Προφίλ Hea Διαστάσεις επιφάνειας

Προφίλ Hea Διαστάσεις επιφάνειας

h βάρη προφίλ, h τιμές προφίλ
βάρη προφίλ h, τιμές προφίλ h, τιμές προφίλ hea, τιμές προφίλ heb, τιμές και οι δύο προφίλ, τιμές προφίλ χάλυβα

Διαστάσεις προφίλ Hea και Προφίλ Hea Οι διαστάσεις της επιφάνειας είναι στον ίδιο πίνακα.

ΕΝΟΤΗΤΑ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ
ΕΝΑμεγάλο ΕΝΑσολ
Μ2  Μ2/t
HE 100 AA 0,553 45,170
HE 100 A 0,561 33,680
HE 100 B 0,567 27,760
ΑΥΤΟΣ 100 Μ 0,619 14,820
HE 120 AA 0,669 45,940
HE 120 A 0,677 34,060
HE 120 B 0,686 25,710
ΑΥΤΟΣ 120 Μ 0,738 14,160
HE 140 AA 0,787 43,530
HE 140 A 0,794 32,210
HE 140 B 0,805 23,880
ΑΥΤΟΣ 140 Μ 0,857 13,560
HE 160 AA 0,901 37,810
HE 160 A 0,906 29,780
HE 160 B 0,918 21,560
ΑΥΤΟΣ 160 Μ 0,970 12,740
HE 180 AA 1,018 35,510
HE 180 A 1,024 28,830
HE 180 B 1,037 20,250
ΑΥΤΟΣ 180 Μ 1,089 12,250
HE 200 AA 1,130 32,620
HE 200 A 1,136 26,890
HE 200 B 1,151 18,780
ΑΥΤΟΣ 200Μ 1,203 11,670
HE 220 AA 1,247 30,870
HE 220 A 1,255 24,850
HE 220 B 1,270 17,770
HE 220M 1,322 11,270
ΗΕ 240 ΑΑ 1,359 28,670
HE 240 A 1,369 22,700
HE 240B 1,384 16,630
HE 240M 1,460 9,318
HE 260 AA 1,474 27,220
HE 260 A 1,484 21,770
HE 260 B 1,499 16,120
HE 260M 1,575 9,133
HE 280 AA 1,593 26,010
HE 280 A 1,603 20,990
HE 280 B 1,618 15,690
HE 280M 1,694 8,984
HE 300 AA 1,705 24,420
HE 300 A 1,717 19,430
HE 300 B 1,732 14,800
ΑΥΤΟΣ 300Μ 1,832 7,699
HE 320 AA 1,740 23,430
HE 320 A 1,756 17,980
HE 320B 1,771 13,980
HE 320M 1,866 7,616
HE 340 AA 1,777 22,520
HE 340 A 1,795 17,130
HE 340 B 1,810 13,490
HE 340 M 1,902 7,670
HE 360 AA 1,814 21,670
HE 360A 1,834 16,360
HE 360B 1,849 13,040
HE 360M 1,934 7,730
HE 400 AA 1,891 20,460
HE 400A 1,912 15,320
HE 400 B 1,927 12,410
HE 400M 2,004 7,835
HE 450 AA 1,984 19,890
HE 450 A 2,011 14,390
HE 450 B 2,026 11,840
HE 450M 2,096 7,959
HE 500 AA 2,077 19,330
HE 500 A 2,110 13,600
HE 500 B 2,125 11,340
HE 500M 2,184 8,079
HE 550 AA 2,175 18,130
HE 550 A 2,209 13,290
HE 550 B 2,224 11,150
HE 550M 2,280 8,195
HE 600 AA 2,272 17,640
HE 600 A 2,308 12,980
HE 600 B 2,323 10,960
HE 600M 2,372 8,308
HE 600 x 337 2,407 7,144
HE 600 x 399 2,450 6,137
HE 650 AA 2,369 17,170
HE 650 A 2,407 12,690
HE 650 B 2,422 10,770
HE 650M 2,468 8,411
HE 650 x 343 2,500 7,278
HE 650 x 407 2,543 6,243
HE 700 AA 2,468 16,460
HE 700A 2,505 12,250
HE 700B 2,520 10,480
HE 700M 2,560 8,513
HE 700 x 352 2,592 7,359
HE 700 x 418 2,635 6,310
HE 800 AA 2,660 15,510
HE 800 A 2,698 12,030
HE 800 B 2,713 10,340
HE 800M 2,746 8,655
HE 800 x 373 2,782 7,469
HE 800 x 444 2,824 6,357
HE 900 AA 2,858 14,440
HE 900 A 2,896 11,510
HE 900 B 2,911 9,990
HE 900M 2,934 8,824
HE 900 x 391 2,970 7,604
HE 900 x 466 3,012 6,464
HE 1000 AA 3,056 13,800
HE 1000 A 3,095 11,370
HE 1000 B 3,110 9,905
ΑΥΤΟΣ 1000Μ 3,130 8,978
HE 1000 x 393 3,144 8,006
HE 1000 x 409 3,162 7,729
HE 1000 x 488 3,204 6,563
HE 1000 x 579 3,254 5,625
HL 920 x 342 3,420 9,980
HL 920 x 365 3,430 9,400
HL 920 x 387 3,440 8,880
HL 920 x 417 3,460 8,270
HL 920 x 446 3,470 7,760
HL 920 x 488 3,480 7,130
HL 920 x 534 3,500 6,560
HL 920 x 585 3,520 6,020
HL 920 x 653 3,560 5,450
HL 920 x 784 3,620 4,620
HL 920 x 967 3,700 3,830
HL 1000 x 296 3,479 11,760
HL 1000 A 3,495 10,890
HL 1000 B 3,510 9,474
HL 1000M 3,530 8,580
HL 1000 x 477 3,549 7,437
HL 1000 x 554 3,585 6,471
HL 1000 x 642 3,624 5,647
HL 1000 x 748 3,674 4,909
HL 1000 x 883 3,737 4,231
HL 1100 A 3,710 10,830
HL 1100 B 3,726 9,549
HL 1100M 3,746 8,657
HL 1100 R 3,770 7,560
λάθος: Το περιεχόμενο προστατεύεται!!
elΕλληνικά