ورق برش

Rulo sac dilme, galvaniz sa dilme, paslanmaz sac dilme, alüminyum sac dilme

برش ورق کویل، برش ورق گالوانیزه، برش ورق ضد زنگ، برش ورق آلومینیوم

برش ورق کویل، برش ورق گالوانیزه، برش ورق ضد زنگ، برش ورق آلومینیوم

هم نظرات و هم بازخوردها در حال حاضر بسته هستند.