Tag Archives: erdemir 6353

P355NL1 What are its Chemical Properties?

P355NH çelik kalitesi kimyasal analizi

P355NL1 Kimyasal Özellikleri Nelerdir? P355NL1 ‘in kimyasal özelliklerinin neler oldu?unu merak ediyor olabilirsiniz. Çeli?in bile?imine bakt???n?zda çekme dayan?m? yüksek bir karbon çeli?idir. Pek çok çelik çe?idi vard?r. Her biri kendine has özelliklere sahip 12 farkl? seri ve yakla??k 350 farkl? çe?idi vard?r. Bu çelikler hakk?nda daha fazla bilgiye ihtiyac?n?z varsa, bu makaleyi okumaya devam edin. […]

en_USEnglish