9SMnPb28 Çeli?inin Yüksek H?zl? ??leme Proseslerinde Avantajlar?

9SMnPb28 Çeli?inin Yüksek H?zl? ??leme Proseslerinde Avantajlar?

Yüksek h?zl? i?leme süreçlerinde 9SMnPb28 çeli?inin avantajlar?ndan yararlanan baz? endüstriler aras?nda otomotiv, havac?l?k, imalat ve hassas mühendislik bulunmaktad?r. Bu çelik, küçük karma??k bile?enlerin, vidalar?n, c?vatalar?n ve di?er ba?lant? elemanlar?n?n üretimi gibi yüksek h?zda kesme ve i?leme gerektiren uygulamalarda yayg?n olarak kullan?l?r. Mükemmel i?lenebilirli?i ve yüksek düzeyde hassasiyeti, onu s?k? toleranslar ve verimli üretim süreçleri gerektiren endüstriler için çok uygun k?lar.

error: ¡¡El contenido está protegido!!
es_ESEspañol