محصولات ما


برش لیزری

 • برش لیزری ورق گالوانیزه
 • برش لیزری ورق فلز Dkp
 • برش لیزری ورق سیاه
 • برش لیزری ورق فولادی
 • برش لیزری ورق آلومینیوم
 • برش لیزری فولاد ضد زنگ
 • برش لیزری ورق کورتن

برش پلاسما و برش اکسیژن

 • ورق صفحه برش پلاسما
 • برش اکسیژن ورق فلز
 • برش ویژه ورق فلز
 • برش قطعات ماشین
برش پلاسما استانبول

تولید کننده ورق ذوزنقه ای

ما با خطوط تولید پیشرفته خود تولید بی عیب و نقص انجام می دهیم.

 • خط برش ورق
 • خط برش طول ورق
 • بسته بندی ورق صفحه / بسته بندی
 • خط ورق ذوزنقه ای
 • خط ورق ذوزنقه ای بتنی
 • خط تولید ورق موجدار
 • خط تولید ورق منبسط شده
 • خط تولید ورق سوراخ دار
 • خط تولید ورق طرح دار
 • خط تولید نمایه باز فرم رول
 • ساخت پروفیل سقفی
 • ساخت پروفیل دیواری گچی
 • خط تولید پروفایل سیگما
تولید ورق گالوانیزه گرم

ورق گالوانیزه

ورق گالوانیزه ماده اولیه بسیاری از محصولات ما است. ما آن را با خطوط برش ورق گالوانیزه و برش طولی آماده تولید در ابعاد دلخواه می کنیم.

ابعاد ورق گالوانیزه

 • ورق گالوانیزه 0.25 میلی متری
 • ورق گالوانیزه 0.30 میلی متر
 • ورق گالوانیزه 0.35 میلی متر
 • ورق گالوانیزه 0.40 میلی متر
 • ورق گالوانیزه 0.45 میلی متر
 • ورق گالوانیزه 0.50 میلی متر
 • ورق گالوانیزه 0.60 میلی متر
 • ورق گالوانیزه 0.70 میلی متر
 • ورق گالوانیزه 0.80 میلی متر
 • ورق گالوانیزه 0.90 میلی متر
 • ورق گالوانیزه 1 میلی متر
 • ورق گالوانیزه 1.2 میلی متری
 • ورق گالوانیزه 1.5 میلی متری
 • ورق گالوانیزه 2 میلی متر
 • ورق گالوانیزه 3 میلی متر

کیفیت ورق گالوانیزه

 • ورق گالوانیزه با کیفیت dx51
 • ورق گالوانیزه با کیفیت dx52
 • ورق گالوانیزه با کیفیت dx53
 • ورق گالوانیزه با کیفیت dx54

ورق راه راه

ما یکی از شرکت های پیشرو از نظر فناوری در تولید ورق سقف راه راه هستیم که به آن ورق Onduline نیز می گویند.

ابعاد تولید ورق موجدار

 • ورق موجدار 0.30 میلی متری / مواد سقف آندولین
 • ورق موجدار 0.40 میلی متری / مواد سقف آندولین
 • ورق موجدار 0.50 میلی متری / مواد سقف آندولین
 • ورق موجدار 0.60 میلی متری / مواد سقف آندولین
 • ورق موجدار 0.70 میلی متری / مواد سقف آندولین
 • ورق موجدار 0.80 میلی متری / مواد سقف آندولین
 • ورق موجدار 0.90 میلی متر / مواد سقفی Onduline
 • 1 میلی متر ورق موجدار / مواد بام Onduline
CORRUGATED-CATI-SHET-MANUFACTURING.jpg
ورق سقف - ورق ذوزنقه ای شکل

تولید ورق ذوزنقه ای

 • ورق ذوزنقه سقف
 • ورق ذوزنقه ای روکش نما
 • ورق ذوزنقه ای سفید رنگ 9002
 • ورق ذوزنقه ای رنگ کاشی 3009
 • ورق ذوزنقه ای رنگ سبز 6009
 • ورق ذوزنقه ای رنگ سبز تیره 6020
 • کاشی فلزی
 • مواد بام فلزی
 • پوشش ایوان
 • مصالح سقف طاق

ساخت زیر ورق ذوزنقه بتنی

 • ورق ذوزنقه ای بتنی
 • ورق قالب بتنی
 • 38/151 ورق ذوزنقه ای زیر بتن
 • ورق ذوزنقه ای زیر بتن 70/980
 • ورق ذوزنقه ای زیر بتن 70/915
 • ورق ذوزنقه ای زیر بتن 50/980
بتن - زیر ذوزنقه - کاربرد

تولید ورق توسعه یافته

 • ورق منبسط شده 0.50 میلی متر
 • ورق منبسط شده 0.60 میلی متر
 • ورق منبسط شده 0.70 میلی متر
 • ورق منبسط شده 0.80 میلی متر
 • ورق منبسط 0.90 میلی متر
 • ورق منبسط شده 1.00 میلی متر
 • ورق منبسط شده 1.20 میلی متر

ورق طرح دار

 • ورق طرح دار 1 میلی متری
 • ورق طرح دار 1.2 میلی متری
 • ورق طرح دار 1.5 میلی متری
 • ورق طرح دار 2/3 میلی متری
 • ورق طرح دار 3/4 میلی متری
 • ورق طرح دار 4/5 میلی متری
 • ورق طرح دار 5/6 میلی متری
 • ورق طرح دار 7/8 میلی متری
 • ورق طرح دار 10 میلی متری
ساخت ورق فلزی الگوی پارگی

مشخصات آهن مربع

 • پروفیل آهن مربع 0.40 میلی متر
 • پروفیل آهن مربع 0.50 میلی متر
 • پروفیل آهن مربع 0.60 میلی متر
 • پروفیل آهن مربع 0.70 میلی متر
 • پروفیل آهن مربع 0.80 میلی متر
 • پروفیل آهن مربع 0.90 میلی متر
 • پروفیل آهن مربع 1 میلی متر
 • پروفیل آهن مربعی 1.2 میلی متر
 • پروفیل آهن مربع 1.5 میلی متر
 • پروفیل آهن مربع 2 میلی متر
 • پروفیل آهن مربع 3 میلی متر
 • پروفیل آهن مربع 4 میلی متر
 • پروفیل آهن مربع 5 میلی متر

پروفیل آهنی مربعی رنگ شده

 • پروفیل آهن مربعی رنگ شده 0.40 میلی متر
 • پروفیل آهن مربعی رنگ شده 0.50 میلی متر
 • پروفیل آهن مربعی رنگ شده 0.60 میلی متر
 • پروفیل آهن مربعی رنگ شده 0.70 میلی متر
 • پروفیل آهن مربعی رنگ شده 0.80 میلی متر
 • پروفیل آهن مربعی رنگ شده 0.90 میلی متر
 • پروفیل آهن مربعی رنگ شده 1 میلی متری
 • پروفیل آهن مربعی رنگ شده 1.2 میلی متری
 • پروفیل آهن مربعی رنگ شده 1.5 میلی متری
 • پروفیل آهن مربعی رنگ شده 2 میلی متری
 • پروفیل آهن مربعی رنگ شده 3 میلی متری
 • پروفیل آهن مربعی رنگ شده 4 میلی متری
 • پروفیل آهن مربعی رنگ شده 5 میلی متری

پروفیل آهن مربع گالوانیزه

 • پروفیل آهن مربع گالوانیزه 0.40 میلی متر
 • پروفیل آهن مربع گالوانیزه 0.50 میلی متر
 • پروفیل آهن مربع گالوانیزه 0.60 میلی متر
 • پروفیل آهن مربع گالوانیزه 0.70 میلی متر
 • پروفیل آهن مربع گالوانیزه 0.80 میلی متر
 • پروفیل آهن مربع گالوانیزه 0.90 میلی متر
 • پروفیل آهن مربع گالوانیزه 1 میلی متر
 • پروفیل آهن مربع گالوانیزه 1.2 میلی متری
 • پروفیل آهن مربعی گالوانیزه 1.5 میلی متری
 • پروفیل آهن مربع گالوانیزه 2 میلی متری
 • پروفیل آهن مربع گالوانیزه 3 میلی متر
 • پروفیل آهن مربع گالوانیزه 4 میلی متر
 • پروفیل آهن مربع گالوانیزه 5 میلی متر

لوله آهنی گالوانیزه

 • لوله آهنی گالوانیزه 0.40 میلی متر
 • لوله آهنی گالوانیزه 0.50 میلی متر
 • لوله آهنی گالوانیزه 0.60 میلی متر
 • لوله آهنی گالوانیزه 0.70 میلی متر
 • لوله آهنی گالوانیزه 0.80 میلی متر
 • لوله آهنی گالوانیزه 0.90 میلی متر
 • لوله آهن گالوانیزه 1 میلی متر
 • لوله آهنی گالوانیزه 1.2 میلی متری
 • لوله آهنی گالوانیزه 1.5 میلی متری
 • لوله آهن گالوانیزه 2 میلی متر
 • لوله آهن گالوانیزه 3 میلی متر
 • لوله آهن گالوانیزه 4 میلی متر
 • لوله آهنی گالوانیزه 5 میلی متر

تولید پروفیل سیگما

 • مشخصات سیگما
 • C نمایه
 • نمایه را باز کنید
 • مشخصات جوش
 • مشخصات S160 SIGMA
 • مشخصات S180 SIGMA
 • مشخصات S200 SIGMA
 • مشخصات S220 SIGMA
 • مشخصات S240 SIGMA
 • مشخصات S260 SIGMA
 • مشخصات S280 SIGMA
 • مشخصات S300 SIGMA
 • مشخصات S320 SIGMA
 • مشخصات S340 SIGMA
 • مشخصات S360 SIGMA
 • مشخصات S380 SIGMA
 • مشخصات S400 SIGMA
پروفیل فولادی دیوار پارتیشن تخته گچی

ساخت پروفیل سقفی

 • ساخت پروفیل سقفی
 • ساخت پروفیل سقف C
 • ساخت پروفیل سقف 0.35 میلی متر
 • ساخت پروفیل سقف 0,40 میلی متر
 • ساخت پروفیل سقف 0,45 میلی متر
 • ساخت پروفیل سقف 0.50 میلی متری
 • 0.35 میلی متر سقف C ساخت پروفیل
 • 0.340 میلی متر سقف C ساخت پروفیل
 • ساخت پروفیل سقف 0,45 میلی متری C
 • ساخت پروفیل سقف 0.50 میلی متری C

ساخت پروفیل تخته گچ

 • ساخت پروفیل تخته گچ
 • ساخت پروفیل گچ DC50 C
 • ساخت پروفیل گچ تخته DC75 C
 • ساخت پروفیل گچ DC100 C
 • DU50 GLASTERBOARD U PROFILE ساخت
 • DU75 گچ تخته U PROFILE ساخت
 • DU100 گچ تخته U PROFILE ساخت
 • ساخت پروفیل دیوار گچ تخته
پروفیل سقف استانبول c

ساخت ورق سوراخ دار

 • ما ورق فلزی مربعی و ورق فلزی سوراخ گرد تولید می کنیم.
 • ابعاد ورق سوراخ شده
  • تولید ورق سوراخ مربعی
  • تولید ورق سوراخ دار دایره ای
  • T TRING ورق سوراخ دار
  • M TRING ورق سوراخ دار
  • ورق سوراخ دار رشته ای U
  • Z TRING ورق سوراخ دار
  • ورق سوراخ دار در ابعاد 1000 mm x 2000 mm
  • ورق سوراخ دار در ابعاد 1250 در 2500 میلی متر
  • ورق سوراخ دار در ابعاد 1500 میلی متر در 3000 میلی متر
  • ورق سوراخ دار 0.50 میلی متری
  • ورق سوراخ دار 0.50 میلی متری
  • ورق سوراخ دار 0.60 میلی متری
  • ورق سوراخ دار 0.70 میلی متری
  • ورق سوراخ دار 0.80 میلی متری
  • ورق سوراخ دار 0.90 میلی متری
  • ورق سوراخ دار 1 میلی متری

ساخت پروفایل ها

 • مشخصات HEA
 • نمایه HEB
 • نمایه IPE
 • هر دو نمایه
 • نمایه NPU
 • نمایه NPI

آهن زاویه دار

 • زاویه 40 میلی متر x 40 میلی متر
 • زاویه 40 میلی متر x 40 میلی متر
 • زاویه 40 میلی متر x 40 میلی متر
 • زاویه 50 x 50 میلی متر
 • زاویه 60 x 60 میلی متر
 • زاویه 70 میلی متر در 70 میلی متر
 • زاویه 80 x 80 میلی متر
 • زاویه 90 × 90 میلی متر
 • زاویه 100 میلی متر x 100 میلی متر
 • زاویه 120 x 120 میلی متر
 • زاویه 150 x 150 میلی متر
خطا: محتوا محافظت شده است!!
fa_IRفارسی