خدمات ما


برش به طول ورق رول

کویل گالوانیزه

کویل ضد زنگ

نورد سرد

کویل نورد گرم

خدمات برش طول ورق فلزی بین 0.20 میلی متر تا 30 میلی متر در رول

ورق گالوانیزه-چیست
dx52d

رول ورق لیز

کویل گالوانیزه
کویل ضد زنگ
کلاف نورد سرد
کویل نورد گرم
سرویس برش ورق فلزی بین 0.20 میلی متر تا 20 میلی متر

برش لیزری

برش لیزری گالوانیزه
برش فولاد ضد زنگ
برش لیزری ورق فلز
برش ورق نورد گرم
برش ورق نورد سرد
برش لوله
برش پروفایل
برش لیزری دقیق و برش لیزری زاویه ای

برش پلاسما استانبول

برش پلاسما

برش پلاسما گالوانیزه
برش فولاد ضد زنگ
برش پلاسما ورق صفحه
برش پلاسما ورق نورد گرم
برش پلاسما ورق نورد سرد
برش پلاسما لوله
برش پلاسما پروفایل
برش دقیق پلاسما و برش زاویه ای پلاسما

خطا: محتوا محافظت شده است!!
fa_IRفارسی