212M36 Çelikle Ürün Performans?n? Art?rma: Teknik Özelliklerine Derinlemesine Genel Bak??

212M36 Çelikle Ürün Performans?n? Art?rma: Teknik Özelliklerine Derinlemesine Genel Bak??

212M36 çeli?i, otomotiv, mühendislik ve in?aat endüstrilerinde yayg?n olarak kullan?lan bir manganez-molibden çeli?idir. Yüksek çekme mukavemeti ve iyi sünekli?i, otomotiv ve makine mühendisli?i bile?enlerindeki di?liler, miller, akslar ve krank milleri dahil olmak üzere çok çe?itli uygulamalar için uygun olmas?n? sa?lar. Ayr?ca mükemmel i?lenebilirli?i ve kaynaklanabilirli?i, onu bu endüstrilerdeki üretim süreçleri için ideal bir seçim haline getiriyor.

error: Content is protected !!
en_USEnglish