imizi farz edersek. Bir plaka s?cak haddelenmi? sacdan 10 adet omega direk üretilebilir. her bir adet omega direk için sac kesilirken 1 mm fire ayr?l?r. Bundan sebep omega direk geni?li?i 150 mm yerine 149 mm den hesaplanmaktad?r.

Omega direk a??rl?k hesaplamas? : 4 x 149 x 2500 x 7,85 / 1000000 = 11,70 kg omega direk bir adet a??rl???d?r. Bu a??rl?k hesaplamas?na galvaniz kaplama ve delikler hesaba kat?lmam??t?r.

 

Omega Direk Özellikleri  2019 ekim

 • Omega direkler s?cak dald?rma galvaniz kaplamal?d?r. Galvanizli omega direk ortalama 20 y?l ömrü vard?r.
 • Tloušťka plechu pólů Omega? volitelně 3 mm, 4 mm nebo 5 mm.
 • Omega se hodí pro více pólů? lze přiložit list
 • 2 metry omega póllze vyrobit 2,5metrový omega sloup, 3metrový omega sloup, 4metrový omega sloup nebo 5metrový omega sloup.
 • Omega direk üzerinde 40 ile 120 aras? delik bulunmaktad?r. Omega direk delik aral?klar? 20 mm dir. Omega direk delik ölçüsü 10 mm?dir.
 • Omega nemá žádné přímé náklady na údržbu.
 • Omega rovnou? a může být použit v otevřených prostorách.
 • Přímé ceny Omega? je to ekonomické.
 • Stroj na upevnění tyčí Omega? lze snadno nainstalovat s
 • Přímá výroba Omega? Lze jej vyrobit v požadovaném rozsahu.

Omega direk fiyatlar? 2019 ekim

omega direk imalat
výroba omega tyčí

Omega direk fiyatlar? Kalkulace?dvě nejdůležitější položky při kalkulaci cen plechů? a ceny pozinkovaného nátěru? Aktuální ceny listů?Prohlédnout si jej můžete na tomto odkazu. Pozinkovaný povlak ceny? na druhé straně se liší podle povrchu plochy, která má být potažena, nebo podle tonáže materiálu, který má být pozinkován.

2,5 mm omega direk fiyat? 76,46 TL/ADET (Fiyatlar maliyetlere göre de?i?lik gösterir)
3 mm omega direk fiyat? 83,76 TL/ADET (Fiyatlar maliyetlere göre de?i?lik gösterir)
4 mm omega direk fiyat? 98,34 TL/ADET (Fiyatlar maliyetlere göre de?i?lik gösterir)
5 mm omega direk fiyat? 112,93 TL/ADET (Fiyatlar maliyetlere göre de?i?lik gösterir)
2,5 metre omega direk fiyat?
3 metre omega direk fiyat?
4 metre omega direk fiyat?
5 metre omega direk fiyat?

Görüldü?ü gibi omega direk fiyatlar? sac kal?nl???na ve uzunlu?una göre de?i?mektedir. Yukar?da verilen fiyatlar 2500 mm uzunlu?a göre hesaplanm??t?r.

omega-direk-uretimi
omega-přímá výroba

Jedna my?lenka na ?Omega Direk Fiyatlar??

 1. Pingback: Omega Direk ?stanbul - ceny oceli? - přímé ceny omega?

Diskuze je uzav?ena.

cs_CZ?e?tina