Endüstri Standartlar?n? Kar??layan: 150M36 Çelik Özellikleri ve Kalite Güvencesi

Endüstri Standartlar?n? Kar??layan: 150M36 Çelik Özellikleri ve Kalite Güvencesi

150M36 çeli?i genellikle otomotiv imalat?, a??r ekipman imalat? ve makine imalat? gibi yüksek çekme mukavemeti ve iyi a??nma direncinin gerekli oldu?u endüstrilerde kullan?l?r. Di?liler, akslar, krank milleri gibi yüksek mukavemet ve dayan?kl?l?k gerektiren di?er parçalar?n yap?m?nda yayg?n olarak kullan?l?r. Ayr?ca köprülerin, boru hatlar?n?n ve dayan?kl?l???n kritik oldu?u di?er yap?sal uygulamalar?n yap?m?nda da kullan?l?r.

fejl: Indholdet er beskyttet !!
da_DKDansk