150M36 Çelikle Performans? ve Dayan?kl?l??? Art?rma: Malzeme Spesifikasyonuna Genel Bak??

150M36 Çelikle Performans? ve Dayan?kl?l??? Art?rma: Malzeme Spesifikasyonuna Genel Bak??

150M36 Çelik ile Performans? ve Dayan?kl?l??? Art?rma: Malzeme Spesifikasyonuna Genel Bak??, otomotiv imalat?, havac?l?k ve uzay mühendisli?i, in?aat ve makine imalat? gibi endüstrilerde yayg?n olarak kullan?lmaktad?r. Yüksek çekme mukavemeti, iyi i?lenebilirlik ve mükemmel a??nma direnci, onu güçlü ve dayan?kl? malzemeler gerektiren çok çe?itli endüstriyel uygulamalar için uygun k?lar.

fejl: Indholdet er beskyttet !!
da_DKDansk