Co jsou tyče Omega?, Výrobci tyčí Omega?, Ceny tyčí Omega?

omega direk imalat, omega direk istanbul, omega direk fiyatlar?, trafik dire?i imalat?,trafik direk imalatç?lar?

Co je Omega Mast?

omega pól a??l?kl? olarak kara yollar?nda güvenli?i sa?lamak için kullan?lan  varovat? c? dopravní značkalar?n zemine montaj?nda kullan?lan çelik direklerdir. Galvaniz kaplama yap?lan çelikten imal edilen omega direkler sa?lam yap?s?, korozyona kar?? direnci ile zorlu iklim ko?ullar?na dayan?kl?d?r. Omega direklerin orta k?sm?ndan delinerek yap?lan delikli yap?s? ile uyar?c? trafik levhas? ve di?er malzemeleri istenilen yüksekli?e kolayl?kla monte edilmesini mümkün k?lar.

Omega direklerin fiyatlar? bir kaç farkl? materyale ba?l?d?r. Omega direkler siyah sac?dan ürtilirler. Ceny černých plechů?ndaki de?i?im omega direk fiyatlar?n? da de?i?tirmektedir. Omega direk imalat? 2 metre ile 5 metre aras?nda yap?labilmektedir. Omega direk imalat?nda 2 Metre 5 Metre üretime göre üzerindeki delik say?lar? de?i?mektedir.  Omega direk üzerindeki delik say?s? ayn? zamanda maliyeti yani Omega direk fiyatlar?n? da etkilemektedir. Omega direk fiyatlar? kullan?lan siyah haddelenmi? sac fiyatlar? ba?l?  demi?tik. Omega direkler iki buçuk milimetre ile 5 milimetre kal?nl?kta siyah haddelenmi? sacdan Çelikten imal edilebilirler. Přímá výroba Omega? için kullan?lacak sac?n kal?nl??? Omega direk  fiyat?n? etkilemektedir. Karayollar? Genel Müdürlü?ü genellikle 4 milim kal?nl?k ve iki buçuk metre uzunluk Omega direk tercih etmektedirler.

Örne?in bir 4 milim kal?nl???nda sacdan Omega direk imalat? ve Omega direk fiyat hesaplamas? anlatal?m. Omega direk imalat?  için alaca??m?z sac?n 4 milimetre ve geni?li?inin 1500 milimetre ve Omega direk boyunun iki buçuk metre olarak hesaplayal?m.
Sac a??rl?k hesaplama formülü : kal?nl?k x geni?lik x boy x özgül a??rl?k (7,85)/1000000 = kg

Yani bir plaka sacdan 149 geni?li?inde olan omega direk imal edece?imizi farz edersek. Bir plaka s?cak haddelenmi? sacdan 10 adet omega direk üretilebilir. her bir adet omega direk için sac kesilirken 1 mm fire ayr?l?r. Bundan sebep omega direk geni?li?i 150 mm yerine 149 mm den hesaplanmaktad?r.

Omega direk a??rl?k hesaplamas? : 4 x 149 x 2500 x 7,85 / 1000000 = 11,70 kg omega direk bir adet a??rl???d?r. Bu a??rl?k hesaplamas?na galvaniz kaplama ve delikler hesaba kat?lmam??t?r.

Vlastnosti stěžně Omega

 • Omega direkler s?cak dald?rma galvaniz kaplamal?d?r. Galvanizli omega direk ortalama 20 y?l ömrü vard?r.
 • Tloušťka plechu pólů Omega? volitelně 3 mm, 4 mm nebo 5 mm.
 • Omega se hodí pro více pólů? lze přiložit list
 • 2 metry omega póllze vyrobit 2,5metrový omega sloup, 3metrový omega sloup, 4metrový omega sloup nebo 5metrový omega sloup.
 • Omega direk üzerinde 40 ile 120 aras? delik bulunmaktad?r. Omega direk delik aral?klar? 20 mm dir. Omega direk delik ölçüsü 10 mm?dir.
 • Omega nemá žádné přímé náklady na údržbu.
 • Omega rovnou? a může být použit v otevřených prostorách.
 • Přímé ceny Omega? je to ekonomické.
 • Stroj na upevnění tyčí Omega? lze snadno nainstalovat s
 • Přímá výroba Omega? Lze jej vyrobit v požadovaném rozsahu.

Přímá výroba Omega? tloušťka plechu, na kterou se má použít? a cena?
Tloušťka pozinkovaného plechu? Gramáž: 275 gr/m2
Přímá výroba Omega? mzdové náklady na řezání a ohýbání plechu
Přímá výroba Omega? pro ceny listů?Můžete nás kontaktovat z našich webových stránek.

Ceny Omega Direct?

Omega direk fiyatlar? Kalkulace?dvě nejdůležitější položky při kalkulaci cen plechů? a ceny pozinkovaného nátěru? Aktuální ceny listů?Prohlédnout si jej můžete na tomto odkazu. Pozinkovaný povlak ceny? na druhé straně se liší podle povrchu plochy, která má být potažena, nebo podle tonáže materiálu, který má být pozinkován.

 

omega direk istanbul, omega direk ankara, omega direk fiyatlar?, omega direk imalat?
omega direk istanbul, omega direk ankara, omega direk fiyatlar?, omega direk imalat?

 

Omega Direct Istanbul

Důvody pro výběr tyčí omega plate:

 •  Galvaniz kaplamal?d?r,
 • Uzun ömürlüdür,
 • Boru direklerden fark? levhalar sabit kal?r dönme yapmaz,
 • Delik adedi fazla oldu?undan istenilen yüksekli?e levha montaj? yap?labilir
 • Montaj? kolayd?r,
 • Omega direklerin üzerine birden fazla levha ba?lanabilir,
 • Tekrar kullan?m? mümkündür,
 • Omega direklerin bükülmesi zordur,
 • Omega direk ömrü ortalama 20 y?ld?r,

Omega Direk ?malat Ölçüleri

 • Omega tyč (3mm) 2 mt
 • Omega tyč (3mm) 2,5m
 • Omega tyč (3mm) 3 mt
 • Omega tyč (3mm) 3,5m
 • Omega tyč (3mm) 4 mt
 • Omega tyč (4mm) 2 mt
 • Omega tyč (4mm) 2,5m
 • Omega tyč (4mm) 3 mt
 • Omega tyč (4mm) 3,5m
 • Omega tyč (4mm) 4 mt
 • Omega tyč ( 5mm ) 2,5m
 • Omega tyč (5mm) 3 mt
 • Omega tyč (5mm) 3,5 mt
 • Omega tyč (5mm) 4 mt

Omega direk istanbul imalat atölyemizde istenilen ölçülerde omega direk imalat? yapmaktay?z. Ayl?k omega direk üretim kapasitemiz 20000 adet üzerindedir. Omega direk istanbul dudullu da bulunan výroba omega tyčí tesisimizde üretmekteyiz. Bir çok büyük firmaya fason olarak omega direk üretmekteyiz. Son 4 y?ld?r Karayollar? genel müdürlü?ünün bir çok ihalesinin omega direk ve trafik levhalar?n?n imalat?n? gerçekle?tirdik.

Ceny Omega Direct?

Omega direklerin fiyatlar? bir kaç farkl? materyale ba?l?d?r. Omega direkler siyah sac?dan ürtilirler. Siyah sac fiyatlar?ndaki de?i?im omega direk fiyatlar?n? da de?i?tirmektedir. Omega direk imalat? 2 metre ile 5 metre aras?nda yap?labilmektedir. Omega direk imalat?nda 2 Metre 5 Metre üretime göre üzerindeki delik say?lar? de?i?mektedir.  Omega direk üzerindeki delik say?s? ayn? zamanda maliyeti yani Omega direk fiyatlar?n? da etkilemektedir.

Ceny Omega Direct?

Omega direklerin fiyatlar? bir kaç farkl? materyale ba?l?d?r. Omega direkler siyah sac?dan ürtilirler. Siyah sac fiyatlar?ndaki de?i?im omega direk fiyatlar?n? da de?i?tirmektedir. Omega direk imalat? 2 metre ile 5 metre aras?nda yap?labilmektedir. Omega direk imalat?nda 2 Metre 5 Metre üretime göre üzerindeki delik say?lar? de?i?mektedir.  Omega direk üzerindeki delik say?s? ayn? zamanda maliyeti yani Omega direk fiyatlar?n? da etkilemektedir.

Omega direk genellikle olarak kara yollar?nda güvenli?i sa?lamak için kullan?lan  varovat? c? dopravní značkaPozinkovaný povlak používaný při montáži podlah ocelové tyče. Vyrobeno z pozinkované oceli omega póller sa?lam yap?s?, korozyona kar?? direnci ile zorlu iklim ko?ullar?na dayan?kl?d?r. Omega direklerin orta k?sm?ndan delinerek yap?lan delikli yap?s? ile uyar?c? trafik levhas? ve di?er malzemeleri istenilen yüksekli?e kolayl?kla monte edilmesini mümkün k?lar.

Omega direk 149 mm ve 136 mm olarak farkl? ölçülerde imal edilebilirler. Omega direkler siyah çelik sac?dan imal edilmektedir. Omega trafik dire?i istanbul imalathanemizde üretimini gerçekle?tirmekteyiz.

omega-direk-uretimi
omega-přímá výroba

Vlastnosti stěžně Omega

 • Omega direkler s?cak dald?rma galvaniz kaplamal?d?r. Galvanizli omega direk ortalama 20 y?l ömrü vard?r.
 • Tloušťka plechu pólů Omega? volitelně 3 mm, 4 mm nebo 5 mm.
 • Omega se hodí pro více pólů? lze přiložit list
 • 2 metry omega póllze vyrobit 2,5metrový omega sloup, 3metrový omega sloup, 4metrový omega sloup nebo 5metrový omega sloup.
 • Omega direk üzerinde 40 ile 120 aras? delik bulunmaktad?r. Omega direk delik aral?klar? 20 mm dir. Omega direk delik ölçüsü 10 mm?dir.
 • Omega nemá žádné přímé náklady na údržbu.
 • Omega rovnou? a může být použit v otevřených prostorách.
 • Přímé ceny Omega? je to ekonomické.
 • Stroj na upevnění tyčí Omega? lze snadno nainstalovat s
 • Přímá výroba Omega? Lze jej vyrobit v požadovaném rozsahu.

Přímá výroba Omega? tloušťka plechu, na kterou se má použít? a cena?
Tloušťka pozinkovaného plechu? Gramáž: 275 gr/m2
Přímá výroba Omega? mzdové náklady na řezání a ohýbání plechu
Přímá výroba Omega? pro ceny listů?Můžete nás kontaktovat z našich webových stránek.

Ceny Omega Direct?

Omega direk fiyatlar? Kalkulace?dvě nejdůležitější položky při kalkulaci cen plechů? a ceny pozinkovaného nátěru? Aktuální ceny listů?Prohlédnout si jej můžete na tomto odkazu. Pozinkovaný povlak ceny? na druhé straně se liší podle povrchu plochy, která má být potažena, nebo podle tonáže materiálu, který má být pozinkován.

Co je Omega Mast?

omega pól a??l?kl? olarak kara yollar?nda güvenli?i sa?lamak için kullan?lan  varovat? c? dopravní značkalar?n zemine montaj?nda kullan?lan çelik direklerdir. Galvaniz kaplama yap?lan çelikten imal edilen omega direkler sa?lam yap?s?, korozyona kar?? direnci ile zorlu iklim ko?ullar?na dayan?kl?d?r. Omega direklerin orta k?sm?ndan delinerek yap?lan delikli yap?s? ile uyar?c? trafik levhas? ve di?er malzemeleri istenilen yüksekli?e kolayl?kla monte edilmesini mümkün k?lar.

Omega direklerin fiyatlar? bir kaç farkl? materyale ba?l?d?r. Omega direkler siyah sac?dan ürtilirler. Siyah sac fiyatlar?ndaki de?i?im omega direk fiyatlar?n? da de?i?tirmektedir. Omega direk imalat? 2 metre ile 5 metre aras?nda yap?labilmektedir. Omega direk imalat?nda 2 Metre 5 Metre üretime göre üzerindeki delik say?lar? de?i?mektedir.  Omega direk üzerindeki delik say?s? ayn? zamanda maliyeti yani Omega direk fiyatlar?n? da etkilemektedir. Omega direk fiyatlar? kullan?lan siyah haddelenmi? sac fiyatlar? ba?l?  demi?tik. Omega direkler iki buçuk milimetre ile 5 milimetre kal?nl?kta siyah haddelenmi? sacdan Çelikten imal edilebilirler. Přímá výroba Omega? için kullan?lacak sac?n kal?nl??? Omega direk  fiyat?n? etkilemektedir. Karayollar? Genel Müdürlü?ü genellikle 4 milim kal?nl?k ve iki buçuk metre uzunluk Omega direk tercih etmektedirler.

Örne?in bir 4 milim kal?nl???nda sacdan Omega direk imalat? ve Omega direk fiyat hesaplamas? anlatal?m. Omega direk imalat?  için alaca??m?z sac?n 4 milimetre ve geni?li?inin 1500 milimetre ve Omega direk boyunun iki buçuk metre olarak hesaplayal?m.
Sac a??rl?k hesaplama formülü : kal?nl?k x geni?lik x boy x özgül a??rl?k (7,85)/1000000 = kg

Yani bir plaka sacdan 149 geni?li?inde olan omega direk imal edece?imizi farz edersek. Bir plaka s?cak haddelenmi? sacdan 10 adet omega direk üretilebilir. her bir adet omega direk için sac kesilirken 1 mm fire ayr?l?r. Bundan sebep omega direk geni?li?i 150 mm yerine 149 mm den hesaplanmaktad?r.

Omega direk a??rl?k hesaplamas? : 4 x 149 x 2500 x 7,85 / 1000000 = 11,70 kg omega direk bir adet a??rl???d?r. Bu a??rl?k hesaplamas?na galvaniz kaplama ve delikler hesaba kat?lmam??t?r.

Vlastnosti stěžně Omega

 • Omega direkler s?cak dald?rma galvaniz kaplamal?d?r. Galvanizli omega direk ortalama 20 y?l ömrü vard?r.
 • Tloušťka plechu pólů Omega? volitelně 3 mm, 4 mm nebo 5 mm.
 • Omega se hodí pro více pólů? lze přiložit list
 • 2 metry omega póllze vyrobit 2,5metrový omega sloup, 3metrový omega sloup, 4metrový omega sloup nebo 5metrový omega sloup.
 • Omega direk üzerinde 40 ile 120 aras? delik bulunmaktad?r. Omega direk delik aral?klar? 20 mm dir. Omega direk delik ölçüsü 10 mm?dir.
 • Omega nemá žádné přímé náklady na údržbu.
 • Omega rovnou? a může být použit v otevřených prostorách.
 • Přímé ceny Omega? je to ekonomické.
 • Stroj na upevnění tyčí Omega? lze snadno nainstalovat s
 • Přímá výroba Omega? Lze jej vyrobit v požadovaném rozsahu.

Omega direk fiyatlar?

Omega direk fiyatlar? Kalkulace?dvě nejdůležitější položky při kalkulaci cen plechů? a ceny pozinkovaného nátěru? Aktuální ceny listů?Prohlédnout si jej můžete na tomto odkazu. Pozinkovaný povlak ceny? na druhé straně se liší podle povrchu plochy, která má být potažena, nebo podle tonáže materiálu, který má být pozinkován.

2,5 mm omega direk fiyat? 76,46 TL/ADET (Fiyatlar maliyetlere göre de?i?lik gösterir)
3 mm omega direk fiyat? 83,76 TL/ADET (Fiyatlar maliyetlere göre de?i?lik gösterir)
4 mm omega direk fiyat? 98,34 TL/ADET (Fiyatlar maliyetlere göre de?i?lik gösterir)
5 mm omega direk fiyat? 112,93 TL/ADET (Fiyatlar maliyetlere göre de?i?lik gösterir)
2,5 metre omega direk fiyat?
3 metre omega direk fiyat?
4 metre omega direk fiyat?
5 metre omega direk fiyat?

Görüldü?ü gibi omega direk fiyatlar? sac kal?nl???na ve uzunlu?una göre de?i?mektedir. Yukar?da verilen fiyatlar 2500 mm uzunlu?a göre hesaplanm??t?r.

omega pól genellikle kara yollar?nda güvenli?i sa?lamak için kulland???m?z varovat? c? dopravní značkalar?n montaj?nda kullan?lan çelik direklerdir. Galvaniz kapl? çelikten imal edilen omega direkler sa?lam yap?s? ile zorlu iklim ko?ullar?na dayan?kl?d?r. Omega direklerin orta k?sm?ndan delinerek yap?lan delikli yap?s? ile uyar?c? trafik levhas? ve di?er malzemeleri istenilen yüksekli?e kolayl?kla monte edilmesini mümkün k?lar.

omega direk imalat
výroba omega tyčí

Omega direk imalat? nas?l yap?l?r?

Omega direkler siyah sacdan üretilmektedir. S?cak haddelenmi? sac yap?s? gere?i atmosfer korozyonuna aç?k haldedir. Omega direkler d?? mekanda kullan?ld?klar?ndan ya?mur ve benzeri nemli ko?ullara uygun olmas? için omega direk üretimi esnas?nda s?cak haddelenmi? saclar s?cak dald?rma galvaniz ile kaplanmaktad?rlar. S?cak dald?rma galvaniz omega direkleri korozondan korumas?n? sa?lar ve ömrünü uzat?rlar.

Omega direkler tercihe göre 2 metre den 5 metreye kadar üretilebilirler. Karayollar? genel müdürlü?ünün yani KGM nin ?artnamesinde yer alan omega pól üretim standartlar? ?u ?ekildedir.

Omega direk 4mm kal?nl?kta olmal?d?r,
Omega direkler 275 gr/m2 galvaniz ile kaplanmal?d?r,
Omega direklerin boyu 2,5 metre olmal?d?r,
Omega direklerin üzerinden delik say?s? 70 adet olmal?d?r,
Omega direkler aç?l?m? 149 mm olmal?d?r.

Kalkulačka přímé ceny Omega

Přímá výroba Omega? tloušťka plechu, na kterou se má použít? a cena?
Tloušťka pozinkovaného plechu? Gramáž: 275 gr/m2
Přímá výroba Omega? mzdové náklady na řezání a ohýbání plechu
Přímá výroba Omega? pro ceny listů?Můžete nás kontaktovat z našich webových stránek.

Omega direk imalat maliyet hesaplama örne?i (2019 ekim)
Siyah Sac fiyat? : 550 usd/ton
S?cak dald?rma Galvaniz kaplama : 310 usd/ton
Sac kesim ve büküm i?çilik + nakliye :
4 mm sac dan 2,5 metre omega direk imalat? örnek al?rsak öncelikle bir adet omega direk için kullanaca??m?z sac a??rl???n? hesaplayal?m.
Not : Omega direkler hesaplan?rken metre veya adet hesab? ile sat?lmaktad?r.
4 mm sac x 150 mm geni?lik (1 mm kesim firesidir) x 2500 mm (Omega direk uzunlu?u) x 7,85 /1000000 = bir adet omega direk a??rl???
4x150x2500x7,85/1000000 = 11,78 kg
Omega direk imal edebilmek için alaca??m?z sac?n fiyat?n? 550usd/ton demi?tik.
bir omega direk a??rl??? 11,78 oldu?una göre
11,78×0,550 = 6,48 usd /adet
S?cak dald?rma galvaniz kaplama fiyat? ton ba?? 310 usd demi?tik. Bir omega direk galvanizle kaplama maliyeti : 11,78x 0,310 = 3,65 usd /adet
Pokud přijmeme kurz 6,48 usd + 3,65 usd = 10,13 usd/kus 5,83 USD,
10,13 x 5,83 = 59,06 TL adet ba?? i?çiliksiz ve galvaniz kaplamas?z maliyeti buluruz.
Omega direk için ortalama i?çilik maliyeti adet için 20 TL kabul edebiliriz.

Özet olarak
Omega sac maliyeti adet ba??na : 59,06 TL
Omega direk galvaniz kaplama maliyeti adet ba??na : 21,28 TL
Omega direk yap?m? için sac kesim , sac büküm ve sac delme+ nakliye : 20 TL
Omega přímé náklady: 59,06 + 21,28 + 20 = 100,34 TL / kus

Yukar?da verilen fiyatlar bilgi mahiyetindedir. Fiyatlar günlük olarak de?i?mektedir. Sipari? öncesinde teyid al?nmas? zorunludur.

cs_CZ?e?tina