317S12 Çeli?inin Korozyon Direncini ve Dayan?kl?l???n? Ke?fetmek: Ayr?nt?l? Spesifikasyona Genel Bak??

317S12 Çeli?inin Korozyon Direncini ve Dayan?kl?l???n? Ke?fetmek: Ayr?nt?l? Spesifikasyona Genel Bak??

?

317S12 çeli?inin teknik özellikleri aras?nda yüksek s?cakl?k dayan?m?, mükemmel korozyon direnci ve iyi ?ekillendirilebilirlik bulunur. Kimyasal bile?imi tipik olarak korozyon direnci özelliklerine katk?da bulunan yüksek düzeyde krom, nikel ve molibden içerir.

Yayg?n olarak 317S12 çeli?ini kullanan endüstriler aras?nda kimyasal i?leme endüstrisi, petrol ve gaz endüstrisi, g?da i?leme endüstrisi ve ilaç endüstrisi bulunmaktad?r. Bunun nedeni, zorlu ortamlarda ve yüksek s?cakl?klarda korozyona kar?? direnç gösterme yetene?idir ve bu da onu kimyasal i?leme ekipmanlar?, ?s? e?anjörleri ve farmasötik kaplar gibi çe?itli uygulamalar için uygun k?lar.

خطا: محتوا محافظت شده است!!
fa_IR?????