Βάρη προφίλ γαλβανισμένο σίδερο, προφίλ γαλβανισμένο σίδερο τιμές;

Galvanizli kare profil, galvanizli demir profil, galvanizli kutu profil, galvanizli paslanmaz çelik profil, çelik kare profil, içi bo? çelik profil, kutu profil fiyatlar?

Galvanizli Demir profil a??rl?klar?

γαλβανισμένο σίδερο profiller iki farkl? yöntemle üretilebilmektedir.  Galvaniz rulo sacdan yap?lan kutu profiller ve s?cak dald?rma galvaniz yöntemi ile üretilen galvanizli kutu profiller. Galvanizli kutu profil fiyatlar? bu üretim ?ekline göre de?i?mektedir. S?cak dald?rma Galvaniz i?lemi maliyetli bir yöntem oldu?undan γαλβανισμένο σίδερο profil fiyat?n? da etkilemektedir. So?uk haddelenmi? rulolar?n s?cak dald?rma yöntemi ile korozyona kar?? korunmas? yani paslanmaya kar?? korunmas? için kaplanmas? sonras? imal edilen galvanizli saclardan üretilen galvanizli kut profillerin fiyatlar? daha uygundur.

Galvanizli Demir Profil A??rl?klar?

GALVAN?ZL? DEM?R PROF?L GEN??L?KLER? GALVAN?ZL? DEM?R PROF?L KALINLIKLARI A?IRLIK Kg/mt
20×40 1,20 χλστ 1,12
30×30 1,20 χλστ 1,12
40×40 1,20 χλστ 1,49
20×40 1,40 χλστ 1,35
20Χ40 1,50 χλστ 1,375
25Χ40 1,50 χλστ 1,5
30Χ30 1,50 χλστ 1,375
30Χ50 1,50 χλστ 1,855
40Χ60 1,50 χλστ 2,34
20×40 1,80 χλστ 1,7
30×50 1,80 χλστ 2,2
30×30 2,00 χλστ 1,8
40×40 2,00 χλστ 2,54
70×70 2,00 χλστ 4,37
80×80 2,00 χλστ 5,02
30×30 2,50 χλστ 2,2
50×50 2,50 χλστ 3,8
60×60 2,50 χλστ 4,62
80×80 2,50 χλστ 6,22
60×60 3,00 χλστ 5,48
galvaniz kutu profil
προφίλ γαλβανισμένου κουτιού

GALVAN?ZL? DEM?R PROF?L PAKET ADETLER?

GALVAN?ZL? DEM?R PROF?L GEN??L?KLER? GALVAN?ZL? DEM?R PROF?L KALINLIKLARI GALVAN?ZL? DEM?R PROF?L PAKET ADED?
20×40 1,20 χλστ 120
30×30 1,20 χλστ 120
40×40 1,20 χλστ 120
20×40 1,40 χλστ 120
20Χ40 1,50 χλστ 120
25Χ40 1,50 χλστ 120
30Χ30 1,50 χλστ 120
30Χ50 1,50 χλστ 100
40Χ60 1,50 χλστ 80
20×40 1,80 χλστ 120
30×50 1,80 χλστ 120
30×30 2,00 χλστ 120
40×40 2,00 χλστ 100
70×70 2,00 χλστ 80
80×80 2,00 χλστ 80
30×30 2,50 χλστ 80
50×50 2,50 χλστ 80
60×60 2,50 χλστ 80
80×80 2,50 χλστ 80
60×60 3,00 χλστ 80

GALVAN?ZL? BORU F?YATLARI

SIZE (mm) ET KALINLI?I (mm)         TL / mt
2,00 2,50 3,00
21,3 6,27
26,9 7,92 9,48 11,17
33,7 10,03 11,89 14,00
42,4 12,60 14,89 17,60
48,3 14,25 16,82 19,94
60,3 17,92 21,20 25,20
76,1 26,83 31,88
88,9 31,65 37,71
114,3 48,82
Galvanizli Çelik Profil
Προφίλ από γαλβανισμένο χάλυβα
el????????