آرشیو برچسب: tavan c profil

قیمت پروفایل U سقفی

پروفیل سقف، پروفیل گچ سقفی، پروفیل سقف با گچ تخته، پروفیل اتصال سقف گچی

قیمت پروفیل سقفی U قیمت پروفیل سقفی U بستگی به قیمت ورق گالوانیزه دارد زیرا از ورق گالوانیزه تولید می شود. از سوی دیگر، قیمت ورق گالوانیزه بسته به پارامترهای مختلفی مانند کیفیت، ضخامت، ضخامت پوشش متفاوت است. پروفیل سقف U شکل عموماً از 0.35 میلی متر شروع می شود و از ورق گالوانیزه با ضخامت 0.60 میلی متر ساخته می شود. تینر برای سفارش […]

قیمت پروفیل سقف C

پروفیل باز، پروفیل دیوار گچی، پروفیل داخل دیوار گچی، پروفیل اتصالات گچی

قیمت پروفیل سقف c ما پروفیل سقف c را با دستگاه های رول فرم خودمان تولید می کنیم. قیمت پروفیل سقف c از ورق گالوانیزه تولید می شود. در بین پروفیل های سقفی، پروفیل های مدل سازی شده ترجیح داده شده اند. پروفیل های سقفی مورد استفاده در اجرای سقف معمولاً از 0.50 میلی متر و 0.60 میلی متر تولید می شوند. پروفیل های سقفی که پروفیل های tc نیز نامیده می شوند می توانند به اشکال مختلف باشند. […]

خطا: محتوا محافظت شده است!!
fa_IRفارسی