Havac?l?k ve uzay endüstrisinde 20NiCrMo2 çeli?inin potansiyelinin ortaya ç?kar?lmas?

Havac?l?k ve uzay endüstrisinde 20NiCrMo2 çeli?inin potansiyelinin ortaya ç?kar?lmas?

?

Havac?l?k endüstrisi, yüksek mukavemeti, toklu?u ve a??nma direnci nedeniyle büyük olas?l?kla 20NiCrMo2 çeli?ini kullanacakt?r. Bu çeli?i kullanabilecek di?er endüstriler aras?nda otomotiv, makine ve tak?m endüstrileri bulunmaktad?r.

λάθος: Το περιεχόμενο προστατεύεται!!
el????????