Νομική προειδοποίηση


Όλα τα είδη δεδομένων, σχολίων και αξιολογήσεων στον ιστότοπο "CelikFiyatlari.com" έχουν προετοιμαστεί από την "Çelik Prices" με βάση τις τρέχουσες συνθήκες της αγοράς και πηγές που πιστεύεται ότι είναι αξιόπιστες από την ημερομηνία προετοιμασίας.

Οι επενδυτικές πληροφορίες, τα σχόλια και οι συστάσεις που περιέχονται στο παρόν δεν εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής της επενδυτικής συμβουλευτικής. Η επενδυτική συμβουλευτική υπηρεσία προσφέρεται μεμονωμένα, λαμβάνοντας υπόψη τις προτιμήσεις κινδύνου και απόδοσης των ατόμων. Το περιεχόμενο, τα σχόλια και οι συστάσεις που περιλαμβάνονται στο παρόν δεν είναι σε καμία περίπτωση καθοδηγητικά, αλλά είναι γενικής φύσεως. Αυτές οι συστάσεις μπορεί να μην είναι κατάλληλες για την οικονομική σας κατάσταση και τις προτιμήσεις κινδύνου και απόδοσης. Επομένως, η λήψη μιας επενδυτικής απόφασης που βασίζεται αποκλειστικά στις πληροφορίες που περιέχονται στο παρόν ενδέχεται να μην αποφέρει αποτελέσματα που να ανταποκρίνονται στις προσδοκίες σας.

Οι πληροφορίες που περιέχονται στο παρόν έχουν προετοιμαστεί από την «Steel Prices» για λόγους γενικής πληροφόρησης. Τα σχόλια και οι συστάσεις που περιέχονται στο παρόν βασίζονται στις προσωπικές απόψεις εκείνων που κάνουν σχόλια και συστάσεις και δεν πρέπει να ερμηνεύονται ως σύσταση αγοράς-πώλησης ή υπόσχεση επιστροφής οποιουδήποτε επενδυτικού μέσου. Αυτές οι απόψεις ενδέχεται να μην είναι κατάλληλες για την οικονομική σας κατάσταση και τις προτιμήσεις κινδύνου και απόδοσης. Επομένως, η λήψη μιας επενδυτικής απόφασης που βασίζεται αποκλειστικά στις πληροφορίες που περιέχονται στο παρόν ενδέχεται να μην αποφέρει αποτελέσματα που να ανταποκρίνονται στις προσδοκίες σας. Αυτό το περιεχόμενο, το οποίο σε καμία περίπτωση δεν είναι καθοδηγητικό, στοχεύει στην παροχή πληροφοριών γενικά. Θα πρέπει να σημειωθεί ότι αυτό το περιεχόμενο ενδέχεται να μην περιέχει επαρκείς πληροφορίες για την υποστήριξη των εμπορικών αποφάσεων των πελατών και άλλων επενδυτών. Το Celikfiyatlari.com, οι συνεργάτες του και οι εταιρείες με τις οποίες συνεργάζεται δεν μπορούν να θεωρηθούν υπεύθυνοι για τα αποτελέσματα μελλοντικών επενδύσεων και εμπορικών συναλλαγών που θα πραγματοποιηθούν με βάση διάφορες πληροφορίες και απόψεις σε αυτές τις σελίδες ή για τυχόν ζημιές που μπορεί να προκύψουν.

Η πληρότητα και η ακρίβεια των τιμών, των δεδομένων και των πληροφοριών που περιλαμβάνονται στο παρόν δεν είναι εγγυημένη. Το περιεχόμενο υπόκειται σε αλλαγές χωρίς προειδοποίηση. Όλα τα δεδομένα προέρχονται από πηγές που πιστεύεται ότι είναι αξιόπιστες από την «Steel Prices». Το "Steel Prices" δεν ευθύνεται για τυχόν σφάλματα που μπορεί να προκύψουν λόγω της χρήσης αυτών των πόρων.

Όλο ή οποιοδήποτε μέρος του Περιεχομένου στον ιστότοπό μας μπορεί να χρησιμοποιηθεί μόνο από τους κατόχους του ή με γραπτή άδεια των κατόχων τους. Απαγορεύεται η πραγματοποίηση αλλαγών, η αντιγραφή, η ενοικίαση, ο δανεισμός, η μετάδοση και η δημοσίευση του περιεχομένου χωρίς άδεια. Το περιεχόμενο από αυτόν τον ιστότοπο δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί για οποιονδήποτε εμπορικό σκοπό.

 

Το CelikFiyatlari.com μπορεί να περιλαμβάνει συνδέσμους (δεσμούς) διευθύνσεων διαδικτύου άλλων ιδρυμάτων στις διαδικτυακές του διευθύνσεις. Ωστόσο, δεν εγγυάται την ακρίβεια και τη νομιμότητα των πληροφοριών και του περιεχομένου στις διευθύνσεις και τις σελίδες στις οποίες έχετε πρόσβαση μέσω των αναφερόμενων διαδικτυακών συνδέσμων και δεν αποδέχεται καμία ευθύνη. Εκτός από τον ιστότοπο CelikFiyatlari.com και τις πλατφόρμες μέσων κοινωνικής δικτύωσης, το περιεχόμενο που δημοσιεύεται για λογαριασμό του CelikFiyatlari.com δεν θα πρέπει να λαμβάνεται υπόψη. Εκτός από τα παραπάνω, τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας για τις πληροφορίες και τα έγγραφα που περιέχουν την επωνυμία και το λογότυπο CelikFiyatlari.com σε αυτόν τον ιστότοπο ανήκουν στο CelikFiyatlari.com και στους συνεργάτες του.

λάθος: Το περιεχόμενο προστατεύεται!!
elΕλληνικά