212M36 Çelik: Yüksek Mukavemetli, Dü?ük Ala??ml? Uygulamalar için ?deal Çözüm

212M36 Çelik: Yüksek Mukavemetli, Dü?ük Ala??ml? Uygulamalar için ?deal Çözüm

Yüksek mukavemetli, dü?ük ala??ml? özelliklerinden dolay? 212M36 çeli?inin kullan?m?ndan yararlanabilecek birçok endüstri vard?r. Bu tür çeli?i yayg?n olarak kullanan endüstrilerden baz?lar? otomotiv, havac?l?k, in?aat, madencilik ve imalatt?r. Otomotiv sektöründe di?liler, miller ve di?er ?anz?man parçalar? gibi araç bile?enlerinin üretiminde 212M36 çeli?i kullan?labilmektedir. Havac?l?k sektöründe yüksek mukavemet ve dü?ük a??rl?k gerektiren uçak parçalar?nda kullan?labilir. ?n?aat ve madencilik endüstrilerinde bu çelik, a??r i? ekipman? ve makinelerinde kullan?labilir. ?malatta ise yüksek mukavemet ve dayan?kl?l?k gerektiren çe?itli uygulamalar için kullan?labilir.

Error: Inhalt ist geschützt !!
de_DEDeutsch