Οι Υπηρεσίες μας


ΚΟΠΗ ΣΕ ΜΗΚΟΣ ΦΥΛΛΟΣ ΡΟΛΟ

Γαλβανισμένο πηνίο

Ανοξείδωτο πηνίο

Ψυχρής έλασης

Πηνίο θερμής έλασης

Σέρβις κοπής μήκους λαμαρίνας μεταξύ 0,20 mm – 30 mm σε ρολό

γαλβανιζέ-λαμαρίνα-τι είναι
dx52d

ΦΥΛΛΟ ΡΟΛΟ Γλιστρώντας

Γαλβανισμένο πηνίο
Ανοξείδωτο πηνίο
Πηνίο ψυχρής έλασης
Πηνίο θερμής έλασης
Σέρβις κοπής λαμαρίνας μεταξύ 0,20 mm – 20 mm

ΚΟΠΗ LASER

Γαλβανισμένη κοπή με λέιζερ
Κοπή από ανοξείδωτο χάλυβα
Κοπή λαμαρίνας με λέιζερ
Κοπή φύλλου θερμής έλασης
Κοπή λαμαρίνας ψυχρής έλασης
Κοπή σωλήνων
Κοπή προφίλ
Κοπή λέιζερ ακριβείας και γωνιακή κοπή με λέιζερ

κοπή πλάσματος της Κωνσταντινούπολης

ΚΟΠΗ ΠΛΑΣΜΑ

Γαλβανισμένη κοπή πλάσματος
Κοπή από ανοξείδωτο χάλυβα
Κοπή Plasma Sheet Plate
Κοπή πλάσματος φύλλου θερμής έλασης
Κοπή πλάσματος λαμαρίνας ψυχρής έλασης
Κοπή πλάσματος σωλήνων
Κοπή πλάσματος προφίλ
Κοπή με πλάσμα ακριβείας και γωνιακή κοπή πλάσματος

λάθος: Το περιεχόμενο προστατεύεται!!
elΕλληνικά