36CrNiMo4 Çelik S?n?f?n?n Korozyon Direncinin ?ncelenmesi: Çelikten Bir Çözüm

36CrNiMo4 Çelik S?n?f?n?n Korozyon Direncinin ?ncelenmesi: Çelikten Bir Çözüm

Korozyon direncine odaklanarak 36CrNiMo4 Çelik Kalitesini kullanan endüstriler aras?nda in?aat, otomotiv, havac?l?k, petrol ve gaz ve denizcilik endüstrileri yer almaktad?r. Bu çelik kalitesi genellikle di?lilerin, millerin, akslar?n, ba?lant? çubuklar?n?n ve yüksek mukavemet ve a??nma direnci gerektiren ve ayn? zamanda korozyona kar?? dirençli olan di?er yüksek gerilimli bile?enlerin imalat?nda kullan?l?r.

fejl: Indholdet er beskyttet !!
da_DKDansk