هشدار قانونی


انواع داده‌ها، نظرات و ارزیابی‌ها در وبسایت “CelikFiyatlari.com” توسط “چلیک قیمت” بر اساس شرایط فعلی بازار و منابعی که تا تاریخ تهیه قابل اعتماد هستند تهیه شده است.

اطلاعات سرمایه گذاری، نظرات و توصیه های موجود در اینجا در حوزه مشاوره سرمایه گذاری نیست. خدمات مشاوره سرمایه گذاری به صورت جداگانه و با در نظر گرفتن ترجیحات ریسک و بازده افراد ارائه می شود. مطالب، نظرات و توصیه های مندرج در اینجا به هیچ وجه راهنما نیستند، بلکه ماهیتی کلی دارند. این توصیه‌ها ممکن است برای وضعیت مالی و اولویت‌های ریسک و بازگشت شما مناسب نباشد. بنابراین، تصمیم گیری سرمایه گذاری صرفاً بر اساس اطلاعات موجود در اینجا ممکن است نتایجی را به همراه نداشته باشد که انتظارات شما را برآورده کند.

اطلاعات موجود در اینجا توسط "استیل قیمت" برای اهداف اطلاعات عمومی تهیه شده است. نظرات و توصیه‌های موجود در اینجا بر اساس نظرات شخصی کسانی است که نظرات و توصیه‌ها را ارائه می‌کنند و نباید به عنوان توصیه خرید و فروش یا وعده بازگشت هر ابزار سرمایه‌گذاری تعبیر شود. این دیدگاه ها ممکن است برای وضعیت مالی و ترجیحات ریسک و بازده شما مناسب نباشند. بنابراین، تصمیم گیری سرمایه گذاری صرفاً بر اساس اطلاعات موجود در اینجا ممکن است نتایجی را به همراه نداشته باشد که انتظارات شما را برآورده کند. این محتوا که به هیچ وجه راهنما نیست، هدفش ارائه اطلاعات به طور کلی است. لازم به ذکر است که این محتوا ممکن است حاوی اطلاعات کافی برای حمایت از تصمیمات تجاری مشتریان و سایر سرمایه گذاران نباشد. Celikfiyatlari.com، شرکای آن و شرکت‌هایی که با آنها همکاری می‌کند، نمی‌توانند در قبال نتایج سرمایه‌گذاری‌ها و معاملات تجاری آتی که بر اساس اطلاعات و نظرات مختلف در این صفحات انجام می‌شود و یا در قبال خسارت‌های احتمالی، مسئولیتی نداشته باشند.

کامل بودن و صحت قیمت ها، داده ها و اطلاعات موجود در اینجا قابل تضمین نیست. این محتوا مشمول تغییر بدون اعلان می شود. تمام داده ها از منابعی گرفته شده است که توسط "استیل قیمت" قابل اعتماد هستند. «قیمت‌های فولاد» مسئولیتی در قبال خطاهایی که ممکن است در اثر استفاده از این منابع ایجاد شود ندارد.

تمام یا هر بخشی از محتوای سایت ما فقط می تواند توسط صاحبان آن یا با اجازه کتبی صاحبان آنها استفاده شود. ایجاد تغییرات، کپی، اجاره، امانت، انتقال و انتشار مطالب بدون مجوز ممنوع است. محتوای این سایت را نمی توان برای اهداف تجاری استفاده کرد.

 

CelikFiyatlari.com ممکن است لینک آدرس اینترنتی (لینک) مؤسسات دیگر را در آدرس های اینترنتی خود قرار دهد. اما صحت و قانونی بودن اطلاعات و محتوای آدرس‌ها و صفحاتی که از طریق لینک‌های اینترنتی ذکر شده در دسترس هستند را تضمین نمی‌کند و مسئولیتی را نمی‌پذیرد. به جز وب سایت CelikFiyatlari.com و پلتفرم های رسانه های اجتماعی، مطالب منتشر شده از طرف CelikFiyatlari.com نباید مورد توجه قرار گیرد. جدا از موارد فوق، حقوق معنوی اطلاعات و اسناد حاوی برند و لوگوی CelikFiyatlari.com در این سایت متعلق به CelikFiyatlari.com و شرکای آن می باشد.

خطا: محتوا محافظت شده است!!
fa_IRفارسی