آرشیو برچسب: hea profil yüzey alanı

مشخصات Hea ابعاد سطح

پروفیل Hea ابعاد سطح پروفیل Hea ابعاد و پروفیل Hea ابعاد سطح در جدول مشابهی قرار دارند. سطح سطح AL AG AG M2/M M2/T HE 100 AA 0.553 45.170 او 100 A 0.561 33.680 او 100 B 0.567 27.760 او 100 M 0.619 14.820 او 120 AA 0.669 45.940 او 120 A 0.677 34.060 او 120 B [... ...]

خطا: محتوا محافظت شده است!!
fa_IRفارسی